Dramaturgická rada PerformCzech

 | ©

Dramaturgická rada PerformCzech je poradní orgán Oddělení mezinárodní spolupráce IDU, jehož hlavním cílem je propagace a prezentace současných českých scénických umění do zahraničí.

Hlavní úkoly rady

 • poskytuje konzultace především ke koncepci a formám spolupráce v oblasti propagace českého divadla a umění v zahraničí,
 • vyjadřuje se k propagačním materiálům o českém divadle, tanci a novém cirkusu vydávaným IDU,
 • vybírá a doporučuje česká divadla a jejich inscenace či projekty pro akce v zahraničí a v ČR,
 • konzultuje projekty, prezentace, akce, stáže, výměnné pobyty, rezidence, konference a další projekty mezinárodní spolupráce, na nichž participuje IDU nebo je ke spolupráci na nich osloven.

Členové rady

 | ©

Helena Havlíková

Operní publicistka a specialistka na regulaci elektronických médií. O opeře pravidelně píše pro Lidové noviny, časopisy Hudební rozhledy, Harmonie, Živá hudba ad., publikuje také v  Czech Music Quarterly. V Českém rozhlasu Vltava v Operním panoramatu Heleny Havlíkové každé pondělí glosuje aktuální operní dění, uplatňuje se také v dalších rozhlasových pořadech. Je členkou operní poroty Cen Thálie. Její další odbornou doménou je mediální legislativa a regulace médií, tyto disciplíny také přednáší na vysoké škole.

 | ©

Luděk Horký

Divadelní a televizní dramaturg, pedagog. Místopředseda českého střediska ASSITEJ. Od r. 1998 do r. 2006 pracoval jako dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie dětské tvorby v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režisérem Davidem Drábkem a s divadlem D21. Je externím pedagogem Katedry divadelní vědy FF UK a jako divadelní lektor spolupracuje s NIPOS ARTAMA a pražským Divadlem Radar.

 | ©

Jan Jiřík

Působí jako teatrolog, divadelní publicista, redaktor a festivalový dramaturg. Studoval divadelní vědu na FF UK v Praze, kde také absolvoval doktorské studium. V letech 2003-2004 a 2007 pobýval na stáži na Varšavské univerzitě.  Publikuje v českých a zahraničních odborných časopisech a kolektivních monografiích. Spolupracuje s polskou teatrologickou revue Pamiętnik Teatralny jako odborný recenzent. Je dramaturgem mezinárodního divadelního festivalu Palm Off Fest, působí také na Akademii múzických umění v Praze, je rovněž odborným redaktorem IDU.

 | ©

Lucia Kašiarová

Slovenská umělkyně pohybující se v široké škále živého umění trvale působící v Praze. Je spoluautorkou řady autorských projektů, spolupracuje s umělci z Čech i zahraničí. Od r. 2007 je ředitelkou organizace ALT@RT a kreativního prostoru Studio ALTA, které se pod jejím vedením etablovalo v profesionální otevřenou platformu se zaměřením na prezentaci současného živého umění, současného tance a multižánrových projektů. Je ředitelkou festivalu slovenského současného tance v Praze HYBAJ HO! Ctitelka improvizace a náhody.

 | ©

Eva Kesslová

Je ředitelkou Orchestru BERG, jediného českého orchestru, který se specializuje na současnou hudbu a hudbu 20. století. Díky Fulbrightovu stipendiu studovala na New York University v USA, byla stipendistkou Kennedy Center for the Performing Arts ve Washingtonu, D. C., a International Society for the Performing Arts. Snaží se o kreativní přístup k prezentaci nové hudby i k managementu umění.

 | ©

Ewan McLaren

Ewan McLaren je autor, dramaturg, a produkční. Od r. 1992 se podílí na rozvoji české nezávislé divadelní scény různými způsoby. Pracoval sedmnáct let v řadě českých divadlech jako režisér na volné noze. S M. Bambuškem vytvořil pětiletý cyklus Cesty energie, divadelní site-specific projekt o historii energetických zdrojů. Jako jeden z kurátorů a hlavních organizátorů se podílel na evropském projektu Identity.Move!, výzkumné platformě pro současný tanec. Působil osm let jako umělecký ředitel divadla Alfred ve dvoře a je v současné době dramaturg pražského Bazaar Festivalu.

 | ©

Markéta Perroud

Kulturní manažerka a renomovaná tanečnice s klasickým tanečním vzděláním. Je držitelkou francouzského státního diplomu v oboru taneční pedagogiky, v Lyonu také absolvovala roční studium v oblasti arts managementu. Od r. 2010 spolupracovala s Tancem Praha jako členka umělecké rady, v listopadu 2011 byla jmenována spoluředitelkou festivalu TANEC PRAHA a přesídlila do Prahy. R. 2015 jí byla předána insignie rytířky Řádu umění a literatury za přispění k rozvoji francouzsko-českých vztahů.

