Knihovna Divadelního ústavu

 | ©

Základním posláním Knihovny Divadelního ústavu je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškerou bohemistickou divadelní literaturu a periodika, výběrově potom zahraniční divadelní literaturu. Knihovní fond obsahuje přes 120 000 svazků odborné divadelní literatury, divadelních textů, literatury příbuzných oborů a periodik. Průměrný roční přírůstek je 1 500 svazků.

Knihovna Divadelního ústavu vznikla koncem 50. let. Základem fondů se stala sbírka strojopisných divadelních her z majetku znárodněných divadelních agentur spolu s rozmnoženými texty Československého divadelního a literárního jednatelství, dnešní Dilia. Po sloučení Divadelního ústavu se Scénografickým ústavem v r. 1975 obohatila knihovna své fondy o jeho teatralia.

Knihovna Divadelního ústavu je odborná veřejná knihovna ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. (Knihovní zákon) a je členem SIBMAS (Mezinárodní organizace divadelních knihoven a muzeí). Dnes patří tato veřejná specializovaná knihovna k největším evropským knihovnám zaměřeným na oblast divadla.

oddělení služeb: +420 224 809 126/127 v průchodu do Štupartské ulice
půjčovna: + 420 224 809 129/161 v přízemí hlavní budovy
studovna časopisů: + 420 224 809 144 v 1. patře hlavní budovy

Naše pracoviště nabízí tyto služby

 | ©

Registraci uživatelů platnou do všech oddělení IDU

Vezměte si s sebou občanský průkaz, vyplňte přihlášku, zaplaťte poplatek a můžete u nás bádat a půjčovat si knihy celý rok. Průkazy badatele vyřizujeme v Oddělení služeb přístupném z průchodu ze Štupartské ulice. Podmínky využívání našich služeb najdete v knihovním řádu zde.

Všechny knihy, časopisy, audiovizuální dokumenty aj. najdete v našem on-line katalogu. Zjistíte tam, zda si můžete daný dokument půjčit domů nebo prezenčně (do studovny), kde je umístěn a jestli není právě vypůjčený. K hledání podle témat můžete využít naše Systematické třídění.

 | ©

Výpůjční služby

Výpůjční doba knih činí čtyři týdny, v případě potřeby si můžete lhůtu prodloužit – využijte k tomu např. čtenářského konta na webové stránce katalogu. Knihy je možné zapůjčit v půjčovně v přízemí budovy.

Digitalizované nahrávky je možné poslouchat v běžném formátu (mp3) na badatelském PC. Záznamy jsou určeny výhradně ke studijním účelům, není možno je kopírovat ani půjčovat mimo prostor studovny. Doporučujeme objednání předem, bez předchozího objednání není možné garantovat místo.

Vybranou část fondu (výhradně CD nosiče) si můžete vypůjčit absenčně, tj. mimo budovu Divadelního ústavu. Výpůjčky lze zrealizovat v rámci otvíracích hodin Knihovny DÚ a vztahuje se na ně knihovní řád.

V 1. patře hlavní budovy se nachází studovna časopisů. Zde jsou uloženy vybrané časopisy (letošní čísla i starší české tituly, v katalogu označené přír. B), které si můžete prohlížet bez nutnosti předchozího objednání. K objednání ostatních časopisů uložených v depozitáři můžete využít on-line formulář. Připravíme vám je na následující výpůjční den.

V průchodu do Štupartské ulice naleznete Oddělení služeb, které slouží nejen jako studovna s příruční knihovnou, ale také zdravotně znevýhodněným badatelům. Těm budou po předchozí domluvě přineseny i materiály z ostatních fondů.

 | ©

Reprografické služby

Na požádání poskytujeme svým čtenářům možnost kopírování většiny dokumentů za poplatek dle platného ceníku. Elektronické kopie nebo kopie článků z časopisů, které nejsou ve fondu naší knihovny, lze získat prostřednictvím služeb Virtuální polytechnické knihovny (VPK) a jsou hrazeny podle platného ceníku VPK.

Digitalizované dokumenty z fondu Knihovny Divadelního ústavu jsou přístupné v systému Kramerius. Najdete zde vzácné rukopisy textů divadelních her, některé časopisy, katalogy PQ a další vybrané publikace vydané Divadelním ústavem aj. K většině plných textů se dá z důvodu ochrany autorskými právy dostat pouze v rámci budovy IDU.

Modul Digitální knihovny integrovaný v internetovém katalogu Portaro umožňuje zobrazit plné texty všech zdigitalizovaných dokumentů, které byly dříve přístupné pouze přes digitální knihovnu Kramerius, přímo v katalogu.

Vyberte si knihu z našich fondů vydanou v l. 1500–1900 a objednejte si její elektronickou kopii.

 | ©

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

MVS poskytujeme mimopražským čtenářům prostřednictvím jejich knihovny. Stačí požádat svou knihovnu a zaslat nám žádanku nebo vyplnit webový formulář MVS.

