Zahraniční profesionálové na akcích v ČR

  | ©

Podporujeme účast zahraničních odborníků, lektorů a osobností na festivalech a akcích v ČR, které prezentují současnou českou divadelní, taneční a hudební tvorbu, a v projektech, které rozvíjejí oblast českých scénických umění a současnou hudební scénu. Prostřednictvím konzultací Dramaturgické rady PerformCzech a Dramaturgické rady SoundCzech a zahraničních partnerů spolupracujeme na výběru osobností, jejichž přítomnost na akcích v ČR je obohacením pro českou kulturní a odbornou veřejnost a které pomáhají šířit informace a poznatky o českých scénických uměních a dobré jméno české kultury v zahraničí.   

Podporujeme festivaly zaměřené na prezentaci současné české hudební scény, divadla, tance a současného cirkusu v ČR při vytipovávání a zvaní zahraničních dramaturgů, kritiků, presenterů a kurátorů a podporujeme krytí cestovních nákladů na jejich účast.

Podporujeme organizace, které pořádají konference, semináře, workshopy a další formy profesních setkání a které se zaměřují na scénická umění při výběru a organizaci pobytu zahraničních lektorů, přednášejících a dalších osobností světového divadla, tance a dalších oborů scénických umění.

Pořádáme odborné a umělecké programy pro zahraniční dramaturgy, kritiky, presentery a kurátory působící v hudebním odvětví a oboru scénických umění v České republice, například showcase českého divadla a tance při Pražském Quadriennale nebo Prague Visitors´ Program.

Pořádáme konference, semináře, workshopy a další formy profesních setkání s účastí zahraničních lektorů, přednášejících a dalších osobností světového divadla, tance a dalších oborů scénických umění, například v rámci projektů Noc divadel, Create to Connect nebo PACE.V4.

Podporujeme nástroje pro zahraniční prezentaci produkcí nebo subjektů z oblasti českých scénických umění, například tvorba webových stránek v angličtině, výroba titulků k inscenacím nebo tvorba trailerů k uměleckým produkcím.

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.