Institut umění

  | ©

Institut umění je informačním, propagačním, vzdělávacím, poradenským a výzkumným centrem především pro oblast živého umění. Podněcujeme strategický přístup ke kultuře; podporujeme a propojujeme kulturní pracovníky a umělce napříč obory a posilujeme jejich profesní růst na národní i mezinárodní scéně.

Institut umění (IU) vznikl jako samostatné oddělení IDU v r. 2005. Realizujeme činnosti, projekty a programy, které reflektují aktuální potřeby současného umění a kultury, a přispívají tak k jejich rozvoji a společenské prestiži. Spolupracujeme s dalšími odděleními IDU, Českou kanceláří Kreativní Evropa a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni s cílem zajistit co největší dopad našich aktivit.

  • Celetná 17, 110 00 Praha 1 (2. patro)
  • 224 809 165 (recepce)
  • Eva Žáková

  | ©

Rezidence

Spravujeme Program tvůrčích rezidencí, který spočívá v koordinaci a zajištění pobytů umělců z různých oborů; vedle vysílání českých umělců do zahraničí se zároveň staráme o přijímané umělce včetně zajištění kontaktů na české umělecké scéně. Zajišťujeme Program tvůrčích rezidencí pro mladé české výtvarníky v Centru Egona Schiele v Českém Krumlově, rezidence pro spisovatele, a další. Sledujte aktuální výzvy.

  | ©

Profesní růst

Pořádáme vzdělávací programy a akce, zaměřené na profesní růst kulturních organizací, kulturních pracovníků a umělců. Využíváme špičkové externí lektory, spolupracujeme s oborovými sítěmi a dalšími subjekty. Usilujeme o šíření trendů a příkladů dobré praxe především z oblasti kulturní politiky. Poskytujeme konzultace odborné veřejnosti, zástupcům veřejné správy, akademické sféry i zahraničním subjektům. Od r. 2016 realizujeme vzdělávací program Akademie Institutu umění. Další vzdělávací akce pořádáme pod značkou Střed zájmu.  

  | ©

Výzkum

Ve výzkumu se zaměřujeme především na kulturní politiku. Na našich projektech spolupracujeme s dalšími odbornými pracovišti a organizacemi. Od r. 2015, kdy byl ukončen dlouhodobý výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, se zaměřujeme především na zpracování dílčích témat této oblasti. Naším zájmem je řešit konkrétní potřeby jednotlivých odvětví i umění a kultury jako celku. Na základě poptávky realizujeme projekty a poskytujeme konzultace správním orgánům, akademické sféře a dalším organizacím.

  | ©

Mezinárodní prezentace

Realizujeme projekty zaměřené na prezentaci českého umění v zahraničí a mezinárodní spolupráci, především z oblasti současné a klasické hudby, tance, literatury a okrajově i výtvarného umění. Spolupracujeme na proexportních přehlídkách v ČR, zajišťujeme účast na zahraničních festivalech a veletrzích a vydávání propagačních materiálů. Naším aktuálně největším projektem je proexportní hudební kancelář SoundCzech, která vykonává komplexní činnosti týkající se posílení českého hudebního exportu v zahraničí i ČR.

Networking
Naši odborní pracovníci udržují kontakty se zahraničními organizacemi a sítěmi a sledují obsahové trendy i kulturní politiku. Jsme schopni připravit odborný program napříč obory, např. ve formě studijních pobytů odborníků ze zahraničí.

  | ©

Informace

Provozujeme portály a platformy, které poskytují informace z různých kulturních oblastí a témat. Kulturní portál Culturenet nabízí informace o podpoře, dění, práci, odborné literatuře o managementu a kulturní politice, adresáře kulturních organizací a příkladových mezinárodních projektů. Anglická verze je rozcestníkem pro všechny kulturní oblasti a informuje zahraniční odbornou veřejnost o důležitých akcích a úspěších. Dále provozujeme portál a platformu na téma mezikulturního dialogu a na téma kulturních a kreativních odvětví. Spravujeme také portál na podporu mezinárodní umělecké mobility.

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě múzických umění.