Czech Theatre Studies Department

 | ©

The Czech Theatre Studies Department is a research and documentation centre. It conducts research on the history of theatre in the Czech Republic from the Middle Ages up to the present and in relation to the wider context of European theatre history.

The department was founded in 1956 at the Institute of Czech Literature of the Czechoslovak Academy of Science. After a reorganisation of the institute in 1993, the department was moved to the Theatre Institute. The department has been a member of the International Federation for Theatre Research (IFTR) since 1956 and was one of the initiators behind its creation. It was instrumental in establishing the Theatre Research Society (1997), which brings together individuals with an interest in theatre and theatre research.

 • Celetná 17, Prague 1
  (2nd Floor, Rooms 206 and 209)
 • Daily by prior agreement
 • +420 224 809 177
  +420 226 522 070
 • Mgr. Petra Ježková, Ph.D.

The work of our department

 

 

Work on the Czech Theatre Encyclopaedia has been the department’s main long-term task since 1997. This team project seeks to map the history of Czech theatre and theatre in other languages on the territory of what is how the Czech Republic, and to process that history using lexicographic methods into thematic ‘dictionaries’ (e.g. of dance, musical theatre, etc.). The findings from this work are published as biographical lexicons produced in both print and electronic format.

This publishing series was founded in 2017 and is a counterpart to the biographical lexicons that are published in book form. The publications in this series include monographs and edited texts (correspondence, diary entries, archival materials) that provide authentic testimony about the life, fate, feelings, dreams, and reality of significant figures in the field of theatre and other artists.

Zpracování života a tvorby osobností německojazyčného divadla představuje důležitou tematickou oblast divadelních dějin českých zemí. Na rozdíl od českého (českojazyčného) divadla, jež se rozvíjelo v uzavřeném jazykovém i geografickém prostoru, pokrývá divadelnictví v německém jazyce velkou část Evropy, s níž byly české země historicky propojeny.

Czech Theatre Review (Divadelní revue), a peer-reviewed journal of theatre research, is a publishing platform for the results of the department’s work. The journal is published three times a year and is indexed in SCOPUS.

Sympozium vzniklo v roce 2020 ve spolupráci Kabinetu pro studium českého divadla IDU a Regionálního muzea v Mikulově. Ideou mezioborového letního setkání je odlehčenou formou přiblížit badatelské zajímavosti či zvláštnosti z aktuálního nejen teatrologického výzkumu.

Knižní edice Eseje, kritiky, analýzy se ihned po svém založení v roce 2001 zařadila k oceňovaným edičním počinům IDU. Jednotlivé svazky zachycují myšlení o divadelní kultuře skrze osobnosti, které ve své době výrazně zasáhly do divadelního dění.

Teatrologická společnost je otevřené občanské sdružení teatrologů, divadelníků a všech zájemců o divadlo a jeho výzkum. Byla založena 1. února 1997 v Praze s cílem fungovat jako propojující síť, podílet se na organizaci konkrétních teatrologických akcí (přednášek, konferencí, seminářů, exkurzí) a napomáhat k řešení problémů spjatých s vědeckou a pedagogickou činností.

Při práci na dlouhodobém projektu Česká divadelní encyklopedie narážíme na spoustu zajímavých pramenů, materiálů, textů, které nemohou být v úsporném lexikografickém stylu hesel náležitě vytěženy. Rubriku Studie a dokumenty jsme koncipovali jako "rezervoár" rozličných prací, které vznikly jako vedlejší produkty ČDE. Mohou mít nejrůznější podobu, od monografií, po pracovní texty, edice pramene, soupisy, bibliografie, archivy apod.

Obsah rubriky

This research project is conducted in collaboration with the theatre departments of the National Museum and the Moravian Museum. The aim is to develop a set of methods and specific tools for preserving, making use of, and facilitating access to the content of historical theatre posters, which are one of the richest available sources of information on theatre history.

Collections

 | ©

Archive of the Department of Czech Theatre Studies

Throughout the department’s existence it has been developing an archive of historical sources....

