Zahraniční veletrhy

  | ©

Prezentace českého scénického umění na veletrzích scénických umění patří mezi hlavní priority IDU v oblasti propagace českého scénického umění do zahraničí. Pro současné živé umění je mezinárodní veletrh pevně etablovanou institucí pro osobní komunikaci a sebeprezentaci. Současně podporujeme krátkodobé hostování zástupců významných zahraničních festivalů na vybraných akcí v ČR a distribuujeme elektronické i tištěné materiály o českém scénickém umění do zahraničí.

Scénická umění
Hudební veletrhy

Výběr delegací, organizací a produkcí pro účast na veletrzích scénických umění probíhá na základě konzultací expertů IDU se členy dramaturgických rad PerformCzech a SoundCzech.

IDU dle každoročních priorit určuje destinace, které považuje v daném roce za zásadní. Současně je zohledněna periodicita jednotlivých veletrhů. 

Příklady veletrhů, kterých se IDU aktivně účastní:

TANZMESSE (Německo)
Nejvýznamnější evropská taneční událost kombinuje taneční festival s veletrhem. Jedním z cílů Tanzmesse je navazování a prohlubování osobních kontaktů, které jsou předpokladem pro úspěšnou výměnu projektů, spolupráci, zajištění hostování, rezidencí a podporu mobility umělců. Do Düsseldorfu se každé dva roky sjíždí na 1 500 delegátů z celého světa.
Konání: bienále, srpen

CINARS (Kanada)
Mezinárodní veletrh a festival CINARS je nejvýznamnější taneční a divadelní událostí v Severní Americe, na které se potkávají taneční, divadelní a hudební profesionálové, promotéři a umělečtí programátoři z celého světa, aby si zde mohli vyměnit své zkušenosti ze současné světové taneční scény, navázat nové kontakty či najít zahraniční partnery pro uskutečnění nových projektů. Akce se pravidelně účastní delegáti z Evropy, Severní a Jižní Ameriky i Asie. Součástí veletrhu jsou workshopy a semináře a národní a mezinárodní showcase tvorby z oblasti scénických umění.
Konání: bienále, listopad

PAMS (Jižní Korea)
Veletrh, během kterého probíhá divadelní, taneční a hudební festival s národním i mezinárodním programem, se koná každoročně od r. 2005. Vzhledem ke koncentraci akcí zaměřených na živá umění přitahuje veletrh velkou pozornost nejen místní, ale také mezinárodní odborné veřejnosti z více než 40 zemí nejen z Dálného Východu, ale i z evropského či amerického kontinentu. ČR je na veletrhu pravidelně prezentována od r. 2012 v mezirezortní spolupráci s Českými centry.
Konání: každoročně, říjen

APAP (USA)
Newyorský veletrh APAP se za více než padesát let své existence stal jednou z největších událostí v oblasti scénických umění. Koná se každoročně a jeho součástí je stánková část, konferenční program a umělecký program showcaseů jak amerických, tak zahraničních organizací.
Konání: každoročně, leden

TPAM (Japonsko)
V Japonsku má silnou pozici především česká hudba, nicméně pro zdejší kontext je vysoce atraktivní také oblast současného tance a experimentálního a loutkového divadla.
Konání: každoročně, únor

MASA (Pobřeží slonoviny)
Veletrh byl založen v r. 1993 pro posílení propagace afrických scénických umění. Zaměřuje se na divadlo, tanec a hudbu a přitahuje pozornost nejen profesionálů z afrických zemí, ale z celého světa.
Konání: bienále, březen

APAM (Austrálie)
Veletrh APAM poskytuje umělcům a uměleckým organizacím působícím v Austrálii a na Novém Zélandu příležitost vytvářet mezinárodní spolupráci „se zbytkem světa“. Na veletrhu se potkávají hudební, taneční a divadelní promotéři a umělečtí programátoři z celého světa. Akce se pravidelně účastní delegáti z Evropy, Severní a Jižní Ameriky i Asie. Součástí veletrhu jsou workshopy a semináře a národní a mezinárodní showcase.
Konání: bienále, únor

MIDEM (Francie)
Na mezinárodním hudebním veletrhu MIDEM se setkávají politici, právníci, odborníci z nahrávacího průmyslu a oblasti synchronizace, tvoří se kulturní politika a nové trendy, není zde zastoupen živý hudební průmysl.
Podporujeme českou prezentaci především s ohledem na kulturní politiku EU. Přispíváme pouze na náklady spojené s registračními poplatky pro jednotlivé zainteresované české hudební profesionály.

WOMEX
Tento mezinárodní hudební veletrh s dlouholetou tradicí patří stále mezi nejnavštěvovanější. Právě zde se setkávají hudební profesionálové z celosvětové hudební scény “world music” a zainteresované subjekty z oblasti živé, nahrávací a digitální.
SoundCzech tradičně zřizuje na festivalu český stánek jako zázemí a meeting point pro hudební profesionály, organizuje recepci, reprezentuje českou hudební scénu a přispívá českým hudebním umělcům, které si organizátoři vyberou do programu showcase festivalu. 

