Oddělení sbírek a archivu

 | ©

Oddělení sbírek a archivu získává, uchovává a prezentuje sbírkové předměty a archivní dokumenty týkající se divadla především na českém území. Zpracováváme rozsáhlé fondy a sbírky scénografických artefaktů, divadelních fotografií a plakátů, které jsou postupně digitalizovány a zpřístupňovány veřejnosti. Umělecké artefakty prezentujeme on-line ve Virtuální studovně, prostřednictvím výstav a publikací.

Sbírkotvorná činnost IDU byla zahájena v r. 2006 zapsáním Sbírky Divadelního ústavu do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Oddělení jako takové vzniklo v r. 2009. Vyčleněný archivní fond (celky dokumentačního charakteru) je uspořádán podle archivní metodologie a má přísnější badatelský režim.

 •  Nekázanka 18,
   110 00 Praha 1
 • po telefonické domluvě
 • +420 226 522 073
 • Denisa Šťastná

Činnost našeho oddělení

Zaměřujeme se na divadelní fotografii, kostýmy a scénografii. V rámci edice Osobnosti české scénografie představujeme tvorbu kostýmních a scénických výtvarníků a výtvarnic, kteří spoluvytvářeli divadelní estetiku minulých let, ačkoliv jejich tvorba nebyla dosud hlouběji reflektována. Jednotlivé publikace jsou hodnotným pramenem jak z hlediska teatrologického, tak scénografického.
Významným českým divadelním fotografům se věnuje edice Česká divadelní fotografie, která si klade za cíl zviditelnění a zvýšení odborné prestiže tohoto oboru jak mezi teatrology a historiky fotografie, tak i mezi širší veřejností.

 | ©

Výstavy

Naše oddělení realizuje komorní i rozsáhlé výstavní projekty jak v České republice, tak v zahraničí. Vystavovány jsou scénografické artefakty, plakáty nebo divadelní fotografie. Mezi nejvýznamnější realizované výstavy patřily: Obrazy v pohybu: Zmrazit okamžik / Vyprávět příběh, České centrum Paříž, 2021, Přehlídka divadelní fotografie 2020, Divadlo Komedie, Praha, 2020, Viktor Kronbauer, Akademie Zlatý had, Praha, 2019, Přehlídka divadelní fotografie 2018, Obecní dům, Praha, 2018, Česká divadelní fotografie 1859-2017, Obecní dům, Praha, 2018, Proměny – Divadelní výtvarnice na přelomu tisíciletí, Galerie kritiků, Praha, 2008, Moravské zemské muzeum, Brno, 2010, Prolomit prostor – Mapování hranic divadelního designu, Galerie Národní technické knihovny, Praha, 2009, Jaroslav Krejčí – nedožitých 80 let, Novoměstská radnice, Praha, 2009 a Alfréd Radok 100 – Příběh režiséra (1914–1976), Veletržní palác, Praha, 2014.  

 | ©

Konference

U příležitosti různých výročí a událostí pořádáme konference, jako například k nedožitým 50. narozeninám jednoho z nejvýraznějších českých režisérů a scénografů Petra Lébla. Konference, pokoušející se nahlížet jeho dílo již z historického odstupu, proběhla v sále Divadla v Celetné v r. 2015 za přispění Vlasty Smolákové, Věry Ptáčkové, Niny Vangeli, Jana Císaře a dalších odborníků.

Fondy


 

 Zuzana Rusínová Štefunková: Sestra úzkost, Dejvické divadlo. 1995, režie J. A. Pitínský | ©

Scénografická sbírka

Sbírka IDU, respektive Scénografická podsbírka, byla založena v r. 2006 a v současnosti...

Sbírka IDU, respektive Scénografická podsbírka, byla založena v r. 2006 a v současnosti obsahuje téměř čtyři tisíce originálů sbírkových předmětů.

Její prioritou je zaměření na současnou tvorbu (od 90. let 20. století) a na tvorbu osobností, které výrazně ovlivnily výtvarnou podobu českého divadla po r. 1945. Obsahuje především díla vytvořená českými scénickými, kostýmními a ve výjimečných případech i loutkářskými výtvarníky a výtvarnicemi pro české a z části i zahraniční scény.

Sbírka obsahuje především originály scénických a kostýmních návrhů různých výtvarných technik (tempera, pastel, tuš, akvarel křída aj.), makety a pracovní studie, zachycující proces tvorby. Ideálním hlediskem při získávání sbírkových předmětů je zohlednění teatrologické i výtvarné hodnoty. Mezi nejvýznamnější osobnosti zastoupené ve sbírce patří Vlastislav Hofman, František Tröster, Josef Svoboda, Jan Sládek, Otakar Schindler, Luboš Hrůza, Jan Vančura, Jaroslav Malina, Miroslav Melena, Marta Roszkopfová, Jana Zbořilová, Jana Preková, Zuzana Štefunková Rusínová, Petr Lébl a mnozí další.

Více Méně
 | ©

Fond scénografické dokumentace

Fond scénografické dokumentace vznikal postupně od počátku existence Divadelního ústavu v r....

