Věda a výzkum

  | ©

IDU se dlouhodobě věnuje systematickému vědeckému výzkumu v oblasti teatrologie a kulturní politiky. Vydáváme publikace, které představují vysoce odborné texty, jejichž redakční zpracování má charakter výzkumné činnosti. O koncepci vědeckovýzkumné činnosti IDU rozhoduje Rada pro vědu, výzkum a ediční činnost Divadelního ústavu a Rada pro vědu, výzkum a ediční činnost Institutu umění.

Vědeckovýzkumné projekty

Vědeckovýzkumné projekty Divadelního ústavu

Stěžejní oblast výzkumné činnosti Divadelního ústavu představuje výzkum divadla v celé jeho šíři. Zajišťují jej Kabinet pro studium českého divadla, Ediční oddělení, Informačně-dokumentační oddělení, Bibliografie, Knihovna, Oddělení sbírek a archivu, Audiotéka, Videotéka. Výzkum je realizovaný v rámci dokumentační, archivní, sbírkotvorné a výstavní činnosti. Kromě výzkumu se Divadelní ústav specializuje na vydávání původních i přeložených publikací a odborného časopisu Divadelní revue a vytváření historiografických databází.

 

Vědeckovýzkumné projekty Institutu umění

Výzkumné projekty Institutu umění se, v návaznosti na jeho činnost, zaměřují především na kulturní politiku. Spolupracujeme s dalšími výzkumnými a odbornými organizacemi. Výzkum je od r. 2015, kdy byl ukončen dlouhodobý výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů, zaměřen především na řešení dílčích témat této oblasti. Naší prioritou je aplikovatelnost výstupů, tedy řešení zjištěných potřeb. Realizujeme projekty a poskytujeme konzultace rovněž správním orgánům, akademické sféře a dalším organizacím.

 

Ke stažení

Přehled výzkumných projektů

Pracovníci ve vědě a výzkumu

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.