Bibliografické oddělení

 | ©

Bibliografické oddělení spravuje elektronickou databázi a lístkovou kartotéku se záznamy o článcích především o českém divadle od r. 1851 do současnosti. Všechny fondy oddělení čítají více než 767 000 záznamů. Šíří záběru a dodržováním přísných katalogizačních standardů jde o zásadní zdroj informací o českém divadle.

Samostatné Bibliografické oddělení IDU vzniklo v r. 1996. Navázalo na práci Bibliografické sekce Aktivu historiků českého divadla a na retrospektivní, ale i aktuální bibliografické kartotéky, které byly budovány v tehdejším Divadelním ústavu od konce 50. let 20. století. V r. 1996 začala být vytvářena elektronická databáze a rozšířila se excerpční základna, která vedle oborových periodik systematicky pokrývala většinu významného celostátního seriózního tisku a výběrově též bohemika ze zahraničních časopisů. Po r. 2005 se začal okruh zpracovávaných zdrojů rozšiřovat o elektronické portály a postupně se připojovaly k většině záznamů plné texty článků.

 • Celetná 17, Praha 1
  (badatelna: 1. patro, místnost č. 120; zázemí pracoviště: 1. patro, místnost č. 108)
 • Pondělí 9.00 – 16.00
  Středa 9.00 – 18.00
  Pátek 9.00 – 16.00
   Ve státní svátky ZAVŘENO.
 • + 420 224 809 184
  + 420 224 809 153
 • bibliografie@idu.cz
 • Vladimír Hajšman

Naše oddělení nabízí a zajišťuje

 | ©

Pro badatele a jiné uživatele

 • asistenci při hledání ve fondech Bibliografického oddělení,
 • rešeršní činnosti,
 • službu SDI – soustavné a cílené sledování tisku podle zadaného tématu,
 • konzultace v oblasti článkové bibliografie,
 • konzultace v oblasti divadla a tance.
 | ©

Budování fondu

 • vytváření bibliografických záznamů v elektronické databázi v systému Verbis – zpravidla s původním dokumentem v ruce a při dodržení nejvyšších mezinárodních katalogizačních standardů,
 • vytváření interního archivu plných textů, a to stahováním dokumentů z elektronických zdrojů nebo skenováním – vždy však s ohledem na omezení daná autorským právem.
 | ©

Podíl na rozvoji celostátní analytické článkové bibliografie

 • zasílání záznamů článků z odborných divadelních a tanečních časopisů do Databáze ANL spravované Národní knihovnou ČR,
 • vytváření jmenných autorit se zaměřením na divadlo a tanec, které jsou předávány Národní knihovně ČR,
 • spolupráce v rámci Sekce pro bibliografii Sdružení knihoven ČR, spolupráce s jinými oborovými bibliografiemi (např. Ústavem pro českou literaturu AV ČR).

Fondy

Bibliografické oddělení spravuje dva zásadní fondy: on-line článkovou databázi a naskenované kartotéky se záznamy o článcích z let 1851–1990. Oddělení disponuje také všemi ročníky přehledů Články v českých časopisech (pro období 1953–1990), které vydávala Národní knihovna ČR, a některými dalšími tištěnými bibliografiemi zaměřenými na české divadlo (např. časopisu Divadlo).

 | ©

Online článková databáze

Obsahuje 377 000 záznamů o článcích v časopisech (případně sbornících) převážně...

Obsahuje 377 000 záznamů o článcích v časopisech (případně sbornících) převážně o českém divadle.

V současnosti je soustavně zpracováváno kolem 150 českých tištěných a elektronických novin, časopisů a bulletinů, bohemika ze slovenského tisku a výběrově bohemika z dalších zahraničních odborných periodik. V databázi jsou podchyceny:

 • významné české odborné i neodborné zdroje od r. 1996,
 • významné české odborné časopisy z let 1990 až 1996,
 • výjimečně některé české odborné časopisy před r. 1990.

VÍCE O FONDU

Více Méně
 | ©

Retrospektivní bibliografie českého divadla

Kartotéky obsahují přes 390 000 záznamů článků. Zachycena jsou vybraná odborná periodika...

Kartotéky obsahují přes 390 000 záznamů článků.

Zachycena jsou vybraná odborná periodika a denní tisk z let 1851–1990. Ze čtyř podfondů jsou pro uživatele zásadní především první dva: Česká divadelní bibliografie 1851–1990 (1. katalog) zachycuje především články od poloviny 19. do cca poloviny 20. století a Česká divadelní bibliografie 1851–1990 (2. katalog) zachycuje především články od 20. let 20. století do r. 1990.

VÍCE O FONDU

Více Méně

Kontakty

 | ©

Vladimír Hajšman

Vedoucí

 | ©

Roman Vašek

 | ©

Eva Musílková

+420 224 809 122
eva.musilkova@idu.cz

 | ©

Vladimír Mikulka

+420 224 809 187
vladimir.mikulka@idu.cz

 | ©

Jan Andrle

+420 224 809 153
jan.andrle@idu.cz

 | ©

Kateřina Kudláčová

+420 224 809 153
katerina.kudlacova@idu.cz

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.