Česká divadelní encyklopedie

  | ©

Lexikograficky zpracovaná historie divadla na území dnešní České republiky.

Prostřednictvím rešerší, soupisů repertoáru, srovnávacího studia dramaturgie a charakteristiky divadelní tvorby zpracováváme život a tvorbu divadelních osobností. Výsledky realizujeme publikováním odborných studií, monografií, edic, soupisů, tvorbou slovníkových hesel a jejich zveřejňováním, a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Při tvorbě jednotlivých biografických hesel klademe důraz na celkovou charakteristiku osobnosti a její tvorby, odpovídající současnému stavu poznání, pozornost věnujeme též obrazové dokumentaci.

Elektronická encyklopedie přináší:
hesla převedená z tištěných lexikonů, která budou postupně dle potřeby aktualizována, a nová hesla, která vznikají v jednotlivých tematicky a chronologicky vymezených výzkumných projektech:

  • Německá činohra v českých zemích v 19. století (hesla v češtině a němčině),
  • Česká činohra 1900–1945,
  • Česká činohra 1945–1989 (v současnosti zpracováváme heslář),
  • nová hesla jsou publikována také v oblasti Staršího divadla v českých zemích.

Kromě hesel nabízí ČDE také elektronický prezentační portál Studie a dokumenty, který jsme založili z potřeby pohotově zpřístupňovat monografie a obsáhlé informativní studie se soupisovými přílohami, jež nejsou vhodné pro tištěné časopisy, edice pramenů s odbornými komentáři, soupisy historického divadelního repertoáru a další. Virtuální prostředí poskytuje dostatek prostoru pro zveřejnění psaných i tištěných dokumentů a ikonografických pramenů, včetně bohatého komparačního materiálu. Portál umožňuje také předběžně a postupně publikovat části dlouhodobých projektů, a zpřístupnit je tak uživatelům, případně k odborné diskuzi. Kromě dalších příspěvků jsme zpřístupnili monografii Martina J. Švejdy Iva Janžurová. Od Skřivánka k Alžbětě II. (2017).

V r. 2017 jsme projekt rozšířili o knižní řadu Nota bene (řídí Petra Ježková). V jejím rámci zpracováváme monografie a kritické edice (korespondence, deníkové záznamy, paměti, archivní dokumenty), které přinášejí autentická svědectví o životních osudech, prožitcích, snech a realitě divadelních a dalších uměleckých osobností. Věříme, že práce a dokumenty tohoto druhu mohou smysluplně doplnit jejich lexikografická zpracování České divadelní encyklopedie. Jako první svazek edice vyšla kniha Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů (2017, ed. P. Ježková).

http://encyklopedie.idu.cz  

Kontaktní osoba

  | ©

Mgr. Petra Ježková, Ph.D.

Vedoucí oddělení

+420 224 809 133, 177
+420 774 053 110
petra.jezkova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.