Česká divadelní fotografie

  | ©

Divadelní fotografie tvoří jeden ze základních prostředků pro poznávání historie divadla.

Divadelní fotografie tvoří jeden ze základních prostředků pro poznávání historie divadla. Teprve při digitalizaci a následném zpřístupnění našeho fotografického fondu v letech 2008 - 2011 se mohla plně projevit ohromná výpovědní hodnota snímků, jejich estetické a umělecké kvality a nezastupitelnost celé kolekce pro poznání vlastní kultury a historie. V návazném výzkumu jsme probádali další dostupné archivy a sbírky, které divadelní fotografie uchovávají. Výstupem tohoto výzkumu pak je (kromě on-line dostupné databáze) kniha Česká divadelní fotografie a výstava Česká divadelní fotografie. Součástí výstavy, které reflektuje celou historii divadelní fotografie (nejstarší snímek je datován do roku 1859) je také soutěžní Přehlídka divadelní fotografie, která představuje současnou tvorbu a aktuální trendy v oboru.

www.divadelnifotografie.cz

Aktuálně

IDU vyhlásil druhý ročník soutěže o nejlepší divadelní fotografie

 

 

 

Kontaktní osoby

  | ©

Denisa Šťastná

Vedoucí

+420 226 522 079
+420 605 412 819
denisa.stastna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

  | ©

Ondřej Svoboda

Náměstek - Divadelní ústav

+420 224 809 164
+420 732 517 368
ondrej.svoboda@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.