Institut umění

 | ©

Institut umění je informačním, propagačním, vzdělávacím, poradenským a výzkumným centrem především pro oblast živého umění. Podněcujeme strategický přístup ke kultuře; podporujeme a propojujeme kulturní pracovníky a umělce napříč obory a posilujeme jejich profesní růst na národní i mezinárodní scéně.

Institut umění (IU) vznikl jako samostatné oddělení IDU v r. 2005. Realizujeme činnosti, projekty a programy, které reflektují aktuální potřeby současného umění a kultury, a přispívají tak k jejich rozvoji a společenské prestiži. Spolupracujeme s dalšími odděleními IDU, Českou kanceláří Kreativní Evropa a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni s cílem zajistit co největší dopad našich aktivit.

Rezidence, ateliér v Gasworks London | ©

Rezidence

Spravujeme Program tvůrčích rezidencí, který spočívá v koordinaci a zajištění pobytů umělců z různých oborů; vedle vysílání českých umělců do zahraničí se zároveň staráme o přijímané umělce včetně zajištění kontaktů na české umělecké scéně. Zajišťujeme Program tvůrčích rezidencí pro mladé české výtvarníky v Centru Egona Schiele v Českém Krumlově, rezidence pro spisovatele, a další. Sledujte aktuální výzvy.

Profesní růst | ©

Profesní růst

Pořádáme vzdělávací programy a akce, zaměřené na profesní růst kulturních organizací, kulturních pracovníků a umělců. Využíváme špičkové externí lektory, spolupracujeme s oborovými sítěmi a dalšími subjekty. Usilujeme o šíření trendů a příkladů dobré praxe především z oblasti kulturní politiky. Poskytujeme konzultace odborné veřejnosti, zástupcům veřejné správy, akademické sféry i zahraničním subjektům. Od r. 2016 realizujeme vzdělávací program Akademie IDU. Další vzdělávací akce pořádáme pod značkou Střed zájmu.  

Výzkum IU | ©

Výzkum

Ve výzkumu se zaměřujeme především na kulturní politiku. Na našich projektech spolupracujeme s dalšími odbornými pracovišti a organizacemi. Od r. 2015, kdy byl ukončen dlouhodobý výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, se zaměřujeme především na zpracování dílčích témat této oblasti. Naším zájmem je řešit konkrétní potřeby jednotlivých odvětví i umění a kultury jako celku. Na základě poptávky realizujeme projekty a poskytujeme konzultace správním orgánům, akademické sféře a dalším organizacím.

 | ©

Mezinárodní prezentace

Realizujeme projekty zaměřené na prezentaci českého umění v zahraničí a mezinárodní spolupráci, především z oblasti současné a klasické hudby, tance, literatury a okrajově i výtvarného umění. Spolupracujeme na proexportních přehlídkách v ČR, zajišťujeme účast na zahraničních festivalech a veletrzích a vydávání propagačních materiálů. Naším aktuálně největším projektem je proexportní hudební kancelář SoundCzech, která vykonává komplexní činnosti týkající se posílení českého hudebního exportu v zahraničí i ČR.

Networking
Naši odborní pracovníci udržují kontakty se zahraničními organizacemi a sítěmi a sledují obsahové trendy i kulturní politiku. Jsme schopni připravit odborný program napříč obory, např. ve formě studijních pobytů odborníků ze zahraničí.

 | ©

Informace

Provozujeme portály a platformy, které poskytují informace z různých kulturních oblastí a témat. Kulturní portál Culturenet nabízí informace o podpoře, dění, práci, odborné literatuře o managementu a kulturní politice, adresáře kulturních organizací a příkladových mezinárodních projektů. Anglická verze je rozcestníkem pro všechny kulturní oblasti a informuje zahraniční odbornou veřejnost o důležitých akcích a úspěších. Dále provozujeme portál a platformu na téma mezikulturního dialogu a na téma kulturních a kreativních odvětví. Spravujeme také portál na podporu mezinárodní umělecké mobility.

