Naše edice

  | ©

 

Oddělení sbírek a archivu

Osobnosti české scénografie

Edice navazuje na řadu scénografických monografií, kterou pod názvem Režisér-Scénograf vydával IDU (tehdejší Divadelní ústav) v letech 1970–1989 a prezentoval tak tvorbu výtvarníků jako například František Tröster, Josef Svoboda nebo Adolf Wenig. Dnes pokračuje pod novým názvem Osobnosti české scénografie a představuje tvorbu kostýmních a scénických výtvarníků a výtvarnic, kteří spoluvytvářeli divadelní estetiku minulých let, ačkoliv jejich tvorba nebyla dosud hlouběji reflektována (například Vančura, Anýžová a Greifová). Jednotlivé publikace jsou hodnotným pramenem jak z hlediska teatrologického, tak scénografického.


Česká divadelní fotografie

Edice se věnuje významných českým divadelním fotografům. Klade si za cíl zviditelnit a zvýšit odbornou prestiž tohoto oboru jak mezi teatrology a historiky fotografie, tak i mezi širší veřejnost.

Kabinet pro studium českého divadla

Česká divadelní encyklopedie

Edice přináší poznatky o historii divadla na území dnešní České republiky, a to jejích českých i cizojazyčných projevů, a zveřejňovat získané poznatky formou biografických lexikonů jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Zpracováváme život a tvorbu divadelních osobností prostřednictvím rešerší, soupisů repertoáru, srovnávacího studia dramaturgie a charakteristiky divadelní tvorby. Výsledky realizujeme především publikováním odborných studií, monografií, soupisů, tvorbou slovníkových hesel a jejich zveřejňováním. Při tvorbě jednotlivých biografických hesel klademe důraz na celkovou charakteristiku osobnosti a její tvorby, odpovídající současnému stavu poznání, pozornost věnujeme též obrazové dokumentaci.

Nota bene

Ediční řada založená roku 2017 je protějškem knižně publikovaných biografických lexikonů. Umožňuje vydávání monografií a editovaných textů (korespondence, deníkové záznamy, paměti, archivní dokumenty), přinášejících autentická svědectví o životních osudech, prožitcích, snech a realitě divadelních a dalších uměleckých osobností. Věříme, že práce a dokumenty tohoto druhu mohou smysluplně doplnit jejich lexikografická zpracování České divadelní encyklopedie.


 

Ediční oddělení

České divadlo

Původní práce z oblasti divadelní historie a teorie českého divadla, mnohdy vznikající za odborné spolupráce a konzultací redaktorů oddělení.

Světové divadlo

Původní i přeložené práce z oblasti divadelní historie zahraničního divadla a divadelní teorie.

Eseje, kritiky, analýzy

Speciální řada edice České divadlo, která přináší výbory z děl významných českých divadelních kritiků a teoretiků, včetně studie o autorovi, anotované a komentované bibliografie a dalšího obsáhlého aparátu. Na této edici spolupracuje Ediční oddělení s Kabinetem pro studium českého divadla.

Divadelní hry

Výbory z klasické překladové dramatické literatury, především z her autorů 20. století. Prestižním úkolem této edice je přinášet nové či zrevidované překlady, při jejichž redakci je brán zřetel jak na literární kvality překladu, tak na mluvnost a potřeby inscenační praxe. Součástí svazků jsou i obsáhlé studie o autorech, biografické i bibliografické údaje.

Současná hra

Překlady současné světové dramatiky. Tato edice pomohla řadě klíčových zahraničních titulů na naše jeviště.

Visegrádské drama

Edice byla vydávána ve spolupráci se slovenským, polským a maďarským divadelním ústavem a ve třech svazcích zahrnula průřez dramatiky visegrádských zemí od konce 19. století do 60 let století 20. poslední plánovaný svazek, který měl přinést hry 80. a 90. let 20. století nebyl realizován.


 

Periodika

Divadelní Revue

Divadelní revue je odborné recenzované teatrologické periodikum, které IDU vydává třikrát ročně. Vychází od roku 1989. Redakčně je připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla.

Czech Theatre

Ročenka Czech Theatre vychází v angličtině  a přináší informace o nejpodstatnějším dění v českém divadle za uplynulou sezónu. Obsahuje přehledové články a portréty českých divadel, souborů a jednotlivých tvůrců, které cílí na zahraniční zájemce. Časopis je zaměřen především na činohru, ale výběrově referuje i o ostatních oblastech divadla (loutky, opera, balet, taneční a pohybové divadlo, scénografie), dále přináší informace o divadelních cenách, nových českých hrách, festivalech a výstavách. Ročenku Czech Theatre redakčně připravuje Ediční oddělení.

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.