Každoročně vypracováváme soupis aktuálně odebíraných časopisů, přírůstků zahraniční literatury (odborných děl i divadelních her), nepublikovaných textů divadelních her a divadelních her otištěných v časopisech. Tyto soupisy včetně archivu od r. 1997 najdete zde.

Fondy

 

V naší knihovně najdete texty divadelních her, odbornou divadelní literaturu, divadelní časopisy i audiovizuální dokumenty.

 | ©

Fond divadelních textů

Obsahuje přes 62 000 textů divadelních her (včetně duplikátů) v různých variantách,...

Obsahuje přes 62 000 textů divadelních her (včetně duplikátů) v různých variantách, vydáních, (inscenačních) úpravách a překladech.

Knihovna má snahu soustředit všechna česká vydání divadelních her. Kromě již zmíněných textů někdejších agentur, z nichž některé jsou ještě ručně opisované, shromažďuje knihovna i nepublikované rukopisy divadelních her. Podle možností je fond doplňován cizojazyčnými překlady divadelních her českých autorů. Hry zahraničních autorů jsou ve fondu často obsaženy i v jazyce originálu. Rozhlasové a televizní hry jsou zařazovány pouze doplňkově.

Více Méně
 | ©

Fond odborné divadelní literatury

Obsahuje přes 43 000 svazků domácí i zahraniční, soudobé i historické odborné...

Obsahuje přes 43 000 svazků domácí i zahraniční, soudobé i historické odborné literatury.

Jeho součástí jsou všeobecné i speciální encyklopedie, slovníky a bibliografie. Fond odborné literatury zahrnuje i literaturu hraničních oborů: výtvarného umění, hudby, architektury, etnografie, filmu, rozhlasu, televize apod. V úplnosti uchovává knihovna publikace Divadelního ústavu, kterých bylo vydáno více než sedm set titulů.

Více Méně
 | ©

Fond periodik

Do knihovny dochází ročně více než 80 titulů českých a zahraničních...

Do knihovny dochází ročně více než 80 titulů českých a zahraničních časopisů.

Většina z nich je kompletována a ve vázaných ročnících uchovávána ve fondu obsahujícím přes 16 000 svazků současných i zaniklých časopisů.
Vybrané časopisy (v katalogu označené přír. B) jsou uložené ve studovně periodik v 1. patře, kde jsou přístupné bez předchozího objednání. K objednání ostatních časopisů můžete využít on-line formulář. Připravíme vám je na následující výpůjční den.

Více Méně
 | ©

Fond audiovizuálních dokumentů

obsahuje jiné než papírové nosiče, tj. CD-ROMy, zvuková CD, DVD, DVD-ROMy a magnetofonové...

obsahuje jiné než papírové nosiče, tj. CD-ROMy, zvuková CD, DVD, DVD-ROMy a magnetofonové kazety. Nákupem se fond doplňuje pouze o CD-ROMy a DVD-ROMy, ostatní druhy nosičů se do fondu dostávají pouze jako dary nebo přílohy k publikacím či časopisům. Zvukové nosiče (opera, mluvené slovo atd.) jsou systematicky nakupovány jen do Audiotéky.

Více Méně
 | ©

Fond Audiotéky

V Audiotéce naleznete zvukové záznamy mluveného slova, opery, operety, melodramů, muzikálů,...

V Audiotéce naleznete zvukové záznamy mluveného slova, opery, operety, melodramů, muzikálů, scénické hudby a baletů.

Nahrávky původního hudebního fondu Divadelního ústavu představují gramofonové desky mluveného slova, melodramů, opery, operety a baletů. Gramofonové desky mají záznamovou rychlost 78, 33, 45, 16.

Nově pořízené přírůstky a dary jsou výhradně na nosičích typu CD a MC. Jedná se především o bohemika. Zastoupena je zde opera, opereta, muzikál, inscenační hudba, rozhlasové inscenace, herecké profily a vzpomínkové pořady. Součástí fondu jsou i nahrávky oper Národního divadla v Praze a Státní opery Praha.

Více Méně
 | ©

Speciální fondy

Speciální fondy zahrnují fond kabaretních výstupů a písniček, fond kostýmních grafických...

Speciální fondy zahrnují fond kabaretních výstupů a písniček, fond kostýmních grafických listů a fond hudebnin, zejména klavírních výtahů oper a operet.

Více Méně

Kontakty

 | ©

Helena Hantáková

Vedoucí

 | ©

Milan Černý

Audiotéka, Archiv OSA

+420 224 809 149/161 (Audiotéka)
+420 226 522 079 (OSA)
+420 728 603 818
milan.cerny@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Matěj Fixl

+420 224 809 141
matej.fixl@idu.cz

 | ©

Alena Součková

 | ©

Marie Šperlová

Meziknihovní výpůjční služba

+420 224 809 144
marie.sperlova@idu.cz

 | ©

Radmila Štěpánková

+420 224 809 126/127 
radmila.stepankova@idu.cz

 | ©

Markéta Dolníčková

+420 224 809 126/127

marketa.dolnickova@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.