Radka Kunderová: Hledání nové společenské funkce divadla: české a bývalé východoněmecké divadlo po roce 1989

  | ©

Přednáška pořádaná Teatrologickou společností, Kabinetem pro studium českého divadla a Katedrou divadelních studií Masarykovy univerzity.

Jak se sousedící divadelní kultury vypořádávaly s novou společenskou situací po pádu komunistických režimů? Nakolik se změnilo postavení divadla v obou zemích počátkem devadesátých let? Jaké vize jeho společenské funkce pro nadcházející éru vznikaly? A proč někteří tuto kategorii považovali za přežitou? 

Přednáška představí víceletý projekt Redefining the Agency: Post-1989 Crisis of the Czech and Former East German Theatre, který Radka Kunderová řešila na Institutu divadelní vědy Svobodné univerzity v Berlíně.  Komparativní výzkum se uskutečnil v rámci Marie Skłodowska-Curie Research Fellowship uděleného Evropskou komisí a zahrnoval mj. archivní výzkum a rozhovory s pamětníky na obou stranách česko-německé hranice. 

Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D. 

Teatroložka, která se dlouhodobě zaměřuje na vztah mezi divadlem a společností, zejména jejím politických rozměrem. V současnosti je odbornou asistentkou na Katedře teorie a kritiky pražské DAMU. V minulých letech bádala a vyučovala na Institutu divadelních studií Svobodné univerzity v Berlíně jako Marie Skłodowska-Curie Research Fellow. Vedla Kabinet pro výzkum divadla a dramatu DiFa JAMU v Brně. 


FB event


 

Přednáška proběhne hybridně - osobně v Praze a online přes ZOOM.


Teatrologická společnost

Kabinet pro studium českého divadla

Katedra divadelních studií MU

 

Typ akce

Přednáška

Datum a čas

14. 12. 2023 17:00

Místo

Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Vstupné

volný

Oddělení

Kabinet pro studium českého divadla

Registrace

link na ZOOM

Kontaktní osoba

  | ©

Mgr. Otto Drexler

+420 224 809 133/177
+420 777 173 377
otto.drexler@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.