Projekty a informační portály

Publikace

Všechny publikace IDU

Akce

23. 10. 2023

 • Konference
 | ©

Konference Kariéra hudebníka IV: Uplatnitelnost na trhu práce v oboru klasické hudby – stav a příležitosti

Závěrečná diskuze nad výstupy a perspektivou v rámci výzkumného úkolu.

25. 9. 2023

 • Workshop
 | ©

Jak řídit velké kulturní projekty

Moderní doba přináší efektivní metody spolupráce při činnosti neziskových a kulturních organizací. Projektové řízení, strategické plánování, time management, supervize, profesionalizace a co si můžeme odnést z řízení velkých projektů nadnárodních firem?

6. 9. 2023 - 11. 10. 2023

 • Workshop
 | ©

Kurz emoční inteligence – Search Inside Yourself (SIY)

Online kurz pod vedením Ireny Swiecicki, certifikované lektorky SIY Global.

5. 6. 2023

 | ©

LITERÁRNÍ VEČER V4 - čtení a diskuze / V4-ES IRODALMI EST - felolvasás és beszélgetés

Setkání s účastníky Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro spisovatele.

2. 6. 2023

 | ©

Německo-český literární večer s Petrem Manteuffelem

Pražský literární dům a Institut umění – Divadelní ústav srdečně zvou na německo-český literární večer s divadelním režisérem, lékařem a spisovatelem Petrem Manteuffelem, současným stipendistou Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro literáty.

30. 5. 2023

 • Workshop
 | ©

Ochočte si umělou inteligenci

Umělá inteligence (AI) hýbe světem a aplikace AI se začínají využívat napříč profesemi včetně těch kreativních. Nástroje jako ChatGPT dnes dokážou věci, které můžou působit fascinujícím i děsivým dojmem a také mění naše vnímání kreativity a tvůrčího procesu.

10. 5. 2023 - 20. 9. 2023

 | ©

Manažerský program Akademie IDU 2023

Otevíráme vzdělávací program Akademie IDU 2023 pro kulturní manažery, který bude zaměřen na strategické myšlení, plánování a leadership. Program se bude konat ve čtyřech blocích od května do září. Pod vedením lektorů a koučů vás provede k vypracování strategického plánu.

3. 5. 2023

 • Workshop
 | ©

Udržitelnost kulturních organizací

Workshop Akademie IDU pro kulturní manažery a profesionály z oblasti kultury, kteří mají téma udržitelnosti ve svých organizacích na starosti, nebo se o téma zajímají a chtějí se mu věnovat. Lektorka Michaela Rýgrová vás provede teorií i nastavení praxe ve vašich organizacích či projektech.

18. 4. 2023

 • Diskuze
 | ©

Kreativitou proti nerovnosti

Přítomnost společenských výzev a krizí musíme nabourávat snahou o wellbeing. Panující nerovnosti potlačíme novými příležitosti, strachu z uplatnění nás zbaví dovednosti pro budoucnost a kritické myšlení. Proč do proměn zapojit kulturu a kreativitu a jak s rozvojem regionů a nerovností...

2. 3. 2023

 • Workshop
 | ©

Akademie IDU: Základy rétoriky (3. termín)

Cesta k přesvědčivému projevu. Chcete umět vyslovit svůj názor, prezentovat myšlenky tak, aby vás ostatní s napětím sledovali? Seminář rétoriky je základní kurz rétoriky, kde se naučíte kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat.

24. 2. 2023

 • Workshop
 | ©

Akademie IDU: Základy rétoriky (2. termín)

Cesta k přesvědčivému projevu. Chcete umět vyslovit svůj názor, prezentovat myšlenky tak, aby vás ostatní s napětím sledovali? Seminář rétoriky je základní kurz rétoriky, kde se naučíte kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat.

23. 2. 2023

 • Workshop
 | ©

Akademie IDU: Základy rétoriky (1. termín)

Cesta k přesvědčivému projevu. Chcete umět vyslovit svůj názor, prezentovat myšlenky tak, aby vás ostatní s napětím sledovali? Seminář rétoriky je základní kurz rétoriky, kde se naučíte kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat.