EUROSONIC NOORDERSLAG (Nizozemí)
Nizozemský veletrh a festival Eurosonic patří mezi nejprestižnější a největší události zaměřené na nezávislou živou hudební scénu v Evropě. Je zaměřen na představení nových talentovaných kapel žánrů indie, rock, pop a elektronika.
Eurosonic, na rozdíl od jiných veletrhů, není zaměřen na prezentaci formou národních stánků. SoundCzech nabízí vybraným českým hudebním profesionálům příspěvek na registraci v rámci programu SoundCzech Links. Hudebním umělcům vybraným organizátory do programu showcase přispívá na cestovní náklady.

WAVES VIENNA (Rakousko)
Waves Vienna je důležitým hudebním showcase festivalem v regionu střední Evropy. Nabízí možnost představit hudební umělce mezinárodním agenturám a navázat spolupráci s profesionály ze sousedních zemí.
SoundCzech spolupracuje s Waves Vienna, Austrian Music Export, Českým centrem a českým zastupitelským úřadem ve Vídni, aby zajistil efektivní představení české hudební scény v Rakousku. Hudebním umělcům, které si organizátoři vyberou do programu, přispívá na cestovní náklady, stejně jako vybraným českým hudebním profesionálům. Ti získávají příspěvek na registraci a cestovní náklady v rámci programu SoundCzech Links.

REEPERBAHN (Německo)
Reeperbahn je druhou největší evropskou událostí hned po festivalu Eurosonic Noorderslag s účastí tisíce evropských a mezinárodních hudebních profesionálů. Festival se chlubí titulem největšího klubového festivalu v Evropě. Hostí 600 koncertů a konferenci pro hudební profesionály aktivní v hudebním a kreativním digitálním průmyslu.
Hudebním umělcům vybraným do programu showcase přispívá SoundCzech na cestovní náklady. Vybraným českým hudebním profesionálům, kteří mají zájem účastnit se festivalu a konference, přispívá na registraci a cestovní náklady v rámci programu SoundCzech Links. 

C/O Pop (Německo)
Zatímco německý festival Reeperbahn je zaměřen na mezinárodní hudební trh, C/O Pop se stal důležitou událostí pro německý a regionální trh. C/O Pop shromažďuje středně velké společnosti a projekty, které se snaží prorazit na mezinárodním trhu. Účast na tomto festivalu je efektivní především v navazování kontaktů v rámci německého trhu.
SoundCzech podpoří hudební umělce, které si organizátoři vyberou do programu, příspěvkem na cestovní náklady. Vybraným českým hudebním profesionálům přispěje na registraci a cestovní náklady v rámci programu SoundCzech Links.

Spring Break Showcase Festival & Conference (Polsko)
Spring Break je významnou mezinárodní událostí na polském trhu. Účast českých hudebních profesionálů je přínosem pro českou hudební scénu a nástrojem, jak prorazit na polský trh, který je pro Českou republiku zásadní nejen svou velikostí, ale i geografickou dostupností.
SoundCzech podpoří vybrané české hudební profesionály přispěvkem na registraci a cestovní náklady v rámci programu SoundCzech Links.

Jazzahead! (Německo)
Festival Jazzahead! je veletrhem, showcase festivalem, konferencí, přehlídkou a místem pro setkávání mezinárodní jazzové scény. Najdete zde vše kolem centrálního tématu jazz. Tato hudební událost se stala Mekkou pro globální networking v oblasti jazzu.
SoundCzech zajišťuje možnost prezentace české hudební scény v rámci společného stánku CEE regionu, který festival nabízí. SoundCzech dále přispívá vybraným českým jazzovým profesionálům na registraci a cestovní náklady v rámci programu SoundCzech Links.

Veletrhy nabízí českým umělcům a jejich manažerům:

  • možnost prezentovat se na základě informačních materiálů, videoprezentace a diskuzí formou národního stánku nebo dalšími formami profesních setkání,
  • networking a přímé setkávání s dalšími zahraničními umělci, producenty a zástupci kulturních institucí,
  • účast na workshopech, seminářích a dalších prezentačních formátech pro profesionály v oblasti scénických umění a hudby,
  • účast na národních a mezinárodních showcasech tvorby z oblasti scénických umění.

Kontakt

  | ©

Martina Pecková Černá

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA ITI A AICT, PACE.V4

+420 224 809 113
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

  | ©

Pavel Štorek

mezinárodní projekty, program Go and See

+420 224 809 116
+420 777 196 840
pavel.storek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

  | ©

Monika Klementová

SoundCzech, projektová koordinátorka

+420 224 809 104 
+420 602 695 929
klementova@soundczech.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.