Dramaturgická rada PerformCzech

 | ©

Dramaturgická rada PerformCzech je poradní orgán Oddělení mezinárodní spolupráce IDU, jehož hlavním cílem je propagace a prezentace současných českých scénických umění do zahraničí.

Hlavní úkoly rady

 • poskytuje konzultace především ke koncepci a formám spolupráce v oblasti propagace českého divadla a umění v zahraničí,
 • vyjadřuje se k propagačním materiálům o českém divadle, tanci a novém cirkusu vydávaným IDU,
 • vybírá a doporučuje česká divadla a jejich inscenace či projekty pro akce v zahraničí a v ČR,
 • konzultuje projekty, prezentace, akce, stáže, výměnné pobyty, rezidence, konference a další projekty mezinárodní spolupráce, na nichž participuje IDU nebo je ke spolupráci na nich osloven.

Členové rady

 | ©

Hana Strejčková

Divadelní režisérka, choreografka, dramaturgyně, performerka, badatelka a vysokoškolská pedagožka.

Vystudovala dramaturgii, režii na KČD DAMU, dále pokračovala na Mezinárodní divadelní škole Jacquese Lecoqa v Paříži, kde je také absolventkou scénografického ateliéru Pascale Lecoq na téže škole. V Centro Internazionale Studi di Biomeccanica Teatrale v Itálii se věnovala třístupňovému výcviku Mejercholdovy Divadelní biomechaniky. Pedagogickou kvalifikaci obhájila i absolutoriem programu Kreativní pedagogika na KATaP DAMU. Během doktorského studia na Katedře nonverbálního divadla HAMU byla držitelkou prestižního stipendia Excellent. Publikuje v českých a zahraničních odborných časopisech, přispívá do kolektivních monografií, přednáší na mezinárodních konferencích, vede divadelní masterclassy a podílí se na dlouhodobém výzkumu Divadelního ústavu se zaměřením na současné pohybové divadlo. Spolupracuje s Národním divadlem – Laternou magikou, dramaturgicky se podílí na mezinárodním festivalu Mime Fest v Poličce, je uměleckou vedoucí uskupení FysioART a pedagožkou na Katedře nonverbálního divadla HAMU. Je členkou Asociace divadelních lektorů, Českého střediska ASSITEJ a výboru Českého centra AICT. 

 | ©

Helena Havlíková

Operní publicistka a specialistka na regulaci elektronických médií. O opeře pravidelně píše pro Lidové noviny, portál Opera Plus ad., publikuje také v Czech Music Quarterly. V Českém rozhlasu Vltava pravidelně glosuje aktuální operní dění, uplatňuje se také v dalších rozhlasových pořadech. Je členkou operní poroty Cen Thálie. Její další odbornou doménou je mediální legislativa a regulace médií, tyto disciplíny také přednáší na vysoké škole.

 | ©

Luděk Horký

Divadelní a televizní dramaturg, pedagog. Místopředseda českého střediska ASSITEJ. Od r. 1998 do r. 2006 pracoval jako dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režisérem Davidem Drábkem a s divadlem D21. Je externím pedagogem Katedry divadelní vědy FF UK a jako divadelní lektor spolupracuje s NIPOS ARTAMA a pražským Divadlem Radar.

 | ©

Jan Jiřík

Vysokoškolský pedagog, teatrolog, divadelní publicista, redaktor a festivalový dramaturg. Vystudoval divadelní vědu na FF UK v Praze, kde také absolvoval doktorské studium. V letech 2003-2004 a 2007 pobýval na stáži na Varšavské univerzitě.  Publikuje v českých a zahraničních odborných časopisech a kolektivních monografiích; spolu/vydal několik monografií o současné divadelní kultuře. Je dramaturgem mezinárodního divadelního festivalu Palm Off Fest; spolupracoval jako odborný redaktor s Edičním od. IDU a NAMU. V letech 2017-2021 založil a jako šéfredaktor vedl odborný časopis AMU ArteActa. Od roku 2021 je vedoucím  Katedry teorie a kritiky DAMU. Člen výboru Českého centra AICT.

 | ©

Lucia Kašiarová

Slovenská umělkyně pohybující se v široké škále živého umění trvale působící v Praze. Je spoluautorkou řady autorských projektů, spolupracuje s umělci z Čech i zahraničí. Od r. 2007 je ředitelkou organizace ALT@RT a kreativního prostoru Studio ALTA, které se pod jejím vedením etablovalo v profesionální otevřenou platformu se zaměřením na prezentaci současného živého umění, současného tance a multižánrových projektů. Je ředitelkou festivalu slovenského současného tance v Praze HYBAJ HO! Ctitelka improvizace a náhody.

 | ©

Markéta Perroud

Kulturní manažerka a renomovaná tanečnice s klasickým tanečním vzděláním. Je držitelkou francouzského státního diplomu v oboru taneční pedagogiky, v Lyonu také absolvovala roční studium v oblasti arts managementu. Od r. 2010 spolupracovala s Tancem Praha jako členka umělecké rady, v listopadu 2011 byla jmenována spoluředitelkou festivalu TANEC PRAHA a přesídlila do Prahy. R. 2015 jí byla předána insignie rytířky Řádu umění a literatury za přispění k rozvoji francouzsko-českých vztahů.

