Kancelář Kreativní Evropa – Kultura

Mezinárodní konference republikum 2016

Hlavním posláním Kanceláře je informovat české organizace o programu Evropské unie Kreativní Evropa, a podněcovat tak jejich zájem o nadnárodní spolupráci a realizaci přínosných mezinárodních kulturních projektů.

Kancelář Kreativní Evropa

Pořádáme semináře, kde informujeme o programech Evropské unie, i cyklus seminářů pro žadatele. Informujeme a pořádáme akce k tématům, jež souvisí s evropskou kulturní politikou, prioritami a bariérami, s nimiž se Evropská unie potýká (mezinárodní mobilita, přístup k umění, práce s publikem, digitalizace, zapojování znevýhodněných skupin, síťování, kulturní a kreativní průmysly). Kancelář sídlí v IDU, s nímž společně organizujeme cyklus akcí Střed zájmu, který na výše uvedená témata upozorňuje; Kancelář je však na IDU organizačně i finančně nezávislá.

Kreativní Evropa je program EU na podporu kulturních a kreativních odvětví a audiovize, plánovaný na l. 2014–2020. Jeho cílem je vytvořit jednotný rámec pro financování evropských projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví či videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory, a zvýšit tak účinnost poskytované podpory. Program se skládá ze dvou dílčích programů Kultura (podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví) a MEDIA (podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu) a z mezioborové části. Ta zahrnuje kromě pilotních projektů také Záruční fond, který je určen na půjčky ziskových projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví.

Priority programu

 • rozvoj evropské kulturní a jazykové rozmanitosti,
 • posilování schopnosti kulturních a kreativních odvětví pracovat mezinárodně,
 • zlepšení přístupu kreativních a kulturních odvětví k financování,
 • podpora využívání digitálních technologií,
 • práce s publikem,
 • rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce,
 • sběr dat o kulturních a kreativních odvětvích.

Kontakt

 | ©

Magdalena Müllerová

Kancelář Kreativní Evropa - konzultace a organizace akcí

 | ©

Viktor Debnár

CULTURENET.CZ, literatura

 | ©

Anna Hořejší

Kancelář Kreativní Evropa - komunikace a propagace

+420 721 235 735
anna.horejsi@kreativnievropa.cz

 

 | ©

Eva Žáková

Náměstkyně - Institut umění, Vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.