Dramaturgická rada PerformCzech

 | ©

Dramaturgická rada PerformCzech je poradní orgán Oddělení mezinárodní spolupráce IDU, jehož hlavním cílem je propagace a prezentace současných českých scénických umění do zahraničí.

Hlavní úkoly rady

 • poskytuje konzultace především ke koncepci a formám spolupráce v oblasti propagace českého divadla a umění v zahraničí,
 • vyjadřuje se k propagačním materiálům o českém divadle, tanci a novém cirkusu vydávaným IDU,
 • vybírá a doporučuje česká divadla a jejich inscenace či projekty pro akce v zahraničí a v ČR,
 • konzultuje projekty, prezentace, akce, stáže, výměnné pobyty, rezidence, konference a další projekty mezinárodní spolupráce, na nichž participuje IDU nebo je ke spolupráci na nich osloven.

Členové rady

 | ©

Helena Havlíková

Operní publicistka a specialistka na regulaci elektronických médií. O opeře pravidelně píše pro Lidové noviny, časopisy Hudební rozhledy, Harmonie, Živá hudba ad., publikuje také v  Czech Music Quarterly. V Českém rozhlasu Vltava v Operním panoramatu Heleny Havlíkové každé pondělí glosuje aktuální operní dění, uplatňuje se také v dalších rozhlasových pořadech. Je členkou operní poroty Cen Thálie. Její další odbornou doménou je mediální legislativa a regulace médií, tyto disciplíny také přednáší na vysoké škole.

 | ©

Jiří Heřman

Vystudoval zpěv na konzervatoři v Plzni a operní režii na pražské AMU. Renomé si získal jak komorními projekty v netradičních prostorech, tak inscenacemi na velkých operních jevištích. V l. 2007–2012 byl uměleckým šéfem opery Národního divadla v Praze. V rámci Pražského Quadriennale 2015 působil jako komisař pro sekci hudba a prostor. Od ledna 2015 je uměleckým šéfem Janáčkovy opery NdB a podílí se na organizaci a uměleckém vedení festivalu Janáček Brno.

 | ©

Luděk Horký

Divadelní a televizní dramaturg, pedagog. Místopředseda českého střediska ASSITEJ. Od r. 1998 do r. 2006 pracoval jako dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režisérem Davidem Drábkem a s divadlem D21. Je externím pedagogem Katedry divadelní vědy FF UK a jako divadelní lektor spolupracuje s NIPOS ARTAMA a pražským Divadlem Radar.

 | ©

Lukáš Jiřička

Působí jako divadelní dramaturg, režisér radioartových projektů, tvůrce galerijních instalací či filmů a publicista. V rámci svého studia byl na stážích na PWST v Krakově, kde byl asistentem režiséra Krystiana Lupy, a také na stáži na Institut für Angewandte Theaterwissenschaft v Giessenu. Působí jako editor a překladatel z polštiny. Je jedním z dramaturgů festivalu „jiné“ hudby Stimul. Spolupracoval s režiséry Petrou Tejnorovou, Matyášem Dlabem a Magdou Stojowskou, choreografickým duem VerTeDance či souborem 420PEOPLE ad. Pedagogicky působí na FAMU a DAMU.

 | ©

Jan Jiřík

Působí jako teatrolog, divadelní publicista, redaktor a festivalový dramaturg. Studoval divadelní vědu na FF UK v Praze, kde také absolvoval doktorské studium. V letech 2003-2004 a 2007 pobýval na stáži na Varšavské univerzitě.  Publikuje v českých a zahraničních odborných časopisech a kolektivních monografiích. Spolupracuje s polskou teatrologickou revue Pamiętnik Teatralny jako odborný recenzent. Je dramaturgem mezinárodního divadelního festivalu Palm Off Fest, působí také na Akademii múzických umění v Praze, je rovněž odborným redaktorem IDU.

 | ©

Lucia Kašiarová

Slovenská umělkyně pohybující se v široké škále živého umění trvale působící v Praze. Je spoluautorkou řady autorských projektů, spolupracuje s umělci z Čech i zahraničí. Od r. 2007 je ředitelkou organizace ALT@RT a kreativního prostoru Studio ALTA, které se pod jejím vedením etablovalo v profesionální otevřenou platformu se zaměřením na prezentaci současného živého umění, současného tance a multižánrových projektů. Je ředitelkou festivalu slovenského současného tance v Praze HYBAJ HO! Ctitelka improvizace a náhody.

 | ©

Eva Kesslová

Je ředitelkou Orchestru BERG, jediného českého orchestru, který se specializuje na současnou hudbu a hudbu 20. století. Díky Fulbrightovu stipendiu studovala na New York University v USA, byla stipendistkou Kennedy Center for the Performing Arts ve Washingtonu, D. C., a International Society for the Performing Arts. Snaží se o kreativní přístup k prezentaci nové hudby i k managementu umění.

