Fondy

 | ©

Budujeme paměť českého divadla.

Disponujeme jednou z největších divadelních knihoven v Evropě, videotékou, audiotékou, fotoarchivem, bohatými dokumentačními, sbírkovými a bibliografickými fondy. Provozujeme Virtuální studovnu, která je jednotným přístupovým rozhraním ke všem dostupným informačním databázím Divadelního ústavu. Zpřístupňujeme v ní i níže vypsané fondy, můžete si tedy vybrat, zda do nich chcete nahlédnout online, nebo využít zázemí našich badatelen a studoven.

Bibliography Department

 | ©

Online článková databáze

Obsahuje 330 000 záznamů o článcích v časopisech (případně sbornících) převážně o...

Obsahuje 330 000 záznamů o článcích v časopisech (případně sbornících) převážně o českém divadle.

V současnosti je soustavně zpracováváno kolem 150 českých tištěných a elektronických novin, časopisů a bulletinů, bohemika ze slovenského tisku a výběrově bohemika z dalších zahraničních odborných periodik. V databázi jsou podchyceny:

 • významné české odborné i neodborné zdroje od r. 1996,
 • významné české odborné časopisy z let 1990 až 1996,
 • výjimečně některé české odborné časopisy před r. 1990.

VÍCE O FONDU

Více Méně
 | ©

Retrospektivní bibliografie českého divadla

Kartotéky obsahují přes 390 000 záznamů článků. Zachycena jsou vybraná odborná periodika...

Kartotéky obsahují přes 390 000 záznamů článků.

Zachycena jsou vybraná odborná periodika a denní tisk z let 1851–1990. Ze čtyř podfondů jsou pro uživatele zásadní především první dva: Česká divadelní bibliografie 1851–1990 (1. katalog) zachycuje především články od poloviny 19. do cca poloviny 20. století a Česká divadelní bibliografie 1851–1990 (2. katalog) zachycuje především články od 20. let 20. století do r. 1990.

VÍCE O FONDU

Více Méně

Information and Documentation Department

 | ©

Divadelní inscenace

Fond obsahuje pozvánky, propagační tiskoviny, programy, novinové výstřižky recenzí a...

Fond obsahuje pozvánky, propagační tiskoviny, programy, novinové výstřižky recenzí a zpráv.

Fond je téměř digitalizován a je dostupný ve studovně prostřednictvím interní databáze. Další součástí fondu jsou ročenky Česká divadla a Slovenská divadla (obě řady od r. 1960) a svázané programy jednotlivých divadel po sezónách.

Fond zpracovává tzv. státní síť (česká divadla po r. 1945) a tzv. alternativní síť (české soubory do sezóny 1989/90 výběrově, dále systematicky, ovšem nikoli kompletně).

Databáze inscenací

Systematicky budovaná databáze zahrnuje záznamy o inscenacích českých divadel od r. 1945. Databáze zároveň slouží jako katalog fondu inscenací.

Správkyně databáze: Zuzana Jindrová, zuzana.jindrova@idu.cz

Obsazení a role

Modul nabízí rychlý výběr představitelů konkrétní role, jak byla uvedena v programu inscenace. Lze také vyhledat, zda určitou roli hrál konkrétní herec.

Správkyně databáze: Zuzana Jindrová, zuzana.jindrova@divadlo.cz

 

Více Méně
 | ©

Umělecké osobnosti

Fond obsahuje základní životopisná data českých divadelních osobností činných po r. 1945...

Fond obsahuje základní životopisná data českých divadelních osobností činných po r. 1945 a výstřižky o osobnosti. Postupně digitalizované části fondu jsou dostupné ve studovně prostřednictvím interní databáze.

Modul nabízí rychlý výběr všech aktivit (autor, inscenátor, herec) každé osobnosti (včetně různých variant jejích jmen), která je uvedena v modulu Inscenace.

Správce databáze: Michal Šanda, michal.sanda@idu.cz

Více Méně
 | ©

Divadelní akce, festivaly a hostování

Fond obsahuje programy, výstřižky, publikace a je tříděn podle názvu akce (po r. 1994) a...

Fond obsahuje programy, výstřižky, publikace a je tříděn podle názvu akce (po r. 1994) a podle data (před r. 1994).
Postupně digitalizované části fondu jsou dostupné ve studovně prostřednictvím interní databáze.

Divadelní akce Modul obsahuje základní údaje o divadelních festivalech, o výjezdech divadel do zahraničí, o hostování zahraničních divadelních souborů, o výstavách a stálých expozicích s divadelní tematikou, o divadelních cenách a o dalších divadelních akcích (přednášky, besedy, workshopy...).

Správce databáze: Radka Petrmichlová, radka.petrmichlova@idu.cz

 

Více Méně
 | ©

Divadla, divadelní a kulturní instituce

Fond obsahuje výstřižky o činnostech a událostech v divadlech a institucích, dále ročenky...

Fond obsahuje výstřižky o činnostech a událostech v divadlech a institucích, dále ročenky jednotlivých divadel.  

Fond není digitalizován a je k dispozici ve studovně dokumentace.

Více Méně
 | ©

Videotéka

Videotéka uchovává audiovizuální záznamy představení činoherních, operních, baletních i...

