Institut umění

 | ©

Institut umění je informačním, propagačním, vzdělávacím, poradenským a výzkumným centrem především pro oblast živého umění. Podněcujeme strategický přístup ke kultuře; podporujeme a propojujeme kulturní pracovníky a umělce napříč obory a posilujeme jejich profesní růst na národní i mezinárodní scéně.

Institut umění (IU) vznikl jako samostatné oddělení IDU v r. 2005. Realizujeme činnosti, projekty a programy, které reflektují aktuální potřeby současného umění a kultury, a přispívají tak k jejich rozvoji a společenské prestiži. Spolupracujeme s dalšími odděleními IDU, Českou kanceláří Kreativní Evropa a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni s cílem zajistit co největší dopad našich aktivit.

 • Celetná 17, 110 00 Praha 1 (2. patro)
 • 224 809 165 (recepce)
 • Eva Žáková

 | ©

Rezidence

Spravujeme Program tvůrčích rezidencí, který spočívá v koordinaci a zajištění pobytů umělců z různých oborů; vedle vysílání českých umělců do zahraničí se zároveň staráme o přijímané umělce včetně zajištění kontaktů na české umělecké scéně. Zajišťujeme Program tvůrčích rezidencí pro mladé české výtvarníky v Centru Egona Schiele v Českém Krumlově, rezidence pro spisovatele, a další. Sledujte aktuální výzvy.

 | ©

Profesní růst

Pořádáme vzdělávací programy a akce, zaměřené na profesní růst kulturních organizací, kulturních pracovníků a umělců. Využíváme špičkové externí lektory, spolupracujeme s oborovými sítěmi a dalšími subjekty. Usilujeme o šíření trendů a příkladů dobré praxe především z oblasti kulturní politiky. Poskytujeme konzultace odborné veřejnosti, zástupcům veřejné správy, akademické sféry i zahraničním subjektům. Od r. 2016 realizujeme vzdělávací program Akademie Institutu umění. Další vzdělávací akce pořádáme pod značkou Střed zájmu.  

 | ©

Výzkum

Ve výzkumu se zaměřujeme především na kulturní politiku. Na našich projektech spolupracujeme s dalšími odbornými pracovišti a organizacemi. Od r. 2015, kdy byl ukončen dlouhodobý výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, se zaměřujeme především na zpracování dílčích témat této oblasti. Naším zájmem je řešit konkrétní potřeby jednotlivých odvětví i umění a kultury jako celku. Na základě poptávky realizujeme projekty a poskytujeme konzultace správním orgánům, akademické sféře a dalším organizacím.

 | ©

Mezinárodní prezentace

Realizujeme projekty zaměřené na prezentaci českého umění v zahraničí a mezinárodní spolupráci, především z oblasti současné a klasické hudby, tance, literatury a okrajově i výtvarného umění. Spolupracujeme na proexportních přehlídkách v ČR, zajišťujeme účast na zahraničních festivalech a veletrzích a vydávání propagačních materiálů. Naším aktuálně největším projektem je proexportní hudební kancelář SoundCzech, která vykonává komplexní činnosti týkající se posílení českého hudebního exportu v zahraničí i ČR.

Networking
Naši odborní pracovníci udržují kontakty se zahraničními organizacemi a sítěmi a sledují obsahové trendy i kulturní politiku. Jsme schopni připravit odborný program napříč obory, např. ve formě studijních pobytů odborníků ze zahraničí.

 | ©

Informace

Provozujeme portály a platformy, které poskytují informace z různých kulturních oblastí a témat. Kulturní portál Culturenet nabízí informace o podpoře, dění, práci, odborné literatuře o managementu a kulturní politice, adresáře kulturních organizací a příkladových mezinárodních projektů. Anglická verze je rozcestníkem pro všechny kulturní oblasti a informuje zahraniční odbornou veřejnost o důležitých akcích a úspěších. Dále provozujeme portál a platformu na téma mezikulturního dialogu a na téma kulturních a kreativních odvětví. Spravujeme také portál na podporu mezinárodní umělecké mobility.

Contacts

 | ©

Eva Žáková

+420 224 809 134
+420 604 278 631
eva.zakova@idu.cz
eva.zakova@kreativnievropa.cz

 | ©

Viktor Debnár

+420 728 396 667
+420 224 809 119
viktor.debnar@idu.cz
viktor.debnar@kreativnievropa.cz

 | ©

Markéta Černá

+420 224 809 125
marketa.cerna@idu.cz

 | ©

Anna Vondráčková

 | ©

Lucie Ševčíková

 | ©

Štěpán Matějka

stepan.matejka@idu.cz

 | ©

Anna Mašátová

+420 224 809 104
+420 775 614 984
masatova@soundczech.cz

 | ©

Michaela Beránková

+420 224 809 104
berankova@soundczech.cz

 | ©

Barbora Doležalová

+420 775 665 632
barbora@czechmobility.info

 | ©

Martina Hájková

+420 723 037 826
martina@czechmobility.info

Volunteer at the ATI

Do something you enjoy doing and gain experience while you’re at it.

All about Volunteering

Sign Up for Our Newsletter

Stay up to date with news and events in the world of music!

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Před přihlášením si přečtěte podmínky zpracování zde.