Profesní růst

  | ©

Zvyšujeme dovednosti a kompetence důležité pro lepší fungování organizací i uplatnění jednotlivých umělců. Usilujeme o šíření trendů a příkladů dobré praxe. Napomáháme sdílení informací a spolupráci mezi jednotlivými obory a oblastmi, organizacemi i jednotlivci. Přispíváme k advokacii kulturněpolitických témat. Usilujeme o emancipaci kulturního sektoru a lepší postavení kultury v ČR.

Máte podnět na setkání? Obraťte se na nás.

Jako kulturní organizace se můžete přihlásit na Akademii IDU zaměřenou na zvyšování klíčových dovedností kulturních pracovníků (například management, marketing, fundraising, leadership).

Sledujte a přijďte na naše akce pod značkou Střed zájmu, které jsou přístupné odborné veřejnosti a zaměřují se na šíření trendů a příkladů dobré praxe především z oblasti kulturní politiky. Již od r. 2013 se např. věnujeme tématu práce s publikem ve spolupráci s Kanceláří Kreativní Evropa.

Pořádáme profesní setkání s účastí zahraničních lektorů, přednášejících a dalších osobností světového divadla, tance a dalších oborů scénických umění v rámci projektů Noc divadel, Create to Connect, Digital Leap nebo PACE.V4.

V oblasti hudby pořádá naše proexportní hudební kancelář SoundCzech workshopy pro profesionální hudebníky. Pro kreativní hudební výchovu dětí jsme realizovali projekt České ucho

Zapojte se do online diskusních a edukativních profesních setkání a dalších akcí připravovaných v rámci programu Propagace českých scénických umění do zahraničí a činnosti nevládních divadelních organizací se sídlem v IDU, které se zaměřují nejen na mezinárodní spolupráci, ale i aktuální témata a trendy v současných scénických uměních.

Díky našim vzdělávacím programům:

  • si zvýšíte kvalifikaci,
  • rozšíříte si obzory,
  • setkáte se s kolegy,
  • společně dospějeme k cíli.  

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.