Rada pro vědu, výzkum a ediční činnost Institutu umění

  | ©

Rada projednává dlouhodobé výzkumné a ediční záměry Institutu umění a vyjadřuje se ke konkrétním výzkumným projektům. Představuje platformu pro výměnu názorů a sdílení informací o potřebách a trendech především v oblasti výzkumu týkajícího se kulturní politiky. Schází se minimálně jednou do roka.

Členové rady

  | ©

Viktor Debnár

IDU

Viktor Debnár, kulturní manažer a editor, působí od r. 2005 v IDU, od r. 2003 spolupracuje s knihovnou samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti. Je spoluautorem úspěšné žádosti o titul Praha − UNESCO kreativní město literatury (2013/2014), členem odborné výběrové komise MK ČR na podporu projektů v oblasti literatury (2017–2020) a rady MK ČR Programu uměleckých festivalů (2017–2020). V minulosti byl členem Dramaturgické rady Českých center pro oblast literatury (2013–2016) a poroty Státní ceny za literaturu (2015−2017); podílel se na výzkumném projektu IDU Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011–2015).

  | ©

Jana Návratová

IDU

Jana Návratová je publicistka, editorka, kulturní manažerka, kurátorka v oblasti tance a pohybového divadla a lektorka jógy. Od r. 1989 pracuje v IDU jako specialistka pro oblast tance a je řešitelkou výzkumných projektů na téma analýzy tanečního sektoru. Je předsedkyní správní rady Nadačního fondu pro taneční kariéru a předsedkyní profesní organizace Vize tance.

  | ©

Lenka Dohnalová

IDU

Lenka Dohnalová je muzikoložka, expertka pro oblast analýzy klasické hudby Institutu umění a projektová manažerka. Od r. 1993 je tajemnicí nevládní organizace Česká hudební rada. V l. 2004 a 2014 koordinovala výroční projekty Roků české hudby a v r. 2009 projekt Martinů Revisited. Do r. 2017 zajišťovala českou účast na mezinárodních veletrzích (MIDEM, WOMEX). Realizuje výzkumné projekty IDU na téma hudby, je editorkou a spoluautorkou propagačních materiálů o české hudbě do zahraničí vydávaných IDU.

  | ©

Eva Žáková

IDU

Eva Žáková pracuje v IDU. Od r. 2003 je vedoucí České kanceláře programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura a od r. 2005 oddělení Institutu umění. Je odbornicí na kulturní a kreativní průmysly (byla hlavní řešitelkou výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR) a kulturní politiku. Je členkou Expertní hodnotící komise programu ÉTA Technologické agentury ČR.   

  | ©

Blanka Chládková

Blanka Chládková je pedagožkou a vedoucí Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie na Divadelní fakultě JAMU v Brně a garantuje jeho studijní programy. Zaměřuje se na management ve scénických uměních, strategické řízení, procesy řízení a hodnocení kvality, kulturní politiku a management v mezinárodní spolupráci. Je proděkankou pro rozvoj fakulty a zahraniční vztahy. Podílela se na řadě analytických projektů v oblasti kulturní politiky. Šest let působila jako členka správní rady mezinárodní sítě ENCATC. Je aktivní v rámci Rady vysokých škol, je garantkou segmentu Scénická umění v rámci Registru uměleckých výkonů. Je členkou Rady ministra kultury pro výzkum a Expertní hodnotící komise programu ÉTA Technologické agentury ČR.

  | ©

Věra Patočková

Věra Patočková je vědeckou pracovnicí oddělení Lokální a regionální studia Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Je autorkou řady publikací a článků a řešitelkou výzkumných  projektů (např. Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu, Volný čas v soudobé společnosti).

  | ©

Michal Lázňovský

 

 

Kontaktujte nás

  | ©

Eva Žáková

Náměstkyně - Institut umění

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.