 | ©

Ewan McLaren

Ewan McLaren je dramaturg, produkční a režisér. Od r. 1992 se podílí na rozvoji české nezávislé umělecké scény různými způsoby. Pracoval osm let v řadě pražských divadlech jako režisér na volné noze. Jako jeden z kurátorů a hlavních organizátorů se podílel na evropském projektu Identity.Move!, výzkumné platformě pro současný tanec. V současné době působí jako umělecký ředitel divadla Alfred ve dvoře a dramaturg pražského Festivalu Bazaar.

 | ©

Petr Nerušil

Studoval na FF UP v Olomouci dějiny a teorii divadla, filmu a literatury, bohemistiku a filozofii; posléze pracoval jako novinář a tiskový mluvčí. Od r. 2000 má na starost organizaci festivalu Divadelní Flora – od r. 2006 působí v pozici jeho ředitele, je taktéž hlavním dramaturgem přehlídky a dramaturgem činoherní části festivalového programu.

 | ©

Jitka Pavlišová

V současné době působí na Katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci jako odborná asistentka se zaměřením na německojazyčné divadlo a současný tanec a performance. Dlouhodobě spolupracuje s Katedrou germanistiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, vídeňským Centrem pro současný tanec a performance TanzQuartier a řadou mezinárodních festivalů. Je členkou International Federation of Theatre Research (IFTR), české Teatrologické společnosti a Franz Werfel-Forschungsgruppe ve Vídni. Zabývá se také odbornými překlady a překlady divadelních textů německojazyčné provenience.

 | ©

Markéta Perroud

Kulturní manažerka a renomovaná tanečnice s klasickým tanečním vzděláním. Je držitelkou francouzského státního diplomu v oboru taneční pedagogiky, v Lyonu také absolvovala roční studium v oblasti arts managementu. Od r. 2010 spolupracovala s Tancem Praha jako členka umělecké rady, v listopadu 2011 byla jmenována spoluředitelkou festivalu TANEC PRAHA a přesídlila do Prahy. R. 2015 jí byla předána insignie rytířky Řádu umění a literatury za přispění k rozvoji francouzsko-českých vztahů.

 | ©

Jakub Škorpil

 

Je divadelním publicistou, amatérským hercem, režisérem, překladatelem, hráčem kroketu a bývalým statistou opery Národního divadla v Praze. Vystudoval Katedru divadelní vědy na Univerzitě Karlově v Praze. Stál u zrodu několika divadelních časopisů, je též spoluzakladatelem a dodnes přispěvatelem kritického blogu NaDivadlo. Od r. 2001 je redaktorem časopisu Svět a divadlo. Více jak dvacet let je členem neprofesionálního divadelního souboru Kulturně divadelní spolek Puchmajer.

 | ©

Jiří Turek

 | ©

Zuzana Vojtíšková

Divadelní, rozhlasová a televizní dramaturgyně. Vystudovala režii a dramaturgii na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Od roku 1991 působí v Českém rozhlase, nyní v Tvůrčí skupině Drama a literatura, v letech 2006–2013 byla dramaturgyní v Divadle Lampion Kladno, spolupracuje s Českou televizí a s různými tvůrci na volné noze. Dramaturgovala film Pavla Kosatíka a Jakuba Červenky Hovory s TGM. V roce 2015 byla iniciátorem a dramaturgem česko-norsko-islandského divadelního projektu Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky.

 | ©

Michal Zahálka

Překladatel, odborný redaktor IDU, člen dramaturgické rady festivalu Divadlo Plzeň spoluorganizátor festivalu současného francouzského dramatu a divadla Sněz tu žábu. Odborně se zajímá o francouzské drama (zejména klasicistní a současné) a jeho české překlady, moderní britskou dramatiku a problematiku divadelního překladu obecně. Od sezóny 2018/19 bude působit coby dramaturg a člen nového uměleckého vedení v Městských divadlech pražských.

 | ©

Nataša Zichová

Vystudovala Katedru divadelní produkce. Souběžně externě pracovala jako asistentka produkce divadla Ateliér, v České televizi, v Pražském kulturním středisku a na celé řadě kulturních projektů včetně Pražského Quadriennale. Po absolutoriu DAMU externě pracovala jako asistentka režie v České televizi. Patnáct let strávila doma s dětmi, v té době se zároveň věnovala studiu angličtiny. Od r. 1995 pracuje na Odboru umění Ministerstva kultury ČR jako referentka pro oblast profesionálního divadla a tance.

 | ©

Martina Pecková Černá

vedoucí oddělení, mezinárodní projekty, tajemnice Českého střediska ITI, PACE.V4

+420 224 809 173
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.