14. 12. 2022

 • Workshop
 | ©

Time management v kultuře

Kde vzít čas, když notoricky nemáte čas? Jak na time management vzhledem ke specifikům práce v kultuře? Jak si nastavit funkční osobní systém produktivity a nakládání s časem, i když nejste perfektní?

29. 11. 2022

 • Diskuze
 | ©

Střední Evropa čte a diskutuje

Literární večer s účastníky Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro spisovatele (VLRP).

10. 11. 2022

 • Konference
 | ©

Komplexní vliv hudby na vzdělávací procesy

Téma psychosomatického zdraví se stalo v posledních dvou letech naléhavé. Terénní výzkum prováděný různými subjekty dokládá významné navýšení různých potíží mnoha jednotlivců, dětí a dospívajících. Podle aktuálních výzkumů jde o zhruba až třetinu mladé populace u nás i v Evropě.

3. 10. 2022 - 3. 10. 2022

 • Přednáška
 • Diskuze
 | ©

Střed zájmu: Opravdu se musíme změnit? Jak vést kulturní organizaci v roce 2023

Zveme na akci Akademie IDU tentokrát zaměřenou na reflexi (post)krizové situace kulturních organizací.

22. 9. 2022 - 22. 9. 2022

 • Konference
 | ©

Mezinárodní konference Status umělce a umělkyně

IDU ve spolupráci s Ministerstvem kultury vás zve na mezinárodní konferenci Střed zájmu: Status umělce a umělkyně, kde představí příklady řešení statusu umělců a umělkyň ve vybraných evropských zemích.

21. 6. 2022

 • Seminář
 | ©

Seminář Time management v kultuře

Jaké jsou vhodné metody time managementu vzhledem ke specifikům práce v kultuře? Jak předejít vyhoření? Jak skloubit produktivitu a kreativitu?

16. 6. 2022

 • Přednáška
 | ©

Základy IT bezpečnosti

Přednáška na vysoce aktuální téma kyberbezpečnosti a práce v online a hybridním prostředí.

19. 4. 2022 - 22. 4. 2022

 • Přednáška
 • Konference
 • Workshop
 • Dílna
 • Diskuze
 | ©

Světový týden kreativity ve vzdělávání

Světový týden kreativity ve vzdělávání - #WCIW (World Creativity and Innovation Week) se letos poprvé zaměřuje na oblast vzdělávání a využíváme tedy unikátní příležitosti téma kreativity ve vzdělávání komunikovat i v České republice. Zapojením se do této mezinárodní akce apelujeme na...

28. 3. 2022

 • Workshop
 | ©

Změny v kultuře a COVID - hudba

Jak promítnout zkušenost s pandemií do strategie organizací z oblasti hudby pomocí metody Business Model Generation.

21. 3. 2022

 • Workshop
 | ©

Změny v kultuře a COVID - divadlo a tanec

Jak promítnout zkušenost s pandemií do strategie organizací z oblasti divadla a tance pomocí metody Business Model Generation.

7. 3. 2022

 • Workshop
 | ©

Změny v kultuře a COVID - výtvarné umění, muzea a knihovny

Jak promítnout zkušenost s pandemií do strategie organizací z oblasti výtvarného umění, muzeí a knihoven pomocí metody Business Model Generation.

22. 2. 2022

 • Diskuze
 | ©

Kreativní vzdělávání míří do Česka

Stream debaty, která je plná výzev, ale trefuje současný trend a potřeby.

10. 11. 2021 - 15. 1. 2022

 • Diskuze
 • Přednáška
 • Seminář
 • Workshop
 • Dílna
 | ©

Hlaste se do sedmého ročníku Akademie IDU

Otevíráme vzdělávací program Akademie IDU 2022 pro kulturní manažery, který bude zaměřen na strategické myšlení, plánování a leadership. Program se bude konat ve třech blocích (vždy 2,5 dne) od března do června, pod vedením lektorů a koučů vás provede k vypracování strategického plánu.

