Až k hořkému konci... Posledních padesát let pražského německého divadla 1885–1945

Projekt mimořádně erudované odbornice na problematiku jinojazyčného českého divadla (v německém jazyce), která již prokázala své výsadní postavení v reflexi tohoto dosud zanedbávaného segmentu našich divadelních studií.

Bádání o dějinách německého divadla v českých zemích v posledních patnácti letech značně pokročilo a přineslo řadu dílčích poznatků, informací biografického charakteru i specifických znalostí o lokální historii jednotlivých scén. Vznikly i nové práce o pražském německém divadle. Zatím nebyl učiněn pokus shrnout získané poznatky na širším historickém pozadí a v souvislé výkladové linii. Výsledkem projektu je rukopis monografie o posledních padesáti letech pražského německého divadla (500–600 str.), jehož jádrem je období l. 1885–1945 a který přihlédnul k předchozí historii a k politickým a sociologickým okolnostem staletého vývoje.

Jitka Ludvová: Až k hořkému konci. Pražské německé divadlo 1845–1945, 2012

                        

Řešitel

PhDr. Jitka Ludvová, CSc.

Období

2007 - 2009

Poskytovatel podpory

Grantová agentura ČR

Kód

GA408/07/1203

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.