Kabinet pro studium českého divadla

 | ©

Kabinet pro studium českého divadla je vědeckým a dokumentačním centrem. Zabýváme se výzkumem dějin divadla na území České republiky v časovém rozpětí od středověku do současnosti a v kontextu evropské divadelní historie.

Kabinet byl založen r. 1956 v Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Po reorganizaci akademického ústavu v r. 1993 byl včleněn do Divadelního ústavu. Kabinet je kolektivním členem Mezinárodní federace pro divadelní výzkum (International Federation for Theatre Research, IFTR) od r. 1956, kdy byl jedním z iniciátorů jejího zrodu. Zasloužil se o založení Teatrologické společnosti (1997), sdružující zájemce o divadlo a teatrologii.

Podrobnější dokument o historii Kabinetu pro studium českého divadla

Činnost našeho oddělení

 

 

Náš hlavní dlouhodobý úkol je od r. 1997 týmový projekt Česká divadelní encyklopedie, který formou tematicky vymezených svazků lexikograficky zpracovává historii divadla na území dnešní České republiky, a to jejích českých i jinojazyčných projevů. Získané poznatky zveřejňujeme formou biografických lexikonů jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

Ediční řada založená r. 2017 je protějškem knižně publikovaných biografických lexikonů. Umožňuje vydávání monografií a editovaných textů (korespondence, deníkové záznamy, paměti, archivní dokumenty), přinášejících autentická svědectví o životních osudech, prožitcích, snech a realitě divadelních a dalších uměleckých osobností.

Výzkumný projekt, na němž spolupracujeme s divadelními odděleními Národního muzea a Moravského zemského muzea. Cílem je vyvinout metodiku a specifické nástroje pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí, které patří k nejpřínosnějším zdrojům informací o dějinách divadla.

Publikační platformou pro naše výstupy je mj. recenzovaný teatrologický časopis Divadelní revue. Vychází třikrát ročně, je zařazen do databáze SCOPUS.

Po nástupu do Divadelního ústavu inicioval Kabinet v 90. letech vznik edice Eseje, kritiky, analýzy, jejíž jednotlivé svazky věnované osobnostem divadelní kritiky a teorie představují české myšlení o divadle. Edice se stala podskupinou ediční řady České divadlo, na jejíž přípravě Kabinet úzce spolupracuje s Edičním oddělením.

Vedle České divadelní encyklopedie a Cesty k divadlu Kabinet řešil a řeší řadu dalších dílčích vědeckovýzkumných projektů. Jejich chronologický přehled naleznete níže na stránce.

Fondy

 | ©

Archiv Kabinetu pro studium českého divadla

Dokumentační archiv postupně vytváříme od počátku existence Kabinetu jako sbírku...

Dokumentační archiv postupně vytváříme od počátku existence Kabinetu jako sbírku historických pramenů, shromážděných při práci na jednotlivých svazcích publikace Dějiny českého divadla (1968–1983). V této práci pokračujeme při tvorbě hesel České divadelní encyklopedie.

Na jaře r. 2011 jsme zahájili inventární soupis materiálů, abychom získali jejich evidenci a identifikaci, a mohli tak prameny zpřístupnit.

V r. 2013 jsme zpracovali osobní badatelský archiv teatroložky PhDr. Mileny Cesnakové, CSc. (*1924 v Praze), která rozvíjela vědeckou kariéru převážně na Slovensku a badatelský zájem soustředila na výzkum staršího divadla s těžištěm v období renesance a baroka. Inventární seznam její sbírky čítá 615 položek; doplňuje ji Personální bibliografie dr. Mileny Cesnakové Michalcové – ke stažení ve formátu PDF.

Více Méně

Publikace

Všechny publikace IDU

Akce

24. 5. 2023 - 26. 5. 2023

 • Konference
 | ©

Konference Perspektivy teatrologie 4

Teatrologická společnost ve spolupráci s Kabinetem pro studium českého divadla IDU, Katedrou divadelní vědy FF UK, Katedrou teorie a kritiky DAMU, Divadelním oddělením Národního muzea, Katedrou divadelních studií FF MU, Katedrou divadelních a filmových studií FF UP a časopisem Divadelní revue...

25. 1. 2023

 • Přednáška
 | ©

Agáta Kravčíková: Dělnické ochotnické divadlo na Ostravsku 1890 až 1938

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Agáty Kravčíkové: Dělnické ochotnické divadlo na Ostravsku 1890 až 1938.

