Michaela Mojžíšová: Operný režisér Peter Konwitschny a jeho boj proti „mŕtvej opere“

  | ©  Alena Klenková

Přednášku pořádají Teatrologická společnost, Kabinet pro studium českého divadla a Katedra divadelních studií Masarykovy univerzity.

Celoživotnou, konzekventne napĺňanou umeleckou ambíciou nemeckého operného režiséra Petra Konwitschného (1945) je boj proti iluzívnemu opernému divadlu, ktoré nazýva mŕtvou operou. Vo svojich ľavicovo orientovaných koncepciách kriticky reflektuje patriarchálne usporiadanie sveta, závislosť modernej civilizácie od matérie, jej povrchný spôsob života a z neho vyplývajúci rozvrat morálnych hodnôt, ktorý sa odráža v deformovaných rodinných či partnerských vzťahoch.  

Prednáška na príkladoch vybraných inscenácií, ktoré Konwitschny naštudoval na európskych javiskách i v Slovenskom národnom divadle, predstavuje základné východiská rukopisu tohto kontroverzne vnímaného umelca, analyzuje ústredné témy jeho dramaturgie a katalogizuje charakteristické divadelno-výrazové princípy, ktoré uplatňuje pri napĺňaní svojho esteticko-ideového programu.  

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD., nar. 1975 v Brezne, pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, v. v. i. Vo svojom výskume, vedecko-publikačnej a kritickej činnosti sa zameriava na históriu i súčasnosť slovenského a európskeho operného divadla. Je autorkou štyroch monografií (Od Fausta k Orfeovi, Napísal som maličkú opierku..., Peter Konwitschny. Bojovník proti mŕtvej opere, Obrazy Romea Castellucciho), viacerých kapitol v kolektívnych publikáciách (o. i. Dejiny slovenského divadla I., II.) a početných štúdií vo vedeckých časopisoch a zborníkoch. Od roku 2014 je šéfredaktorkou vedeckého recenzovaného časopisu Slovenské divadlo, ktorý vydáva ÚDFV CVU SAV, v.v.i. 


FB event


Přednáška proběhne hybridně - osobně v Brně a online přes ZOOM.


Teatrologická společnost

Kabinet pro studium českého divadla

Katedra divadelních studií MU

Typ akce

Přednáška

Datum a čas

29. 11. 2023 17:00

Místo

Katedra divadelních studií FF MU, Gorkého 57/7, Brno

Vstupné

zdarma

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Registrace

link na ZOOM

Kontaktní osoba

  | ©

Mgr. Otto Drexler

+420 224 809 133/177
+420 777 173 377
otto.drexler@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.