Publikace 1950 - 2009

V soupisu publikací jsou obsaženy veškeré publikované dokumenty, které byly vydány Divadelním ústavem do 31.5.2009, a to ať již samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími institucemi.

Dokumenty, na  kterých se Divadelní ústav podílel autorsky, ale nepodílel se na jejich vydání, v soupisu obsaženy nejsou, stejně jako nejsou obsaženy publikace vydávané slovenskou pobočkou v Bratislavě před vznikem samostatného slovenského Divadelného ústavu. Záznamy publikací jsou průběžně očíslovány (1 – 804) a rozděleny do dvou části – neperiodické publikace a periodika. Neperiodické publikace obsahují tištěné publikace a elektronické dokumenty vydávané samostatně. Publikace jsou rozděleny na produkci dle jednotlivých let. V rámci jednotlivých let jsou dokumenty seřazeny abecedně – buď dle autorů u publikací, které autora mají, nebo dle názvů, pokud autora nemají. Třídící prvek abecedního řazení (autor nebo název) je zvýrazněn tučně. Periodika obsahují záznamy publikací, které vycházely periodicky, a  jsou seřazeny jako celek abecedně dle názvu. Jednotlivé záznamy jsou tvořeny dle normy ISO 690 a ISO 690-2.

V závěru soupisu následuje soupis edic, ve kterých Divadelní ústav dokumenty publikoval. Obsaženy jsou pouze edice Divadelního ústavu, edice spolunakladatelů v  soupisu zahrnuty nejsou. Jednotlivé edice jsou řazeny abecedně, dále dle číslovaných svazků a  u  nečíslovaných svazků chronologicky. Číslo za  názvem publikace označuje číslo hlavního záznamu soupisu.

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.