Cesta k divadlu

 | ©

Zpracování a zpřístupnění historických divadelních cedulí.

Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně.

Kabinet získal v konsorciu s Divadelním oddělením Národního muzea (Mgr. Markéta Trávníčková, řešitelka a koordinátorka projektu) a Oddělením dějin divadla Moravského zemského muzea (PhDr. Jaroslav Blecha, řešitel)  podporu pro výzkumnou práci v letech 2016–2020. Projekt je financován z programu NAKI II, identifikační kód projektu je DG16P02B008.

Cíl projektu

Předsevzali jsme si vyvinout metodiku a nástroje pro uchování, exploataci a zpřístupnění obsahu historických divadelních cedulí, které patří k nejpřínosnějším zdrojům informací o dějinách divadla. Papírové cedule však častým používáním velmi trpí, a to vzhledem k dobovým nekvalitním materiálům, skládáním cedulí velkých rozměrů a vázáním do konvolutů. Vytvořený postup zabrání dalšímu poškozování divadelních cedulí, umožní uchovat je do budoucna v podobě konzervačního fondu a zároveň využívat jejich dosud nedoceněné informační možnosti moderními prostředky. Metodiku bude možno použít pro zpracování všech sbírkových fondů v České republice, které obsahují divadelní cedule. Proto v rámci projektu zároveň provádíme evidenci cedulí roztroušených ve sbírkových fondech muzeí, archivů, knihoven i v soukromých sbírkách.

Časové období

Výzkum je zacílen na období 19. století, v němž je možno vystopovat a zachytit prvotní vzmach a jednotlivé aspekty českojazyčného divadla, které se nerodilo osaměle, nýbrž krok za krokem pronikalo do bohatě rozvinutého a po staletí etablovaného provozu profesionálního divadla německého a italského, z něhož všestranně čerpalo.

Co jsou divadelní cedule?

Divadelní cedule patří k nejpřínosnějším zdrojům informací o dějinách divadla. Tato papírová návěští zvala publikum k návštěvě právě připraveného představení. Cedule měly dle své funkce různé rozměry. Velké cedule byly připevňovány na budovu divadla, menší oznámení cedulář roznášel abonentům a dalším zájemcům až domů. Podrobně informovaly o všech základních údajích jednotlivých představení (místo, budova, divadelní společnost, soubor, datum a čas, hraný titul, tvůrci a interpreti). Jejich studiem lze zpětně sestavit a zkoumat soupisy repertoárů divadel, přehledy inscenací a interpretů (režisérů, dirigentů, choreografů, herců, pěvců i tanečníků), údaje o hostujících umělcích, cenách lístků, možnostech koupě abonmá, oblíbených árií nebo libret, o scénografii a proměnách scény, zvláštních efektech nebo i osobní pozvání a komentáře divadelního ředitele.

Úkoly týmu Kabinetu

 • podíl na metodice v oblasti vytěžení, verifikace a doplnění informací o představeních a inscenacích,
 • evidence divadelních cedulí ve sbírkových fondech muzeí, archivů, knihoven, divadel a soukromých sbírek (možnost využití metodiky v dalších institucích, které cedule uchovávají),
 • divadelněhistorický výzkum, jehož témata budou zpracována pomocí nástrojů vytvořených během projektu.

Řešitelský tým

 • Alena Jakubcová, Jitka Ludvová, Václav Štěpán, Milan Pospíšil
 • spolupracovníci: Pavel Petráněk, Jan Boukal, Matouš Vanča, Martin Hanoušek, Berenika Zemanová Urbanová, Alena Jakubcová ml., Johana Černá, Jan David
 • administrativa: Ludmila Kindlerová, Jana Hojková

Předpokládané výsledky projektu:

 • certifikovaná metodika,                                 
 • specializovaná mapa s odborným obsahem,
 • uspořádání výstavy,                                         
 • databáze,
 • odborná kniha (katalog výstavy),
 • studie.                               

Dosud publikované studie

 • Jitka Ludvová: K dění ve Stavovském divadle v letech 1801–1806, Divadelní revue 27, 2016, č. 2, s. 93–111.
 • Markéta Trávníčková: Unikáty sbírky cedulí a plakátů Divadelního oddělení Národního muzea, Časopis Národního muzea (řada historická) 186, 2017, č. 1–2, v tisku.
 • Jaroslav Blecha: Sbírka divadelních cedulí a plakátů v Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea, Acta Mus. Moraviae, Sci. soc., CII: 2, 2017, v tisku.
 • Milan Pospíšil: Bedřich Smetana a Riegrova rodina, Hudební věda 54, 2017, č. 2, s. 179–200.

 

Kontaktní osoba

 | ©

PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.

+420 224 809 113, 117
+420 732 571 743
alena.jakubcova@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.