Fondy EHP a Norska

  | ©

IDU je partnerem Ministerstva financí a Ministerstva kultury při přípravě a realizaci Programu Kultura, a to konkrétně pro oblast umělecké a kulturní kritiky a oblast posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem. 

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU. V roce 2017 byla podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí programové období Fondů EHP a Norska. Podporu získaly i projekty z oblasti kultury. Program Kultura podpořil revitalizaci českého kulturního dědictví a kulturní a kreativní aktivity podporující regionální rozvoj a sociální inkluzi více než 800 miliony Kč. V letech 2019 - 2022 bylo vyhlášeno nejméně 6 otevřených výzev a podpořeno přibližně sto kulturních projektů realizovaných až do dubna 2024.

Veškeré informace o programu naleznete na:

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí, které spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi.

 

Kontakt

  | ©

Eva Žáková

Koordinátorka Akademie IDU

  | ©

Jana Návratová

tanec

+420 228 522 068
+420 739 094 750


jana.navratova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 

  | ©

Magdalena Müllerová

Vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa, Koordinátorka Akademie IDU

  | ©

Pavla Petrová

Ředitelka Institutu umění - Divadelního ústavu, Generální ředitelka PQ

+420 224 809 154
+420 602 177 150
pavla.petrova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.