Fond scénografické dokumentace vznikal postupně od počátku existence Divadelního ústavu v r. 1959, kdy začaly být scénografické artefakty fotografickou cestou dokumentovány. Dělo se tak ve spolupráci se samotnými scénografy nebo v rámci dokumentace scénografických výstav (národní přehlídky, monografické výstavy, Pražské Quadriennale apod.).

Scénografické artefakty náležející do tohoto fondu se dělí na dvě skupiny, jedná se především o reprodukce, které existují v IDU pouze v digitální podobě, nebo o předměty, získané od autorů a dědiců, nespadající však do scénografické sbírky. Zahrnují scénické a kostýmní návrhy, makety, skici, technické rozkresy, loutky, případně fotografie realizací scén nebo kostýmů. Jelikož dokumentované artefakty nepodléhají kritériím sbírky, lze v některých případech tímto způsobem relativně komplexněji postihnout celkovou vizuální složku inscenace.

Více Méně
 | ©

Fotografický fond a sbírka

Fotografický fond obsahuje bezmála 490 000 fotografií z inscenací českých divadel po r. 1945...

Fotografický fond obsahuje bezmála 490 000 fotografií z inscenací českých divadel po r. 1945 (pozitivy, negativy, diapozitivy, digitální fotografie). Jeho systematické zpracování a digitalizace započalo v r. 2010 a mohlo být realizováno díky podpoře Finančních mechanismů EHP/Norska. Mezi nejvýznamnější autory fotografií patří Václav Chochola, Karel Drbohlav, Jaromír Svoboda, Jaroslav Krejčí, Josef Koudelka, Viktor Kronbauer, Bohdan Holomíček, Josef Ptáček, Martin Špelda, Patrik Borecký a mnoho dalších.

Zpřístupnění dat je realizováno na základě souhlasu autorů či držitelů licence. V případě, že k poskytnutí souhlasu nedošlo, má badatel možnost se s fotografiemi seznámit pouze osobně v badatelně IDU. Vedle základních údajů k inscenaci jsou ke každé fotografii postupně doplňovány osoby a obsazení. Fotografický fond (na rozdíl od Fotografické sbírky obsahující  přes 300 sbírkových předmětů), zahrnuje jak fotografie, které se nachází v majetku IDU, tak ty, které jsou (svým vznikem spadajícím do posledního více než desetiletí) pouze v elektronické podobě.

Více Méně
 | ©

Fond divadelních plakátů

Fond divadelních plakátů obsahuje přes 5 000 artefaktů, které spojují výtvarnou,...

Fond divadelních plakátů obsahuje přes 5 000 artefaktů, které spojují výtvarnou, propagační a informativní funkci. Mezi plakáty se nacházejí významná díla osobností, jako jsou Libor Fára (pro Divadlo Na zábradlí a Činoherní klub), Pavel Brom (pro Divadlo za branou), Jan Schmid (pro Studio Ypsilon), Adolf Born nebo Josef Flejšar (pro Národní divadlo). V současné době počítačové komunikace divadelní plakát do jisté míry ztratil svou původní funkci, přesto se ho některá divadla nevzdávají, jako například pražské Studio Hrdinů.

Divadelní plakáty významně doplňují scénografické a fotografické artefakty a jsou rovněž důležitým svědectvím naší divadelní historie. Nesporně potřebné je uchovávání plakátů, jejichž hodnota je především dokumentační nebo historická. Mnohé z nich mají navíc prokazatelnou a v některých případech i výjimečnou uměleckou hodnotu a jsou navíc vděčným výstavním exponátem. Výtvarně hodnotné plakáty vytvářeli i samotní scénografové, jako např. jako Jaroslav Malina, Marta Roszkopfová nebo Petr Matásek. Jejich uchovávání tak přispívá ke komplexní dokumentaci přínosu výtvarníka pro tu kterou inscenaci.

Více Méně
 | ©

Archiv divadelních fondů

IDU plní mimo jiné funkci paměťové instituce. Shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje...

IDU plní mimo jiné funkci paměťové instituce. Shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty o umělecké činnosti českých divadel, divadelních souborů a tvůrců zejména druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Archivní fondy v oddělení Sbírek a archivu kontinuálně navazují na fondy Informačně-dokumentačního oddělení. Obsahují listinné i ikonografické materiály soukromé nebo institucionální povahy (vč. fotografií, propagačních materiálů, záznamových médií atd.). Dokumenty jsou převážně neúřední povahy. Vypovídají zejména o konkrétní tvůrčí činnosti uměleckých osobností, divadel a jednotlivých souborů, dobových událostech, výstavách a v neposlední řadě o aktivitách IDU (např. PQ, Noc divadel). Přiložený abecedně řazený soupis je pro lepší orientaci rozdělen do tří částí (osobnosti, divadla, varia). U všech fondů jsou informace o přístupnosti, větší fondy doplněny krátkým popisem.