 | ©

Jakub Škorpil

 

Je divadelním publicistou, amatérským hercem, režisérem, překladatelem, hráčem kroketu a bývalým statistou opery Národního divadla v Praze. Vystudoval Katedru divadelní vědy na Univerzitě Karlově v Praze. Stál u zrodu několika divadelních časopisů, je též spoluzakladatelem a dodnes přispěvatelem kritického blogu NaDivadlo. Od r. 2001 je redaktorem časopisu Svět a divadlo. Více jak dvacet let je členem neprofesionálního divadelního souboru Kulturně divadelní spolek Puchmajer.

 | ©

Jiří Turek

 | ©

Michal Zahálka

Překladatel, odborný redaktor IDU, člen dramaturgické rady festivalu Divadlo Plzeň spoluorganizátor festivalu současného francouzského dramatu a divadla Sněz tu žábu. Odborně se zajímá o francouzské drama (zejména klasicistní a současné) a jeho české překlady, moderní britskou dramatiku a problematiku divadelního překladu obecně. Od sezóny 2018/19 bude působit coby dramaturg a člen nového uměleckého vedení v Městských divadlech pražských.

 | ©

Kateřina Dolenská

Teatroložka a kulturní publicistka se specializací na loutkové divadlo, absolventka FF UK a DAMU. Od roku 2006 pracuje v redakci časopisu Loutkář, od roku 2015 na pozici šéfredaktorky. Zároveň působí jako odborná asistentka na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, kde přednáší teorii a historii loutkového divadla. Je členkou řady komisí a porot, podílí se na několika dlouhodobých výzkumných projektech (IDU, DAMU), publikuje v odborném tisku a sbornících doma i v zahraničí. Deset let spolupracovala s Českým rozhlasem 3 - Vltavou, kde připravovala reportáže a rozhovory o divadle.

 | ©

Tereza Sochová

Ředitelka divadla DISK a externí pedagožka katedry produkce DAMU. Členka výboru českého střediska ASSITEJ a odborné rady NIPOS - Artama pro činohru a hudební divadlo. Je ředitelkou a výkonnou produkční nezávislého souboru Cabaret Calembour, o. p. s. V minulosti se podílela na řadě alternativních nejen divadelních projektů, především s uměleckou skupinou kolem režiséra Jana Nebeského.

 | ©

Lucie Hayashi

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D. vystudovala doktorské studium taneční vědy na HAMU a japonská studia na Filozofické fakultě UK. Je zakladatelkou Tanečních aktualit, v letech 2010–2017 byla jednatelkou o. s. a následně ředitelkou o.p.s., do roku 2018 šéfredaktorkou. Pracuje jako asistentka režie Opery Národního divadla v Praze a vedoucí katedry tance HAMU. Je členkou rady Asociace tanečních umělců České Republiky, dramaturgické rady České taneční platformy a Institutu intermedií a členkou grantové komise Ministerstva kultury ČR pro profesionální tanec a nonverbální divadlo - festivaly, odbor zahraniční spolupráce a evropská hlavní města kultury. Kromě taneční publicistiky, PR a produkce se věnuje antropologickému výzkumu japonského tance a taneční kulturní politice, pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích a publikuje odborné studie. Choreograficky spolupracuje na inscenacích japonského divadla, přednáší o japonském tanci a divadle a vyučuje základy tanečního managementu a produkce.

 | ©

Adriana Světlíková

Mgr. Adriana Světlíková vede servisní organizaci pro kulturu Novou síť z.s, je ředitelkou festivalu Malá inventura.  Působí jako konzultantka, lektorka  a mediátorka v oblasti živého umění, spoluiniciovala ceny Česká divadelní DNA, konferenci Culture Get-Together dále program na podporu rezidenčních tvůrčích pobytů v rámci zemí V4 - VARP - PA, Czech dance showcase Edinburgh a mnoho dalších.  Je členkou grantových  komisí v oblasti divadla a viceprezidentkou Českého střediska scénických umění ITI.  Absolventka FF UK (Katedra teorie kultury), vedla divadlo NABLÍZKO, kde byla u zrodu prvních stínových tlumočení do znakového jazyka. Podílela se na několika evropských projektech. Jejím hlavní pole zájmu je networking v rámci českých regionů a změna společenského klimatu skrze kulturu.

 | ©

Lucie Něměčková

 | ©

Martina Pecková Černá

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY, TAJEMNICE ČESKÉHO STŘEDISKA ITI, PACE.V4

+420 224 809 113
+420 775 858 794
martina.peckova-cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka
 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.