Kancelář Kreativní Evropa Kultura

Mezinárodní konference republikum 2016

Hlavním posláním Kanceláře je informovat české organizace o programu Evropské unie Kreativní Evropa, a podněcovat tak jejich zájem o nadnárodní spolupráci a realizaci přínosných mezinárodních kulturních projektů.

Kancelář Kreativní Evropa

Pořádáme semináře, kde informujeme o programech Evropské unie, které jsou vhodné na podporu kulturních a kreativních odvětví. Informujeme o tématech a aktivitách, jež souvisí s evropskou kulturní politikou (mezinárodní mobilita, přístup k umění, práce s publikem, digitalizace, zapojování znevýhodněných skupin, udržitelnost, síťování, Nový evropský Bauhaus atd.). Kancelář také poskytuje bezplatnou konzultační činnost.
Kancelář sídlí v IDU, s nímž společně organizujeme akce pod značkou Střed zájmu, který na výše uvedená témata upozorňuje. Kancelář je na IDU organizačně i finančně nezávislá.

Kreativní Evropa je program EU na podporu kulturních a kreativních odvětví.

Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části.

  • dílčí program MEDIA – podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu

  • dílčí program KULTURA – podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví, literárních překladů a evropské mobility 

  • mezioborová část  – podpora kreativních inovačních laboratoří, evropské spolupráce zpravodajských médií, ale také zpracování studií, podpora pilotních projektů a v neposlední řadě i podpora sítě národních kanceláří

Priority programu

  • rozvoj evropské kulturní a jazykové rozmanitosti,
  • posilování schopnosti kulturních a kreativních odvětví pracovat mezinárodně,
  • zlepšení přístupu kreativních a kulturních odvětví k financování,
  • podpora využívání digitálních technologií,
  • práce s publikem,
  • rozvoj mezioborové a mezinárodní spolupráce,
  • sběr dat o kulturních a kreativních odvětvích.

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.