Cesta k divadlu

Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně

Cílem projektu je vyvinout metodiku a specifické nástroje pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí, které patří k nejpřínosnějším zdrojům informací o dějinách divadla.

Cílem projektu je vyvinout metodiku a specifické nástroje pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí, které patří k nejpřínosnějším zdrojům informací o dějinách divadla. Metodika bude vytvořena na základě následujících činností: 1) digitalizace cedulí, 2) jejich vytěžení, verifikace a doplnění informací o inscenacích a 3) zpřístupnění komplexních digitálních dokumentů formou specializované veřejné databáze. Součástí metodiky bude tvorba nástrojů pro agregaci digitálních dokumentů a trvalé uchování dat. V rámci projektu budou zpracovány konkrétní sbírkové fondy Národního muzea a Moravského zemského muzea. Tyto instituce uchovávají ucelené sbírky divadelních cedulí, jež představují unikátní hodnotu kulturního dědictví. Veřejně přístupná metodika umožní zpracování sbírkových fondů, které obsahují divadelní cedule. Proto bude provedena evidence cedulí roztroušených ve sbírkových fondech muzeí, archivů, knihoven i v soukromých sbírkách na území ČR. Zpracování divadelních cedulí dle návrhu certifikované metodiky umožní prezentaci a studium divadla jako významného historického a kulturního fenoménu. Proto bude v druhé rovině projektu realizován pilotní divadelněhistorický výzkum, jehož témata budou zkoumána pomocí nástrojů vytvořených během projektu. Jeho zacílení na období 19. století zachytí prvotní vzmach českojazyčného divadla, které se nerodilo osaměle, nýbrž krok za krokem pronikalo do rozvinutého a etablovaného provozu profesionálního divadla německého a italského. Propojení Národního muzea, Moravského zemského muzea a Institutu umění – Divadelního ústavu garantuje kompetentní řešení projektu, jehož výsledky využijí paměťové instituce v ČR ve prospěch uchování a zpřístupnění nedoceněného potenciálu jmenované skupiny kulturního dědictví.

Řešitel

Mgr. Markéta Trávníčková, PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D., PhDr. Jaroslav Blecha

Období

2016 - 2020

Poskytovatel podpory

Ministerstvo kultury ČR

Kód

DG16P02B008

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.