Fondy EHP a Norska

  | ©

IDU je partnerem Ministerstva financí a Ministerstva kultury při přípravě a realizaci Programu Kultura, a to konkrétně pro oblast umělecké a kulturní kritiky a oblast posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem. Nejméně jedna výzva bude vyhlášena samostatně pro každou oblast na konci roku 2019 a podpoří projekty grantem ve výši 10 tisíc - 50 tisíc €.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU. V roce 2017 byla podepsána Memoranda o porozumění pro aktuální, již třetí programové období Fondů EHP a Norska. Podporu získají i projekty z oblasti kultury. Program Kultura podpoří revitalizaci českého kulturního dědictví a kulturní a kreativní aktivity podporující regionální rozvoj a sociální inkluzi více než 800 miliony Kč. V letech 2019 - 2022 bude vyhlášeno nejméně 6 otevřených výzev a podpořeno přibližně sto kulturních projektů realizovaných až do dubna 2024.

Aktuálně:

Ministerstvo financí v součinnosti s Ministerstvem kultury a IDU opět prodlužuje termíny uzávěrek současných výzev v Programu Kultura z Fondů EHP pro oblasti: Současné umění, Umělecká a kulturní kritika a Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem na 15. 4. 2020.

Výzvy na tři kulturní programové oblasti v rámci Fondů EHP a Norska

Ministerstvo financí zveřejnilo 26. 11. 2019 výzvy na podporu projektů v rámci tří programových oblastí kultury: 

Umělecká a kulturní kritika
Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem
Současné umění

Termín uzávěrek všech tří výzev se prodlužuje do 15. 4. 2020.

Veškeré informace o programu naleznete na:

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska je Ministerstvo financí, které spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi.

 

Kontakt

  | ©

Eva Žáková

Náměstkyně - Institut umění, Vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa

  | ©

Jana Návratová

tanec

  | ©

Magdalena Müllerová

Kancelář Kreativní Evropa - konzultace a organizace akcí

  | ©

Pavla Petrová

Ředitelka Institutu umění - Divadelního ústavu, Generální ředitelka PQ

+420 224 809 154
+420 602 177 150
pavla.petrova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.