Ekonomicko-provozní oddělení

  | ©

Ekonomicko-provozní oddělení zajišťuje ekonomický chod IDU a zabezpečuje financování celé instituce. Sestavujeme, rozepisujeme a kontrolujeme rozpočet IDU, vypracováváme ekonomické zprávy o finančním hospodaření pro zřizovatele (Ministerstvo kultury ČR). Zajišťujeme účetnictví IDU, včetně sestavení výkazů a uzávěrek. Spravujeme veškerou mzdovou agendu včetně navazujících činností. Vedeme také agendu pronájímání nebytových prostor organizace a evidenci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Dále oddělení vykonává správu a údržbu celého objektu a dalších nemovitostí organizace. Zajišťujeme přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek malého rozsahu. Provádíme dozor nad investičními akcemi a opravami v organizaci. Dohlížíme také na bezpečnost práce a na uplatňování a dodržování bezpečnostních předpisů. V neposlední řadě potom zajišťujeme službu v recepci, úklid prostor organizace a provoz služebního automobilu.

  • Celetná 17, Praha 1 (2. patro hlavní budovy, č. dveří 241, 230 a 233)
  • +420 224 809 111
  • Iva Cacarová

Kontakty

  | ©

Iva Cacarová

vedoucí Ekonomicko-provozního oddělení

+420 224 809 147
iva.cacarova@idu.cz

  | ©

Hedvika Poiselová

hlavní účetní

+420 224 809 162
hedvika.poiselova@idu.cz

  | ©

Šárka Andrlová

Účetní

+420 224 809 136
sarka.andrlova@idu.cz

  | ©

Alena Fučíková

personalistka a mzdová účetní

+420 224 809 128
alena.fucikova@idu.cz

  | ©

Roman Touš

Provozní budov

+420 224 809 135
+420 777 865 439
roman.tous@idu.cz 
 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.