22. 1. 2020 - 23. 2. 2020

 • Dílna
 • Přednáška
 • Diskuze
 • Seminář
 | ©

Hlaste se do V. ročníku Akademie IDU

Otevíráme další ročník vzdělávacího programu Akademie IDU pro kulturní manažery, který je pro rok 2020 zaměřen na strategické myšlení, plánování a leadership. Program se bude konat ve třech dvoudenních blocích od dubna do září a pod vedením lektorů a koučů vás provede k vypracování...

26. 11. 2019

 • Diskuze
 | ©

Střední Evropa čte a diskutuje! El Chaar, Tallo, Bonowicz, Szaniszló

Literární večer s účastníky Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro spisovatele (VLRP). Hosty letošní podzimní sezóny jsou polský básník, novinář, editor a aktivista Wojciech Bonowicz, slovenský básník, scénárista, dramaturg a pořadatel literárního festivalu Michal Tallo, český...

16. 11. 2019 - 15. 4. 2020

 | ©

Výzvy na tři kulturní programové oblasti v rámci Fondů EHP a Norska

Ministerstvo financí zveřejnilo 26.11 výzvy na podporu projektů v rámci tří programových oblastí kultury:

31. 10. 2019 - 31. 10. 2019

 • Workshop
 | ©

Rozvoj kulturních projektů - workshop

Pracujete projektově? Žádáte o granty? Chcete se zdokonalit? Přijďte na workshop, jehož obsahem bude detailní rozpracování konkrétního či imaginárního projektu ať už za účelem podání žádosti o grant či jeho realizace. Workshop se koná ve čtvrtek 31. října 2019 od 10 do 16 hodin s pauzou na...

9. 10. 2019 - 9. 10. 2019

 • Přednáška
 | ©

Přednáška Finanční řízení

Zveme vás na přednášku Akademie IDU na téma Finanční řízení, která se koná 9. října 2019 od 9:30 do 11:30 v prostoru Venuše ve Švehlovce (Slavíkova 1499/22, Praha 3).

11. 6. 2019 - 11. 6. 2019

 • Workshop
 | ©

AUDIENCE.LAB: DISCOVER the TEENAGERS

14. 5. 2019 - 14. 5. 2019

 • Přednáška
 | ©

Jak vaši značku vidí vaši klienti? & Marketing na sociálních sítích

Zveme vás na přednášku Akademie IDU na dvě marketingová témata, která se koná 14. května 2019 v kině Ponrepo (Bartolomějská 11) v Praze.

25. 4. 2019 - 25. 4. 2019

 • Konference
 | ©

Střed zájmu: Kultura mobility v éře klimatické změny

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Centrem architektury a městského plánování zvou na konferenci při příležitosti plenárního zasedání networku On the move v Praze.

1. 4. 2019 - 1. 4. 2019

 • Přednáška
 • Diskuze
 | ©

Přednáška a diskuze Strategické myšlení a plánování s Irenou Swiecicki v Brně

Zveme vás na přednášku a diskuzi Akademie IDU na téma Strategické myšlení a plánování, která se koná 1. dubna 2019 v prostoru Industra, Masná 9 v Brně.

11. 3. 2019

 • Diskuze

Kreativní Česko zve na Střed zájmu: GRANTY

Kreativní Česko zve na setkání, které se koná 11.3.2019 od 10.30 v Městské knihovně Jihlava, tentokrát zaměřené na téma Granty: Jak podpořit kulturu ve městech?

27. 2. 2019 - 27. 2. 2019

 • Přednáška
 • Diskuze
 | ©

Akademie IDU zve na přednášku a diskuzi: Jak se vede kulturní organizace?

Přijďte se seznámit s Akademií IDU, do jejíhož 4. ročníku se můžete zapojit!

27. 11. 2018

 • Diskuze
 | ©

Střední Evropa čte a diskutuje!

Literární večer s účastníky Visegrádského programu rezidenčních pobytů pro spisovatele (VLRP).

