Projekty podpořené z programů EU

  | ©

V roce 2020 je IDU zapojen v následujících projektech podpořených z programů EU. Projekty ASSET, CREATE TO CONNECT -> CREATE TO IMPACT, EMERGENCE, HEMI a RESHAPE jsou podpořeny z programu EU Kreativní Evropa Kultura, projekt CANON OF TECHNICAL THEATRE HISTORY je podpořen ze vzdělávacího programu EU Erasmus+.

 

Projekty podpořené z programu EU Kreativní Evropa Kultura


ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres) 2018–⁠2021

Pořadatel: Katedra produkce / Divadelní fakulta AMU, ČR

Partneři: The Audience Agency (Velká Británie), IDU –⁠ Oddělení mezinárodní spolupráce (ČR), Narodno sveuciliste Dubrava (Chorvatsko), IG Kultur Österreich (Rakousko), Arts Project Foundation (Bulharsko), Metropolia University (Finsko).

Popis: Výzkum segmentace divadelního publika. Cílem projektu ASSET je vyvinout a otestovat nástroj a dovednosti pro výzkum publika a poskytnout jej evropským divadlům/organizacím v oblasti scénických umění, aby je využila pro diverzifikaci a prohloubení vztahu s publikem a vytváření uměleckého programu a marketingu, který by podporoval rozvoj publika, mj. za pomoci Evropské Noci divadel a podobných projektů s tímto cílem.

CREATE TO CONNECT -> CREATE TO IMPACT 2018–⁠2023

Pořadatel: Bunker (Slovinsko)

Partneři: Artsadmin (Velká Británie), AltArt (Chorvatsko), BIT Teatergarasjen, La Villette (Francie), Noorderzon Groningen (Nizozemsko), Theater Rotterdam (Nizozemsko), IDU –⁠ Oddělení mezinárodní spolupráce (ČR), Culturgest Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Drugo more, ,Santarcangelo dei Teatri, NTGent, Public Art Platform, United Artist Labour, Hammana Artist House.

Popis: „Lze svět měnit pomocí divadla? Největší chybou je nedělat nic z přesvědčení, že nemůžeme dosáhnout všeho. Je možné pozitivně působit na umění spojené s výzkumem – to je alespoň něco!“

V rámci předchozího projektu 15 evropských uměleckých a výzkumných partnerů ze 13 evropských zemí spolupracovalo pod názvem Create to Connect na zkoumání současného divadla, aby působilo esteticky, politicky a sociálně, např. ve formě sociální inovace, mikropolitické změny, nových veřejných zájmů, estetických průlomových myšlenek a emancipace.

Přesouváme se od budování publika k ovlivňování zainteresovaných osob, od pouhého spojení a zapojení ke vědomému budování vlivu se základy v antropologickém výzkumu. Rozvíjíme vztahy, které nejsou založeny na silových strukturách, ale na spolupráci a solidaritě. Všechny kroky jsou plánovány a připravovány ve spolupráci s kurátory, umělci a vědci.

EMERGENCE: From shared experience to new creativity. Living Heritage/Reframing Memory. 2018–⁠2020

Pořadatel: IDU –⁠ Pražské Quadriennale


Partneři: The Victoria & Albert Museum (Velká Británie), IZOLYATSIA (Ukraina), Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (Polsko), Cyprus Theatre Organisation / THOC (Kypr), Norwegian Theatre Academy / Østfold University College (Norsko), New Theatre Institute of Latvia (Lotyšsko), National Kaohsiung Center for the Arts (Taiwan)

Popis: Projekt se soustředí na scénografii v kontextu evropského dědictví a spojuje scénografy, kteří reagují na politicko-kulturní podmínky vybraných teritorií. Součástí projektu jsou workshopy a masterclasses, umělecké rezidence, site specific představení i výstavy. Projekt bere v úvahu kolektivní paměť vybraných památek, jež podněcují silné zážitky a ukazují naše historické dědictví jako vyvíjející se proces neustálého vyjednávání a propojování v dnešním globalizovaném světě. Projekt také podpoří rozvoj nové generace scénografů. Aktivity jsou cíleně navrženy tak, aby propojily mladé umělce se zkušenými profesionály a současně vytvořily prostředí pro začínající umělce. Účastníci projektu prožijí atmosféru míst s „porézními hranicemi“ – počínajíc Nikósií, městem rozděleným militarizovanou hranicí, přes napjatou zónu mezi Ukrajinou a Ruskem až po prostor problematického Brexitu.