Soupis fondu

Správce archivu:
Milan Černý
milan.cerny@idu.cz

Více Méně

Publikace

Všechny publikace IDU

Akce

14. 11. 2023

 • Křest
 | ©

Křest publikace JOSEF PTÁČEK

Slavnostní uvedení 4. dílu edice Česká divadelní fotografie.

8. 6. 2023 - 30. 6. 2023

 • Výstava
 • Prezentace
 | ©

Přehlídka divadelní fotografie 2023

Výstava a vyhlášení výsledku třetího ročníku soutěže.

19. 9. 2022 - 25. 9. 2022

 • Výstava
 | ©

Výstava divadelních fotografií Divadla Continuo

Výstava fotografií dokumentujících historii souboru pohledem českých divadelních fotografů připravená ve spolupráci s IDU jako součást festivalu oslavujícího 30. výročí založení Divadla Continuo.

7. 6. 2022

 • Křest
 | ©

Křest monografií VÁCLAV CHOCHOLA — JAROSLAV PROKOP — VILÉM SOCHŮREK

Zveme na křest 3 publikací z edice Česká divadelní fotografie – Václav Chochola, Jaroslav Prokop a Vilém Sochůrek. Edice Institutu umění – Divadelního ústavu se věnuje významným českým divadelním fotografům a klade si za cíl zviditelnit a zvýšit odbornou prestiž tohoto oboru jak mezi...

17. 5. 2022

 • Křest
 | ©

Křest publikace Antonín Heythum

Institut umění – Divadelní ústav křtí svou nejnovější publikaci.

4. 11. 2021 - 13. 1. 2022

 • Výstava
 | ©

Obrazy v pohybu: Zmrazit okamžik / Vyprávět příběh

U příležitosti fotografické přehlídky PhotoSaintGermain 2021 spolupořádají České centrum Paříž a IDU výstavu současné české divadelní fotografie: "Obrazy v pohybu: Zmrazit okamžik / Vyprávět příběh".

28. 1. 2020 - 28. 1. 2020

 • Křest
 | ©

Křest monografie scénografa Iva Žídka

Institut umění – Divadelní ústav vydal česko-anglickou monografii věnovanou scénografovi Ivo Žídkovi. K této příležitosti IDU chystá i křest knihy a vernisáž výstavy Ivo Žídek. V pořadí již 11. svazek z edice Osobnosti české scénografie připravila Helena Albertová.

20. 3. 2019

 • Křest
 | ©

Křest publikace Karel Glogr

IDU srdečně zve na křest slavnostního jubilejního 10. svazku edice Osobnosti české scénografie, který je věnován scénickému a kostýmnímu výtvarníkovi Karlu Glogrovi.

12. 12. 2018

 • Křest
 | ©

Křest knihy Irena Marečková

IDU srdečně zve na slavnostní uvedení monografie věnované Ireně Marečkové - loutkářské, scénické a kostýmní výtvarnici se zcela nezaměnitelným výtvarným rukopisem.

9. 5. 2018 - 24. 6. 2018

 • Výstava
 | ©

Česká divadelní fotografie

Divadlo a divadelní umělci se v minulosti zasazovali o prosazení společenských změn, byli blízko klíčovým momentům české historie, pomáhali formovat, kultivovat a prosadit český jazyk a kulturu a několikrát i přímo ovlivnili politický vývoj státu na cestě k demokracii.

16. 11. 2017 - 30. 12. 2017

 • Výstava
Výstava Iva Němcová - vernisáž | ©

Výstava Iva Němcová

Výstava představuje tvorbu výjimečné osobnosti české scénografie, předčasně zesnulé Ivy Němcové (1980–2015). Je jedinečnou příležitostí vhlédnout do tvůrčího procesu jejího vynikajícího a inspirujícího, třebaže nedokončeného díla.

9. 3. 2017

 • Křest
 | ©

Viktor Kronbauer: Divadelní fotografie

Slavnostní uvedení publikace za účasti významných hostů proběhl 9. března 2017 v Divadle Viola. Publikace získala Cenu Divadelních novin v kategorii Publikační počin v oblasti divadla.

Kontakty

 | ©

Denisa Šťastná

Vedoucí

+420 226 522 079
+420 605 412 819
denisa.stastna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Anna Dynka

Divadelní fotografie

+420 226 522 074
+420 728 836 462
anna.dynka@idu.cz

 | ©

Markéta Mansfieldová

Scénografie

+420 226 522 074
+420 776 134 465
marketa.mansfieldova@idu.cz

 | ©

Milan Černý

Audiotéka, Archiv OSA

+420 224 809 149/161 (Audiotéka)
+420 226 522 079 (OSA)
+420 728 603 818
milan.cerny@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Marie Hodinářová

Dokumentace

+420 226 522 079
+420 776 305 710
marie.hodinarova@idu.cz

 | ©

Marie Zdeňková

dokumentace scénografie

+420 224 809 146
+420 607 841 541
marie.zdenkova@idu.cz

 | ©

Róbert Štefančík

Dokumentace

+420 226 522 074

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.