Virtuální studovna

  | ©

Jednotné přístupové rozhraní ke všem informačním databázím Divadelního ústavu.

Virtuální studovna (ViS) je jednotným přístupovým rozhraním ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu. Jejím cílem je zvýšení badatelského komfortu, zvýšení informační hodnoty jednotlivých materiálů a informací díky společnému a provázanému publikování, zpřístupnění materiálů, které by jinak nemohly být zpřístupněny vůbec nebo jen v omezené míře (negativy a diapozitivy z fotografického a scénografického fondu) a v neposlední řadě ochrana originálních materiálů, které běžným používáním trpí.

Vstup do databází

Projekt virtuální studovny je vyvrcholením dosavadních snah Divadelního ústavu v oblasti databázového zpracování fondů a digitalizace. Jeho základem jsou dvě robustní databáze – Verbis firmy KP-SYS využívaný Knihovnou a Bibliografickým oddělením a databáze Divadlo vyvinutá podle požadavků Informačně-dokumentačního oddělení (divadelní inscenace, videotéka, audiotéka, divadelní akce, osobnosti, divadelní hry) a na ni navazující sbírkové databáze (fotografie, scénografie), které již přímo zpřístupňují digitalizované objekty.

Významným impulsem v oblasti elektronického zpracování fondů byla realizace několika grantových projektů. Nejvýznamnějším počinem bylo kompletní doplnění informací o inscenacích v českých divadlech po r. 1945 a digitalizace téměř 180 000 snímků z dokumentačních fondů (realizováno v letech 2008–2011 v rámci projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla podpořeného grantem Norského finančního mechanismu).

ViS představuje propojení databázově zpracovaných informací a digitalizovaných předmětů. Z oblasti databází je to kromě katalogu Knihovny opatřeného rešeršním modulem a nástroji pro správu uživatelského konta také rozsáhlá bibliografická oborová článková databáze propojená s plnými texty článků (tato služba je dostupná pouze ve vnitřní síti IDU), katalog videotéky a databáze divadelních inscenací v českých divadlech po r. 1945, které doplňuje databáze divadelní fotografie a databáze scénografické sbírky a dokumentace.

Při realizaci digitalizačních projektů a jejich zpřístupňování dbáme na dodržování Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Z tohoto důvodu není možno některé digitalizované materiály poskytovat on-line prostřednictvím sítě internet – materiály jsou k dispozici ke studijním účelům registrovaným badatelům v budově IDU. Týká se to především digitalizovaných fondů Knihovny vydaných po r. 1900 a některých návrhů z fondů scénografické dokumentace či fotografií, u kterých se nám nepodařilo zajistit souhlas vlastníků autorských práv. Tyto materiály jsou na internetu patřičně označeny a zájemce o jejich studium rádi obsloužíme v našich studovnách.

https://vis.idu.cz/

Kontaktní osoba

  | ©

Ondřej Svoboda

Náměstek - Divadelní ústav

+420 224 809 164
+420 732 517 368
ondrej.svoboda@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.