Throughout the department’s existence it has been developing an archive of historical sources. These are materials that have collected in the course of our research to prepare the volumes of The History of Czech Theatre (1968–1983), and that we continue to gather for the entries that we prepare for inclusion in the Czech Theatre Encyclopaedia.

In the spring of 2011 we began conducting an inventory of these materials in order to identify and document them and to make them accessible to others.

In 2013 we processed the personal research archive of PhDr. Milena Cesnaková, CSc. (*1924 in Prague), a theatre arts researcher who built her research career mainly in Slovakia and whose research interests were largely centred on early theatre and on the Renaissance and Baroque periods in particular. The inventory of her collection lists 615 items, along with the Personal Bibliography of dr. Milena Cesnaková Michalcová – (download the PDF).

More Less
 | ©

Knihovna Adolfa Scherla

Na podzim roku 2017 nabídla rodina zesnulého Adolfa Scherla (18. 8. 1925 – 3. 4. 2017) jeho...

Na podzim roku 2017 nabídla rodina zesnulého Adolfa Scherla (18. 8. 1925 – 3. 4. 2017) jeho rozsáhlou knihovnu Divadelnímu ústavu, konkrétně Kabinetu pro studium českého divadla.

Knihovna dominovala suterénní místnosti činžovního domu na pražských Vinohradech, která sloužila dr. Scherlovi zároveň jako pracovna. Nedostatek skladovacích prostorů pro knihy tu byl řešen originálním mobilním regálem, patrně vlastní výroby, který se posouval po kolejnici v podlaze, a odhaloval tak další police plné svazků, které se skrývaly za ním. Atmosféra dané studovny inspirovala Alenu Jakubcovou, v té době vedoucí Kabinetu pro studium českého divadla, k myšlence, že by se knihovna jako celek mohla stát příruční knihovnou pracovníků kabinetu v nově vznikajících prostorách v Nekázance (další pracoviště IDU Nekázanka 887/16 a 18, Praha 1). Záměr se zdařil a v roce 2020 byly knihy přestěhovány. Pracovníci kabinetu je roztřídili dle obsahu do tematických skupin a uložili do připravených regálů.

Obsah byl současně odborně knihovnicky zpracován a integrován do elektronického katalogu knihovny Divadelního ústavu. Knihy je tak možné snadno vyhledat na internetu prostřednictvím Virtuální studovny – Knihovna.

Příruční knihovna vzniklá z knihovny dr. Scherla dostala označení přír.SCH.

V letech 2021–2022 bylo zpracováno 3 968 kusů knih, letáků, mapek, separátů a dalších tiskovin. Z toho 514 jednotek bylo připsáno do fondu knihovny DU s poznámkou k exempláři od pana Scherla (pole MARC č. 562) a 3454 přisáno jako přír.SCH (lokace).

Darovaná akvizice obsahuje nejen knihy, ale celou řadu materiálů. Najdeme zde letáky, mapy, notový materiál, brožury, upomínkové listy, rukopisné poznámky a seznamy ve školních sešitech a bločcích. Četně jsou zastoupeny separáty z časopisů. Nejstarší knihy ve sbírce se datují do druhé poloviny 18. století, nejnovější jsou knihy datované do 20. let 21. století.

Dr. Scherl pro označení svých knih používal prosté razítko se jménem nebo si knihy podepisoval. V dedikacích se odráží vřelý profesní i přátelský vztah kolegů. O tom, že majitel většinu knih opravdu přečetl, svědčí jeho rukopisné poznámky, vpisované vždy obyčejnou tužkou. V informačních brožurách, divadelních programech, katalozích a průvodcích lze najít i vstupenky, pozvánky a další propagační materiály z dané akce.