13. 11. 2018 - 13. 11. 2018

 • Konference
 | ©

Střed zájmu: UMĚNÍ A ŠKOLA

Cílem konference Střed zájmu: UMĚNÍ A ŠKOLA je zmapovat a představit dosavadní výsledky působení tvořivých uměleckých projektů na školách, sdílet dobrou praxi a definovat potřeby a cíle k dalšímu rozvoji spolupráce škol s umělci a pedagogy. Konference se koná v úterý 13. 11. 2018 v PONCI -...

2. 11. 2018 - 2. 11. 2018

 • Přednáška
 • Diskuze
 | ©

Přednáška a diskuze: Jan Kroupa - Práce s dárci na kulturní projekty

Zveme vás na přednášku Akademie Institutu umění s Janem Kroupou na téma Práce s dárci na kulturní projekty, která se koná 2. 11. 2018 od 9.00 hodin.

9. 10. 2018 - 9. 10. 2018

 • Přednáška
 | ©

Přednáška Tomáše Zudy Komunikace a leadership

Zveme vás na přednášku Akademie Institutu umění se zkušeným lektorem Tomášem Zudou na téma Komunikace a leadership, která se koná 9. 10. 2018 od 9.00 hodin.

25. 9. 2018 - 25. 9. 2018

 • Přednáška
 • Diskuze
 | ©

Přednáška a diskuze Petra Pouchlého Silnou značku tvoří silný kmen

Zveme vás na přednášku a diskuzi Akademie Institutu umění s Petrem Pouchlým. Přednáška a diskuze na téma Silnou značku tvoří silný kmen se koná 25. 9. 2018 od 9.00 hodin.

19. 9. 2018 - 19. 9. 2018

 • Konference
 | ©

Střed zájmu: Český tanec v datech

Institut umění – Divadelní ústav provádí od roku 2016 v rámci své vědecko-výzkumné činnosti rozsáhlý výzkum českého tance a příbuzných uměleckých oborů.

18. 6. 2018 - 18. 6. 2018

 • Přednáška
 • Diskuze
 | ©

Přednáška a diskuze Strategické myšlení a plánování s Irenou Swiecicki

Zveme vás na přednášku a diskuzi Akademie Institutu umění na téma Strategické myšlení a plánování, která se koná 18. června od 9.00 do 14.00.

18. 6. 2018 - 18. 6. 2018

 • Přednáška
 • Diskuze
 | ©

Přednáška a diskuze Strategické myšlení a plánování s Irenou Swiecicki

Zveme vás na přednášku a diskuzi Akademie Institutu umění na téma Strategické myšlení a plánování, která se koná 18. června od 9.00 do 14.00.

15. 6. 2018 - 16. 6. 2018

Showcase mladých českých interpretů 2018 | ©

Showcase mladých českých interpretů 2018

Druhý ročník Showcase mladých českých interpretů se uskuteční 15. a 16. 6. 2018 jako součást doprovodného programu MHF Leoše Janáčka.

26. 3. 2018 - 28. 3. 2018

 • Workshop
 | ©

Workshopy pro české hudební profesionály a umělce

SoundCzech pořádá ve spolupráci s International Music Managers Forum sérii workshopů pro hudebníky na téma festivalů, showcase přehlídek, managementu i role proexportní kanceláře na české a světové hudební scéně.

25. 9. 2017

 • Seminář
 | ©

Střed zájmu: PUBLIKUM, 2017

Zástupci z kulturních organizací představili již potřetí svých dvanáct inspirativních příkladů práce s publikem.

22. 9. 2017

 • Seminář
 | ©

Střed zájmu: Umělecká kritika, 2017

Mezinárodní seminář Střed zájmu: Umělecká kritika - věc veřejná? se zaměřil na diskuzi o aktuálních výzvách umělecké kritiky: Potřebují umělci, publikum a veřejnost kritiku?; Jaká jsou specifika jednotivých druhů médií?; Jak kritiku ovlivňují nové technologie?; Lze uměleckou kritiku...

