Miroslav Lukáš

Jméno a příjmení: Miroslav Lukáš
Titul: Mgr., Ph.D.

Oddělení: Kabinet pro studium českého divadla
Email: miroslav.lukas@idu.cz

Výzkumný a vývojový pracovník. Od roku 2018 pracuje v IDU, zabývá se německým divadlem 17. a 18. století. Podílí se na projektu Česká divadelní encyklopedie.

Vzdělání a akademická klasifikace

2012 – 2017 Ph.D. Masarykova univerzita Brno, FF (obor: Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury, ukončeno disertační prací: Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války)

2007 – 2009 Mgr. Masarykova univerzita Brno, FF (obor: Teorie a dějiny divadla, ukončeno magisterskou prací: „Potěmkinovy vesnice“ v inscenacích Petra Lébla)

2003 – 2007 Bc. Masarykova univerzita Brno, FF (obor: Teorie a dějiny divadla, ukončeno bakalářskou prací: Inscenační tvorba režiséra Petra Lébla - Anton Pavlovič Čechov očima režiséra Petra Lébla)

Pracovní zkušenost

1997 – 2018 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů - odborný pracovník.

2018 – dosud výzkumný a vývojový pracovník, Kabinet pro studium českého divadla, IDU

Bibiografie

Škrdla, Petr – LUKÁŠ, Miroslav. Příspěvek k otázce geografické pozice lokalit pavlovienu na Moravě. Přehledy výzkumů 41 (1999). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2000, s. 21-33. ISBN 80-86023-23-0.

LUKÁŠ, Miroslav. Verše odjinud. Brno: Větrné mlýny, 2013.

Komoróczy, Balázs - Lukáš, Miroslav - Růžičková, Pavla - Štercl, Jan - Vlach, Marek. Po stopách římských legií v kraji pod Pálavou. Pasohlávky 2010.

LUKÁŠ, Miroslav. „Potěmkinovy vesnice“ v inscenacích Petra Lébla. Divadelní revue, Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2013, roč. 24, č. 1, s. 124-138. ISSN 0862-5409.

LUKÁŠ, Miroslav. Obecný úvod do divadelních dějin Mikulova. In Sborník Regionálního muzea v Mikulově. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace, 2013. s. 116-138, 23 s. ISBN 978-80-85088-42-7.

LUKÁŠ, Miroslav. Tauridus jako politické divadlo? Divadelní revue, Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2015, roč. 26, č. 3, s. 127-134. ISSN 0862-5409.

LUKÁŠ, Miroslav. Gettner und die Grafen Magnis in Strassnitz (Strážnice). In Havlíčková, Margita; Neuhuber, Christian. Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 21-30, 10 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; 427. ISBN 978-80-210-7526-9.

LUKÁŠ, Miroslav. Zur frühen Theatergeschichte von Nikolsburg in Mähren (1600–1800). In Havlíčková, Margita; Neuhuber, Christian.Johann Georg Gettner und das barocke Theater zwischen Nikolsburg und Krumau. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 183-204, 22 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; 427. ISBN 978-80-210-7526-9.

ZUBALÍK, Jiří, Balázs KOMORÓCZY, Miroslav LUKÁŠ a Marek VLACH. Předběžná interpretace objektů polního opevnění německého wehrmachtu u Pasohlávek (okres Brno-venkov). Archaeologia historica, Masarykova univerzita, 2017, roč. 42, č. 1, s. 319-333. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2017-1-17.

LUKÁŠ, Miroslav. Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů (od konce 16. století do druhé světové války). Brno: Masarykova univerzita, 2018 (příprava k tisku).

LUKÁŠ, Miroslav. Kardinál Seraf Dietrichstein v adresáři G. B. Andreiniho. In Andreini. Praha: Univerzita Karlova, 2018 (příprava k tisku).

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě kultury.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Před přihlášením si přečtěte podmínky zpracování zde.