 | ©

Jakub Škorpil

 

Je divadelním publicistou, amatérským hercem, režisérem, překladatelem, hráčem kroketu a bývalým statistou opery Národního divadla v Praze. Vystudoval Katedru divadelní vědy na Univerzitě Karlově v Praze. Stál u zrodu několika divadelních časopisů, je též spoluzakladatelem a dodnes přispěvatelem kritického blogu NaDivadlo. Od r. 2001 je redaktorem časopisu Svět a divadlo. Více jak dvacet let je členem neprofesionálního divadelního souboru Kulturně divadelní spolek Puchmajer.

 | ©

Kateřina Dolenská

Teatroložka a kulturní publicistka se specializací na loutkové divadlo, absolventka FF UK a DAMU. Od roku 2006 pracuje v redakci časopisu Loutkář, od roku 2015 na pozici šéfredaktorky. Zároveň působí jako odborná asistentka na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, kde přednáší teorii a historii loutkového divadla. Je členkou řady komisí a porot, podílí se na několika dlouhodobých výzkumných projektech (IDU, DAMU), publikuje v odborném tisku a sbornících doma i v zahraničí. Deset let spolupracovala s Českým rozhlasem 3 - Vltavou, kde připravovala reportáže a rozhovory o divadle.

 | ©

Tereza Ondrová

Dřívější ředitelka divadla DISK a externí pedagožka katedry produkce DAMU. Členka výboru českého střediska ASSITEJ a odborné rady NIPOS - Artama pro činohru a hudební divadlo. Je ředitelkou a výkonnou produkční nezávislého souboru Cabaret Calembour, o. p. s. V minulosti se podílela na řadě alternativních nejen divadelních projektů, především s uměleckou skupinou kolem režiséra Jana Nebeského.

 | ©

Lucie Hayashi

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D. vystudovala doktorské studium taneční vědy na HAMU a japonská studia na Filozofické fakultě UK. Je zakladatelkou Tanečních aktualit, v letech 2010–2017 byla jednatelkou o. s. a následně ředitelkou o.p.s., do roku 2018 šéfredaktorkou. Pracuje jako asistentka režie Opery Národního divadla v Praze a vedoucí katedry tance HAMU. Je členkou rady Asociace tanečních umělců České Republiky, dramaturgické rady České taneční platformy a Institutu intermedií a členkou grantové komise Ministerstva kultury ČR pro profesionální tanec a nonverbální divadlo - festivaly, odbor zahraniční spolupráce a evropská hlavní města kultury. Kromě taneční publicistiky, PR a produkce se věnuje antropologickému výzkumu japonského tance a taneční kulturní politice, pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích a publikuje odborné studie. Choreograficky spolupracuje na inscenacích japonského divadla, přednáší o japonském tanci a divadle a vyučuje základy tanečního managementu a produkce.

 | ©

Adriana Světlíková

Mgr. Adriana Světlíková vede servisní organizaci pro kulturu Novou síť z.s, je ředitelkou festivalu Malá inventura.  Působí jako konzultantka, lektorka  a mediátorka v oblasti živého umění, spoluiniciovala ceny Česká divadelní DNA, konferenci Culture Get-Together dále program na podporu rezidenčních tvůrčích pobytů v rámci zemí V4 - VARP - PA, Czech dance showcase Edinburgh a mnoho dalších.  Je členkou grantových  komisí v oblasti divadla a viceprezidentkou Českého střediska scénických umění ITI.  Absolventka FF UK (Katedra teorie kultury), vedla divadlo NABLÍZKO, kde byla u zrodu prvních stínových tlumočení do znakového jazyka. Podílela se na několika evropských projektech. Jejím hlavní pole zájmu je networking v rámci českých regionů a změna společenského klimatu skrze kulturu.

 | ©

Lucie Němečková

 | ©

Boris Klepal

Hudební publicista orientovaný na starou i současnou vážnou hudbu a operu. Zajímá ho také sound art, akustická ekologie, terénní nahrávky, zvuková prostředí, krajiny i procházky, hudba a zvuk v širších souvislostech. Má rád všemožné alternativy a bizarnosti včetně country. Pravidelně spolupracuje s Aktuálně.cz a Hospodářskými novinami, s Českou filharmonií, Akademií klasické hudby, Hudebním informačním střediskem a Českým rozhlasem Vltava. V minulosti byl šéfredaktorem serveru Brno – město hudby a editorem operního vysílání ČRo Vltava.

 | ©

Barbora Etlíková

 | ©

Eva Kraftová

 | ©

Matouš Danzer

Matouš Danzer je od sezony 2017/2018 kmenovým dramaturgem Divadla Lampion v Kladně. Za dobu svého působení se jako dramaturg či autor podílel na desítkách inscenací, ve spolupráci např. s Matějem Formanem, Jakubem Šmídem nebo s Jakubem Maksymovem. V Divadle Lampion má také na starosti přípravu Mezinárodního festivalu loutkového divadla AMPLION. Kromě dramaturgie se věnuje vlastní literární tvorbě a překládá ze španělštiny.

 | ©

Martina Pecková Černá

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA ITI A AICT, PACE.V4

+420 224 809 113
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.