Úřední deska

IDU je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako takový má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti IDU, poskytne IDU žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Písemná žádost se podává na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1.
Žádost v elektronické formě lze podat i prostřednictvím elektronické zprávy na adresu epodatelna@idu.cz nebo osobně na sekretariátu IDU.

 

Veřejné zakázky

Profil IDU pro zadávání veřejných zakázek: https://nen.nipez.cz/profil/IDU

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.