Oborová pestrost zastoupené literatury ilustruje renesanční osobnost majitele knihovny i rodinou historii spjatou se slavným staropražským domem U Halánků. Matka dr. Scherla byla vnučkou Ferdinanda Náprstka, který pocházel z pivovarnické rodiny a byl starším bratrem Vojty Náprstka. Rodinný i profesní život pradědečka Náprstka je popsán v publikaci od Mileny Secké Ferdinand Pravoslav Náprstek. Labužník života (Praha: Národní muzeum 2022). Nejstarší knihy v popisované knihovně pocházejí právě ze sbírek rodiny Náprstků, o čemž svědčí podpisy v jednotlivých svazcích.

Knihy byly na svém novém místě rozděleny do následujících tematických skupin:

 • Divadelní literatura (krom české převážně ruská a německá a rakouská)
 • Divadelní hry (vesměs české)
 • Filozofie, psychologie (marxistická, utopistická, metafyzika – spojení techniky a filozofie)
 • Historie (vše o revolučním roce 1848)
 • Slavistika (sborníky z konferencí v řadě zemí)
 • Literární věda, estetika
 • Hudební věda (teorie, praktické příručky – loutna, flétna, včetně notového materiálu)
 • Výtvarné umění (katalog výstav Mánes, Topičův dům, 2. svět. válka, poznámky o obrazech)=
 • Film (v porovnání s ostatními obory nepříliš zastoupený)
 • Učebnice
 • Naučné slovníky a encyklopedie
 • Jazykové slovníky
 • Pragensia
 • Průvodci hrady, zámky, knihovny
 • Mapy, turistický průvodce

Vedle toho Kabinet pro studium českého divadla převzal od rodiny dr. Scherla i materiály neknižní povahy (více jak dvě velké krabice plné poznámek, výstřižků komentářů, separátů a dalších dokumentů) a osobní archiv včetně celé řady rodinných fotografií. Tento materiál čeká na odborné zpracování.

Hanoušek, Martin, Bibliografie prací Adolfa Scherla, Divadelní revue 26, 2015, č. 2, s. 183–200.

Šormová, Eva, Za Adolfem Scherlem, Česká literatura 65, 2017, č. 3, s. 485–488.

Šormová, Eva, Milý Ádo, Miscellanea theatralia: sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, uspořádala a redigovala Eva Šormová s Michaelou Kuklovou, Praha: Divadelní ústav 2005, s. 5–8.

Jakubcová, Alena – Šormová, Eva: Dějiny je třeba napsat znovu. Rozhovor s divadelním historikem PhDr. Adolfem Scherlem, CSc., Divadelní revue 21, 2010, č. 3, s. 146–153.

More Less

Contacts

 | ©

Mgr. Petra Ježková, Ph.D.

+420 224 809 133, 177
+420 774 053 110
petra.jezkova@idu.cz

 | ©

Mgr. Martin Hanoušek

+420 224 809 113, 117 
+420 728 894 899
martin.hanousek@idu.cz

 | ©

PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.

+420 224 809 113, 117
+420 732 571 743
alena.jakubcova@idu.cz

 | ©

Klára Kadlecová

+420 224 809 133, 177
+420 739 229 012
klara.kadlecova@idu.cz

 | ©

Mgr. et Mgr. Klára Škrobánková

 | ©

Mgr. Věra Velemanová

+420 224 809 113, 117
vera.velemanova@idu.cz

 | ©

Berenika Zemanová Urbanová

+420 224 809 113, 117
+420 777 097 168
berenika.zemanova@idu.cz

 | ©

PhDr. Jitka Ludvová, CSc.

+420 224 809 177
jitka.ludvova@idu.cz

 | ©

Mgr. Honza Petružela, Ph.D.

+420 608 873 807
honza.petruzela@idu.cz

 | ©

PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.

 | ©

Mgr. Miroslav Lukáš, Ph.D.

 | ©

Bc. Otto Drexler

+420 224 809 133/177
+420 777 173 377
otto.drexler@idu.cz

 | ©

Petra Honsová

+420 721 547 989

petra.honsova@idu.cz

 | ©

Klára Bělohoubková

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

all about volunteering

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.