13. 2. 2017

 • Seminář
 | ©

Střed zájmu: MOBILITA, 2017

Společně s Kanceláří Kreativní Evropa jsme pořádali setkání nad příležitostmi mezinárodní mobility s Marie Le Sourd, generální tajemnicí mezinárodního sdružení On the Move.

29. 11. 2016 - 30. 11. 2016

 • Konference
 | ©

Střed zájmu: Kreativita měst

Jak města vytvářejí kulturní strategie? Jak podpořit umělce i podnikatele, neziskové i ziskové projekty? Jak dosáhnout spolupráce a společných cílů? Proč nemá jít o střet, ale o střed zájmu? To se dozvíte 29. a 30. 11. 2016 na konferenci Střed zájmu: Kreativita měst, kterou pořádá Institut...

27. 5. 2016

 • Diskuze
 | ©

Střed zájmu: Společenská odpovědnost divadel

Panelovou diskuzi jsme pořádali ve spolupráci s Kanceláří Kreativní Evropa a festivalem Divadelní svět Brno.

9. 12. 2015

 • Konference
 | ©

Střed zájmu: Kultura 360°, vol. 2

Konference představila výstupy projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a konkrétní aktivity na jejich podporu na místní i celostátní úrovni (kreativní inkubátory, centra, dílny, vouchery, exportní kanceláře apod.). Dozvěděli jsme se o tom, co se odehrálo či se chystá v...

4. 12. 2014

 | ©

Střed zájmu: Kultura 360°

Konference představila dílčí výsledky projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. První část konference byla věnována představení projektů mapování KKP na úrovni českých měst. Druhá část konference byla věnována představení přínosů a potřeb vybraných konkrétních...

30. 3. 2012

 • Konference
 | ©

Konference Co je české, to je hezké 1

V rámci neutuchající debaty o povaze a smyslu české kultury jsme 30.3.2012 na Nové scéně Národního divadla uspořádali diskusní fórum Co je české, to je hezké 1.

Kontakty

 | ©

Eva Žáková

Náměstkyně - Institut umění

 | ©

Barbora Slaběňáková

Asistentka, Akademie IDU

+420 226 522 068
barbora.slabenakova@idu.cz

 | ©

Anna Štičková

CULTURENET.CZ, ARTSCZECH.CZ

 | ©

Viktor Debnár

CULTURENET.CZ, literatura

 | ©

Lenka Dohnalová

Klasická hudba

 | ©

Jana Návratová

tanec

+420 228 522 068
+420 739 094 750


jana.navratova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 

 | ©

Markéta Černá

rezidence

+420 777 305 975
(+420 224 809 125)
marketa.cerna@idu.cz

 

 

 | ©

Barbora Comer

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

+420 775 856 540
barbora.comer@idu.cz

 | ©

Lucie Ševčíková

Kreativní Česko

 | ©

Magdalena Müllerová

Vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa, Koordinátorka Akademie IDU

 | ©

Karolína Balcárková

KREATIVNÍ ČESKO

 | ©

Márton Náray

SoundCzech, ředitel

+420 224 809 104 
+420 724372524
naray@soundczech.cz

 | ©

Monika Klementová

SoundCzech, projektová koordinátorka

+420 224 809 104 
+420 602 695 929
klementova@soundczech.cz

 | ©

Václav Klíma

SoundCzech, produkce

+420 774 580 138
klima@soundczech.cz 

 | ©

Radek Pavlovič

Soundczech, PR

+420 728 848 583

pavlovic@soundczech.cz

 

 | ©

Aneta Brejchová

SoundCzech, administrace

+420 723 712 409

brejchova@soundczech.cz

 

 | ©

Zdenka Součková

Projektová manažerka klasické hudby

+420 605 309 163

souckova@soundczech.cz

 | ©

Martina Hájková

CZECHMOBILITY.INFO

 | ©

Barbora Novotná (Doležalová)

CzechMobility.Info

+420 775 665 632
barbora@czechmobility.info

 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.