14. 12. 2022

 • Přednáška
 | ©

Miloš Mistrík: Jaques-Dalcroze, Appia a jiní v Hellerau

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Miloše Mistríka: Jaques-Dalcroze, Appia a jiní v Hellerau.

30. 11. 2022

 • Přednáška
 | ©

Vlasta Koubská: Antonín Heythum: avantgardní scénograf, výstavní architekt a průmyslový výtvarník

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Vlasty Koubské: Antonín Heythum: avantgardní scénograf, výstavní architekt a průmyslový výtvarník.

9. 11. 2022

 • Přednáška
 | ©

Maria Sibińska: Sami National Theatre Beaivváš

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Sami National Theatre Beaivváš. Přednášet bude profesorka Maria Sibińska.

26. 10. 2022

 • Přednáška
 | ©

Daniel Echeverri: Integrating Brechtian Concepts in the Design of a Tangible Narrative: The Design Case of "The Non-myth of the Noble Red”

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Daniela Echeverriho: Integrating Brechtian Concepts in the Design of a Tangible Narrative: The Design Case of "The Non-myth of the Noble Red”.

19. 10. 2022

 • Přednáška
 | ©

D. Šťastná & V. Velemanová: Vilém Sochůrek. Divadelní fotografie a její dokumentace

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Denisy Šťastné a Věry Velemanové: Vilém Sochůrek. Divadelní fotografie a její dokumentace.

5. 10. 2022

 • Přednáška
 | ©

Zuzana Rozwałka: Japonské divadlo v českých zemích

Teatrologická společnost , Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity pořádají přednášku Zuzany Rozwałky: Japonské divadlo v českých zemích.

29. 7. 2022 - 30. 7. 2022

 • Sympozium
 | ©

Letní teatrologické sympozium 2022

Sympozium v  rámci Divadelního festivalu Mikulov Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera proběhne na konci července v Mikulově.

23. 6. 2022

 • Přednáška
 | ©

Ivona Solčániová: Divadlo 3D

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Ivony Solčániové: Divadlo 3D.

19. 5. 2022

 • Přednáška
 | ©

Pavel Himl: Proti vášním, nemravnosti a revoluci. Policejní dohled na divadlo na přelomu 18. a 19. století

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Pavla Himla: Proti vášním, nemravnosti a revoluci. Policejní dohled na divadlo na přelomu 18. a 19. století.

12. 5. 2022

 • Přednáška
 | ©

Zdeněk Hazdra: Osudy Otakara Zicha, jeho rodiny a přátel na pozadí událostí 20. století

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Zdeňka Hazdry: Osudy Otakara Zicha, jeho rodiny a přátel na pozadí událostí 20. století.

24. 3. 2022

 • Přednáška
 | ©

Alena Sarkissian: Mezi liturgií a divadlem: paraliturgická scéna Mládenců v peci ohnivé

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Aleny Sarkissian: Mezi liturgií a divadlem: paraliturgická scéna Mládenců v peci ohnivé

24. 2. 2022

 • Přednáška
 | ©

Lukáš Holeček: Deníky Václava Tilleho

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Lukáše Holečka: Deníky Václava Tilleho.

27. 1. 2022

 • Přednáška
 | ©

Markéta Trávníčková: Elektronický divadelní archiv, databáze divadelních inscenací

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Markéty Trávníčkové: Elektronický divadelní archiv, databáze divadelních inscenací.

16. 12. 2021

 • Přednáška
 | ©

Martin Bojda: (Národní) divadlo: duchovní kultura, nebo prostor libovolné performance?

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Martina Bojdy „(Národní) divadlo: duchovní kultura, nebo prostor libovolné performance?".

25. 11. 2021

 • Přednáška
 | ©

Petr Plecháč: „Shakespearův“ Henry VIII: atribuce autorství pomocí kvantitativních metod

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla pořádají přednášku Petra Plecháče „Shakespearův“ Henry VIII: atribuce autorství pomocí kvantitativních metod.

21. 10. 2021

 • Přednáška
 | ©

Klára Hanáková: Pospa v exilu. Životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila.

Kabinet pro studium českého divadla a Teatrologická společnost pořádají přednášku Kláry Hanákové: Pospa v exilu. Životní a umělecká dráha režiséra Zdeňka Pospíšila.