Videotéka uchovává audiovizuální záznamy představení činoherních, operních, baletních i alternativních, ale také medailony divadelních osobností či dokumenty s divadelní tematikou.  Celý fond je elektronicky katalogizován a zpřístupněn prostřednictvím interní databáze.

Badatelům jsou záznamy přístupné výhradně ve studovnách IDU, není umožněno půjčování ani kopírování.

Správce databáze: Andrea Landovská, andrea.landovska@idu.cz

Více Méně
 | ©

Fotodokumentace

Fond je digitalizován a je přístupný jak ve studovně prostřednictvím interní databáze, tak...

Fond je digitalizován a je přístupný jak ve studovně prostřednictvím interní databáze, tak v on-line databázi v rámci Virtuální studovny.

Modul poskytuje přístup k digitalizovanému fondu divadelní fotografie. Digitalizace fondu proběhla v rámci projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého i světového divadla, který byl podpořen grantem Norského finančního mechanismu. Přístupné jsou skeny pozitivů a negativů.  

Správci databáze: Michal Šanda, michal.sanda@idu.cz a Denisa Šťastná, denisa.stastna@idu.cz

Více Méně

Library of the Theatre Institute

 | ©

Fond divadelních textů

Obsahuje přes 62 000 textů divadelních her (včetně duplikátů) v různých variantách,...

Obsahuje přes 62 000 textů divadelních her (včetně duplikátů) v různých variantách, vydáních, (inscenačních) úpravách a překladech.

Knihovna má snahu soustředit všechna česká vydání divadelních her. Kromě již zmíněných textů někdejších agentur, z nichž některé jsou ještě ručně opisované, shromažďuje knihovna i nepublikované rukopisy divadelních her. Podle možností je fond doplňován cizojazyčnými překlady divadelních her českých autorů. Hry zahraničních autorů jsou ve fondu často obsaženy i v jazyce originálu. Rozhlasové a televizní hry jsou zařazovány pouze doplňkově.

Více Méně
 | ©

Fond odborné divadelní literatury

Obsahuje přes 43 000 svazků domácí i zahraniční, soudobé i historické odborné...

Obsahuje přes 43 000 svazků domácí i zahraniční, soudobé i historické odborné literatury.

Jeho součástí jsou všeobecné i speciální encyklopedie, slovníky a bibliografie. Fond odborné literatury zahrnuje i literaturu hraničních oborů: výtvarného umění, hudby, architektury, etnografie, filmu, rozhlasu, televize apod. V úplnosti uchovává knihovna publikace Divadelního ústavu (odkaz na novou stránku publikací), kterých bylo vydáno více než sedm set titulů.

Více Méně
 | ©

Fond periodik

Do knihovny dochází ročně více než 80 titulů českých a zahraničních...

Do knihovny dochází ročně více než 80 titulů českých a zahraničních časopisů.

Většina z nich je kompletována a ve vázaných ročnících uchovávána ve fondu obsahujícím přes 16 000 svazků současných i zaniklých časopisů.
Vybrané časopisy (v katalogu označené přír. B) jsou uložené ve studovně periodik v 1. patře, kde jsou přístupné bez předchozího objednání. K objednání ostatních časopisů můžete využít on-line formulář. Připravíme vám je na následující výpůjční den.

Více Méně
 | ©

Fond audiovizuálních dokumentů

obsahuje jiné než papírové nosiče, tj. CD-ROMy, zvuková CD, DVD, DVD-ROMy a magnetofonové...

obsahuje jiné než papírové nosiče, tj. CD-ROMy, zvuková CD, DVD, DVD-ROMy a magnetofonové kazety. Nákupem se fond doplňuje pouze o CD-ROMy a DVD-ROMy, ostatní druhy nosičů se do fondu dostávají pouze jako dary nebo přílohy k publikacím či časopisům. Zvukové nosiče (opera, mluvené slovo atd.) jsou systematicky nakupovány jen do Audiotéky.

Více Méně
 | ©

Fond Audiotéky

V Audiotéce naleznete zvukové záznamy mluveného slova, opery, operety, melodramů, muzikálů,...

V Audiotéce naleznete zvukové záznamy mluveného slova, opery, operety, melodramů, muzikálů, scénické hudby a baletů.

Nahrávky původního hudebního fondu Divadelního ústavu představují gramofonové desky mluveného slova, melodramů, opery, operety a baletů. Gramofonové desky mají záznamovou rychlost 78, 33, 45, 16.

Nově pořízené přírůstky a dary jsou výhradně na nosičích typu CD a MC. Jedná se především o bohemika. Zastoupena je zde opera, opereta, muzikál, inscenační hudba, rozhlasové inscenace, herecké profily a vzpomínkové pořady. Součástí fondu jsou i nahrávky oper Národního divadla v Praze a Státní opery Praha.

Více Méně
 | ©

Speciální fondy

Speciální fondy zahrnují fond kabaretních výstupů a písniček, fond kostýmních grafických...

Speciální fondy zahrnují fond kabaretních výstupů a písniček, fond kostýmních grafických listů a fond hudebnin, zejména klavírních výtahů oper a operet.

Více Méně

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě múzických umění.