PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.

Jméno a příjmení: Alena Jakubcová
Titul: PhDr., Ph.D.

Oddělení: Kabinet pro studium českého divadla
Email: alena.jakubcova@idu.cz
Telefon: +420 224 809 113/117, +420 732 571 743

Alena Jakubcová je divadelní historičkou se zaměřením na divadlo a hudbu 18. století. Od r. 1996 pracovala v IDU jako bibliografka v oddělení periodik, od r. 1997 jako výzkumná pracovnice Kabinetu pro studium českého divadla.   

Vzdělání

1993–1999 Ph.D., doktorské studium, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, dizertační práce Melodram Václava Praupnera „Circe“ (1789) v kontextu dobového repertoáru

1984 PhDr., obor Hudební věda, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

1975–1980 Absolutorium, Konzervatoř v Plzni, hlavní obor klavír

Profesní životopis

2018–dosud výzkumný a vývojový pracovník Kabinetu pro studium českého divadla IDU

2010–2018 vedoucí Kabinetu pro studium českého divadla IDU

1997–dosud výzkumná pracovnice Kabinetu pro studium českého divadla IDU

od r. 1996 IDU, bibliografka v oddělení periodik

1986–1996 asistentka (od r. 1993 odborná asistentka), Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze (výzkum hudby a divadla 17. a 18. století)

1984–1986 redaktorka Českého rozhlasu Praha (redakce symfonické, vokální a komorní hudby) 

Pedagogická činnost

2012–2014 na Katedře divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

2014–2015 na Katedře divadelní vědy  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Odborná a vědecká činnost 

Publikační činnost v českém a německém jazyce – studie, encyklopedická hesla, příspěvky na tuzemských a mezinárodních konferencích; výzkum v oblasti dějin divadla.

Konference

Příspěvky na mezinárodních konferencích v ČR a v zahraničí (např. 2014– II. Internationales Joseph Woelfl-Symposium, Salzburg: "Hierzu werden die besten und neuesten Stücke und Opern gewählt..." Strategien des Kampfes um das Publikum in Prag am Ende des 18. Jahrhunderts; 2006– Klangräume der Mozartzeit – Zur Physiognomie der europäischen Theater- und Konzertszene im ausgehenden 18. Jahrhundert, Augsburg (Forschungsinstitut für Musiktheater Thurnau, Universität Bayreuth): Brunians Glück und Ende. Bühnenpraxis der Aufklärungszeit in Prag der 1770er Jahre; 2003– International Commission into European Food History (ICREFH) – The Diffusion of Food Culture, Prague: Food and Dramatics. Multiplication of the Scenes of Life and Mediation of Food Culture through the Theatre towards the End of the 18th Century; 2002– Mozart in Mannheim, Mannheim: Die vergessenen Begegnungen. Miszellen zur zeitgenössischen Rezeption von Mozarts Bühnenwerken; 1995– East-West Seminar on the Eighteenth Century Studies, Münster: The Musician and Intellectual Wenzel Praupner and his Contemporaries in Prague in the Second Half of the Eighteenth Century)


Výzkumné granty

Podvod Allamody – pražská divadelní událost  roku 1660 a její evropský kontext (standardní projekt Grantové agentury České republiky; registrační číslo 19-04939S; zahájení 1.1.2019, doba řešení 3 roky)

Cesta k divadlu. Vývoj metodiky a specifických nástrojů pro uchování, exploataci a zpřístupnění historických divadelních cedulí se zvláštním zřetelem ke sbírkovým fondům Národního muzea v Praze a Moravského zemského muzea v Brně (výzkumný grant podpořený z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), Ministerstvo kultury ČR; řešitelé PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D., PhDr. (IDU), Mgr. Jaroslav Blecha,  (Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea), Mgr. Markéta Trávníčková (Národní muzeum); identifikační kód projektu: DG16P02B008; zahájení 1.1.2016, doba řešení 5 let)

Divadelní činnost Václava Mihuleho v jeho evropských působištích (1781-1807) (standardní projekt Grantové agentury České republiky; registrační číslo GA408/09/0882; zahájení 1.1.2009, doba řešení 3 roky)

Aktuální členství a jiné zapojení

členka oborové rady na Katedře hudební vědy  Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Zkušenosti s hodnocením projektů

Oponenské posudky studenských prací, recenze pro nakladatelství

článková bibliografie
knižní bibliografie

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.