HEMI (The Hub for the Exchange of Music Innovation)

Pořadatel: Technopolis City of Athens (Řecko)

Partneři: Asociatia Romanian Artists Worldwide (Rumunsko), Dunagentsys Kereskedelmi Es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Maďarsko), Foundation Exit (Srbsko), Fundacja Krakowska Scena Muzyczna (Polsko), IDU –⁠ Soundczech (ČR), Krakowskie Biuro Festiwalowe (Polsko), Mittetulundusuhing Music Estonia (Estonsko), Password Production Doo Skopje (Severní Makedonie), Sigic - Slovenski Glasbenoinformacijski Center (Slovinsko)

Popis: Projekt zahrnuje deset partnerských organizací z devíti zemí východní Evropy od Pobaltí k Balkánu. Složení organizací je různorodé, zahrnuje veřejné i soukromé organizace, asociace, festivaly, pořadatelské agentury, exportní kanceláře a školy. Cílem projektu v dalších čtyřech letech je posílit a zviditelnit hudební sektor CSEE regionu prostřednictvím programů pro hudebníky a profesionály, informačního portálu a účasti na evropských hudebních událostech.

RESHAPE – REFLECT, SHARE, PRACTICE, EXPERIMENT 2018–⁠2021

Pořadatel: ONDA (Paris, FR)

Partneři: ACT “Association for Independent Theatre – association of freelance professional theatre group” (Bulharsko), Alt Art (Rumunsko), Artemrede (Portugalsko), IDU –⁠ Oddělení mezinárodní spolupráce (ČR), British Council (Velká Británie), Bunker (Slovinsko), East European Performing Arts Platform (Polsko), Flanders Arts Institute (Nizozemí), Goethe-Institut Barcelona (Německo), Onassis Foundation & Onassis AiR (Řecko), Onda — French office for contemporary performing arts circulation (Francie), Pogon — Zagreb Centre for Independent Culture and Youth (Chorvatsko), Pro Helvetia (Švýcarsko)

Popis: RESHAPE je platforma zprostředkovatelských uměleckých organizací, které podporují rozvoj uměleckého sektoru ve vlastních zemích nebo regionech. Cílem networku RESHAPE je představit alternativu k evropskému uměleckému ekosystému a přehodnotit jeho nástroje a modely spolupráce, které by měly být na stejné úrovni s uměleckými a sociálními inovacemi a principy spravedlivosti, solidarity, geografické rovnováhy a udržitelnosti.

RESHAPE si klade za cíl vyvinout a otestovat experimentální metodu založenou na přístupu „zdola nahoru“ pro vytvoření nových narativů a nástrojů, které odpovídají vývoji uměleckého sektoru a společnosti. Zlepšením vědomostí, způsobilostí a reaktivity zprostředkujících organizací ve vztahu k současným uměleckým experimentům chce RESHAPE ovlivnit veřejné politiky a včlenit do ní budoucí nástroje.

 

Projekt podpořený z programu EU ERASMUS+

CANON OF TECHNICAL THEATRE HISTORY 2019 – 2022

Pořadatel: Erasmushogeschool Brussel (Belgium)

Partneři: Beuth-Hochschule (Německo), Stockholms konstnärliga högskola (Švédsko), Universitat Politecnica de Catalunya (Španělsko), Real Escuela Superior de Arte Dramático (Španělsko), IDU –⁠ Pražské Quadriennale (ČR), Rose Bruford College of Theatre and Performance (Velká Británie), Accademia di Belle Arti si L´Aquila (Itálie), Institut del Teatre (Španělsko)

Popis: Projekt propojuje devět evropských univerzit a výzkumných organizací, které se zabývají dějinami divadla. Během výzkumné části projektu budou využity nástroje a metodiky z disciplín jako jsou dějiny umění, inženýrství, scénografie, architektura a divadelní studia. Cílem je vytvoření praktické metodologie, která pomůže zachovat a prohloubit znalosti o technické historii divadel, s hlavním ohledem na využití ve výuce na vysokých školách.

Více k programům EU:

Kreativní Evropa Kultura

 

Erasmus+

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.