Ediční oddělení

  | ©

Ediční oddělení tvoří základ nakladatelských aktivit IDU. Vydáváme původní i přeložené práce z oblasti divadelní historie, teorie a kritiky. Kromě edic, které odborně a redakčně zajišťujeme, spolupracujeme na edičních projektech s ostatními odděleními IDU i s jinými nakladatelstvími v České republice i v zahraničí.

Ediční plán 2021

O historii naší ediční činnosti naleznete více:
Divadelní ústav 1959–2009
Soupis publikací Divadelního ústavu (1950-2009)

  • Celetná 17, Praha 1 (druhé patro, místnost č. 208)
  • +420 224 809 124/170
  • Kamila Černá

Naše edice

Původní práce z oblasti divadelní historie a teorie českého divadla, mnohdy vznikající za odborné spolupráce a konzultací redaktorů oddělení.

Původní i přeložené práce z oblasti divadelní historie zahraničního divadla a divadelní teorie.

Speciální řada edice České divadlo, která přináší výbory z děl významných českých divadelních kritiků a teoretiků, včetně studie o autorovi, anotované a komentované bibliografie a dalšího obsáhlého aparátu. Na této edici spolupracuje Ediční oddělení s Kabinetem pro studium českého divadla.

Výbory z klasické překladové dramatické literatury, především z her autorů 20. století. Prestižním úkolem této edice je přinášet nové či zrevidované překlady, při jejichž redakci je brán zřetel jak na literární kvality překladu, tak na mluvnost a potřeby inscenační praxe. Součástí svazků jsou i obsáhlé studie o autorech, biografické i bibliografické údaje.

Překlady současné světové dramatiky. Tato edice pomohla řadě klíčových zahraničních titulů na naše jeviště.

Edice přináší čtyři svazky her ze čtyř zemí V4, které mají být průřezem jejich dramatikou celého 20. století. Dosud vyšly tři svazky.   

Vychází v angličtině  a přináší informace o nejpodstatnějším dění v českém divadle za uplynulou sezónu. Obsahuje přehledové články a portréty českých divadel, souborů a jednotlivých tvůrců, které cílí na zahraniční zájemce. Časopis je zaměřen především na činohru, ale výběrově referuje i o ostatních oblastech divadla (loutky, opera, balet, taneční a pohybové divadlo, scénografie), dále přináší informace o divadelních cenách, nových českých hrách, festivalech a výstavách.   

Mimo edice vydáváme publikace slovníkového typu (např. Slovník světového divadla, Slovník divadelní antropologie, Brockettovy Dějiny divadla, Pavisův Divadelní slovník) a tituly koprodukční či nespadající tematicky do jednotlivých edičních řad.

Publikace

Všechny publikace IDU

Kontakty

  | ©

Kamila Černá

Vedoucí

+420 723 888 197 
+420 224 809 124 / 170

kamila.cerna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

  | ©

Zbyněk Černík

Redaktor

  | ©

Jana Patočková

editorka, autorka

  | ©

Michal Zahálka

redaktor

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.