Miroslav Lukáš

Jméno a příjmení: Miroslav Lukáš
Titul: Mgr., Ph.D.

Oddělení: Kabinet pro studium českého divadla
Email: miroslav.lukas@idu.cz
Telefon: +420 606 754 199

Miroslav Lukáš je výzkumný a vývojový pracovník. Od roku 2018 pracuje v IDU, zabývá se dějinami německojazyčného divadla v českých zemích v 17. až 19. století. Podílí se na projektu Česká divadelní encyklopedie. 

Vzdělání

2012–2017 Ph.D., Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta (obor Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury)

2007–2009 Mgr., Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta (obor Teorie a dějiny divadla)

2003–2007 Bc., Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta (obor Teorie a dějiny divadla)

Profesní životopis

2018–dosud výzkumný a vývojový pracovník, Kabinet pro studium českého divadla, IDU 

1997–2018 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., středisko pro výzkum doby římské a doby stěhování národů – odborný pracovník. 

Odborná a vědecká činnost

Publikační činnost v českém a německém jazyce – encyklopedická hesla, studie, monografie, příspěvky ve sbornících z mezinárodních konferencí, články v časopisech; výzkum v oblasti divadla 17. až 19. století.

Konference

Příspěvky na mezinárodních konferencích v ČR i v zahraničí (např. Perspektivy teatrologie – Olomouc 2018; Praha 2023; Das Schultheater der Piaristen im 17. und 18. Jahrhundert, Rakousko, Vídeň 2019; Das deutschsprachige Theater im Kontext europäischer Kulturgeschichte: Traditionen – Wechselbeziehungen – Perspektiven, Rumunsko, Cluj-Napoca, 2019; Deutschsprachiges Theater im Ausland im interdisziplinären und transnationalen Fokus, Estonsko, Tallinn 2023).

Výzkumné granty

Grantová agentura České republiky, Standardní projekt, doba řešení: 3 roky, projekt: Podvod Allamody – pražská divadelní událost roku 1660 a její evropský kontext (GA 19-04939S), příjemce: Institut umění – Divadelní ústav, hlavní řešitel: PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D. (2019-2021). Člen týmu.

Grantová agentura České republiky, Standardní projekt, doba řešení: 3 roky, projekt: Spaßmacher: Laik a/nebo profesionál? Divadlo v prostředí české šlechty ve druhé polovině 17. století (GA 22-26968S), příjemce: Institut umění – Divadelní ústav. Hlavní řešitel.

Aktuální členství a jiné zapojení

Člen organizačního týmu Divadelního festivalu Mikulov, Moravský Parnas Johanna Georga Gettnera

Bibliografie

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.