Mgr. Petra Ježková, Ph.D.

Jméno a příjmení: Petra Ježková
Titul: Mgr., Ph.D.

Oddělení: Kabinet pro studium českého divadla
Email: petra.jezkova@idu.cz
Telefon: +420 224 809 133/177, +420 774 053 110

 

Petra Ježková je divadelní historička, redaktorka a editorka, zabývající se zejména českým divadlem 19. a první poloviny 20. století. Od r. 2007 pracuje v Kabinetu pro studium českého divadla IDU, kde je hlavní garantkou projektu Česká divadelní encyklopedie, založila a řídí ediční řadu Nota bene, sestavila a edičně připravila její první svazek Stůňu touž nemocí. Julius Zeyer a Jan Lier v zrcadle vzájemných dopisů (2017), publikovala monografii Obležen národem dramatiků. Jan Lier 1852–1917 (Nakladatelství Academia, 2014). Od r. 2018 je vedoucí Kabinetu pro studium českého divadla IDU.

Vzdělání

2006–2012 Ph.D., Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze; dizertační práce Obležen národem dramatiků. Jan Lier kritik a dramaturg Národního divadla (vedoucí práce prof. V. Just, CSc.)

1999–2005 Mgr., obor Teorie a dějiny divadla, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně; diplomová práce Božena Viková Kunětická, kontroverzní feministická dramatička přelomu století

Profesní životopis

2019–dosud členka panelu Vědy o umění GA ČR

2018–dosud vedoucí Kabinetu pro studium českého divadla IDU

2018–dosud členka poradního sboru pro sbírkotvornou činnost divadelní podsbírky Národního muzea

2018 redaktorka časopisu Theater der Zeit

2015–dosud členka grantové komise MK ČR pro oblast divadla

2015–2017 členka grémia Ceny F. X. Šaldy

2012–dosud tajemnice a členka výboru Teatrologické společnosti

2011–dosud redaktorka časopisu Czech Theatre

2010–dosud členka redakční rady Divadelní revue

2007–2009 přednášející, Katedra divadelní vědy Filozofické fakulty UK

2007–dosud vědecká výzkumná pracovnice Kabinetu pro studium českého divadla IDU

 

článková bibliografie
knižní bibliografie

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.