30. 7. 2021 - 31. 7. 2021

 • Sympozium
 | ©

LETNÍ TEATROLOGICKÉ SYMPOZIUM

Sympozium v  rámci Divadelního festivalu Mikulov Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera proběhne na konci července v Mikulově.

27. 6. 2019

 • Přednáška
 | ©

Teatrologická společnost: Ruské „nové drama od subkultury k mainstreamu"

Kabinet pro studium českého divadla a Institut umění – Divadelní ústav si Vás dovolují pozvat na přednášku Marcely Magdové ruské „nové drama od subkultury k mainstreamu".

10. 5. 2018 - 13. 5. 2018

 | ©

Svět knihy

V rámci největšího knižního veletrhu a literárního festivalu proběhne scénické čtení z publikace Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů (ed. Petra Ježková).

24. 2. 2018

 | ©

Čtení z publikace Stůňu touž nemocí

Institut umění - Divadelní ústav vás srdečně zve na čtení z knihy Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů.

29. 1. 2018

 • Křest
 | ©

Slavnostní uvedení knihy Stůňu touž nemocí

Slavnostní uvedení knihy Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů proběhne symbolicky 29. ledna, ve výroční den úmrtí Julia Zeyera. Od 18 hodin vás v Café Montmartre (Řetězová 7, Praha 1) čeká čtení z dopisů v podání Karla Dobrého a Cyrila Dobrého a houslové...

Vědecko-výzkumné projekty

Podvod Allamody – pražská divadelní událost roku 1660 a její evropský kontext

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2019 - 2021

Divadelní režisér Alfréd Radok

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2016 - 2018

Cesta k divadlu

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2016 - 2020

Divadelní činnost Václava Mihuleho v jeho evropských působištích (1781–1807)

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2009 - 2011

Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2008 - 2013

Česká divadelní encyklopedie – Biografický slovník: Činoherní divadlo realizované v české řeči (1862–1918)

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2007 - 2011

Až k hořkému konci... Posledních padesát let pražského německého divadla 1885–1945

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2007 - 2009

Umělecké divadlo Otomara Krejči v české divadelní kultuře 20. století

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2005 - 2007

Činnost německých divadelních společností v českých provinciích 19. století I.

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2004 - 2005

Činnost německých divadelních společností v českých provinciích 19. století

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2004 - 2006

Česká divadelní encyklopedie III./3a – Biografický slovník – Činoherní divadlo 19. století, realizované v české řeči (1785–1862)

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2001 - 2005

Česká divadelní encyklopedie III/2, Biografický slovník – Hudební divadlo 19. století

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2000 - 2003

Česká divadelní encyklopedie – Hudební divadlo 1890–1945. Biografická a bibliografická maketa svazku

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

2000 - 2003

Česká divadelní encyklopedie – Biografický slovník I. (Starší české divadlo)

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

1998 - 2001

Česká divadelní encyklopedie I., divadlo

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

1997 - 1999

Česká divadelní encyklopedie II., tanec, balet, pantomima

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Období

1997 - 2000

Kontakty

 | ©

Mgr. Petra Ježková, Ph.D.

Vedoucí oddělení

+420 224 809 133, 177
+420 774 053 110
petra.jezkova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Mgr. Martin Hanoušek, Ph.D.

+420 224 809 113, 117 
+420 728 894 899
martin.hanousek@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.

+420 224 809 113, 117
+420 732 571 743
alena.jakubcova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Klára Kadlecová

Divadlo.cz

+420 226 522 072
+420 739 229 012
klara.kadlecova@idu.cz

 

 | ©

Mgr. et Mgr. Klára Škrobánková

 | ©

Mgr. Berenika Zemanová, Ph.D.

+420 224 809 113, 117
+420 777 097 168
berenika.zemanova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

 | ©

Mgr. et Mgr. Věra Velemanová

 | ©

PhDr. Jitka Ludvová, CSc.

NAKI

 | ©

Václav Štěpán, p. h., CSc.

NAKI

 | ©

PhDr. Milan Pospíšil, CSc.

NAKI

 | ©

Mgr. Honza Petružela, Ph.D.

Divadelní revue

 | ©

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.

Divadelní revue

 | ©

PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.

Divadelní revue

 | ©

Mgr. Otto Drexler

+420 224 809 133/177
+420 777 173 377
otto.drexler@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.