Výstavy

  Autorka fotografie Andrea Theil Lhotáková | ©   Autorka fotografie Andrea Theil Lhotáková

IDU nabízí tyto putovní výstavy zdarma k zapůjčení.


Divadelní ústav

Jedná se o porotou vybrané snímky z prvního ročníku stejnojmenné soutěže určené současným profesionálním fotografům. Výstava je určena do interiéru, je vhodná do foyerů a dalších veřejných prostor divadel a dalších veřejných institucí, instalace je možná i krátkodobě, např. během festivalů.

IDU nabízí k zapůjčení putovní verzi výstavy Česká divadelní fotografie 1859 – 2017. Výstava je vhodná k vystavení ve společenských prostorách divadel, v rámci festivalů či při jiných příležitostech.

  • Viktor Kronbauer - divadelní fotografie

Kurátorským záměrem výstavy je představit divadelní fotografie jako soubor obrazů disponujících vysokou estetickou hodnotou, čemuž byly přizpůsobeny technika tisku i materiál. Výběr se soustředil na divadla, která v českém scénickém umění představují progresivní a inspirativní proud (Divadlo Na zábradlí, Divadlo Komedie nebo Divadlo Husa na provázku), či na tvorbu alternativních souborů, experimentujících s výrazovými prostředky i inscenačními možnostmi mimodivadelních prostor (site specific projekty Divadla Continuo, Spolku Mezery či práce souboru Tygr v tísni). Nezanedbatelnou součástí výstavy jsou rovněž fotografie ze zahraničních inscenací, pořízené většinou na Pražském divadelním festivalu německého jazyka.

  • Divadelní plakáty

Ve sbírkových fondech  IDU se od 60. let až do dnešní doby nashromáždilo přes 1000 plakátů. Tak jak klasické plakátové plochy, nedílná součást velkoměsta, byly vytlačeny bilboardy či zlikvidovány zástavbou, tak divadelní plakát pomalu ztratil svou funkci a ocitnul se na okraji zájmu divadelních podnikatelů a tím i samotných grafiků. Výstava připomíná plakáty z období posledních 50 let, jejichž autoři působili nejen v Čechách a na Moravě, ale i na Slovensku. Komorní výstava v Malém sále Institutu umění – Divadelního ústavu představí plakáty Pavla Broma, Čestmíra Pechra, Josefa Flejšara, Jaroslava Sůry, Dušana Ždímala a Petra Matáska.

Z dokumentačních sbírek IDU výstavu připravily kurátorky Helena Albertová a Denisa Šťastná.Oddělení mezinárodních vztahů

První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989 se skládá z výstavních objektů a internetové prezentace, které ve zkratce představují mnohotvárnost, bouřlivou energii a pluralitu estetik, témat i aktivit českého divadla prvního porevoluční desetiletí. A to ať již se jedná o provozně zcela nezávislé, především neziskové subjekty a uskupení, tak o divadla, jež převzala do své péče města a kraje a v nichž se realizovalo pojetí divadla jako veřejné kulturní instituce, anebo o transformované divadelní domy (tzv. stagiony) jako organizace bez stálého souboru, avšak s kontinuální dramaturgií reflektující aktuální témata i estetiku. Výstava je výstupem výzkumného projektu České nezávislé divadlo po roce 1989, který realizuje Institut umění – Divadelní ústav.

Internetová prezentace výstavy včetně technických specifikací zde.

  • Divadlo a revoluce

První týdny sametové revoluce v českých a moravských divadlech představuje výběrový průřez fotografickým a dokumentačním grafickým materiálem z nejdůležitějších českých scén, kudy se revoluce v listopadových a prosincových dnech roku 1989 ubírala, a to na ose Plzeň, Praha, Brno, Olomouc, Ostrava. Dokumentuje chronologii prvních revolučních dnů v českých divadlech a proměnu divadelního prostoru v místo veřejných politických diskusí, které vedly k pádu komunistického režimu v tehdejším Československu. Výstava je vytištěna na 16 plátnech (rozměry: 2 plátna 1000x1770 cm, 14 pláten 700x2000 cm), které lze snadno zavěsit. Dle prostorových dispozic je možno ji doplnit dalšími dobovými materiály z archivu IDU (plakáty, programy, fotografie apod.).
 

Výstava podává stručný a reprezentativní pohled na bohatou tradici i rozmanitou současnost českého loutkového divadla, které je ojedinělým fenoménem české kultury a dodnes okouzluje diváky na celém světě. 

 

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.