Divadelní činnost Václava Mihuleho v jeho evropských působištích (1781–1807)

Cílem projektu bylo vytvořit monografickou studii o divadelní činnosti Václava Mihuleho v celém rozsahu jeho evropských působišť, která na základě shromážděného a vyhodnoceného materiálu obsáhne jeho celoživotní herecké, dramaturgické a organizační výkony.

Základem studie bylo zkoumání Mihuleho divadelního programu, tj. dramaturgického usilování v rozdílných podmínkách geograficky vzdálených a správou i organizací odlišných míst působení. Na tomto základě bylo možno charakterizovat faktory, které působily na skladbu repertoáru v jednotlivých působištích, mechanismy migrace prováděných titulů a proměny jejich konkrétního realizovaného tvaru. Propojení historického a víceoborového analytického přístupu umožní popsat divadelní činnost Václava Mihuleho v jejím celku a evropském divadelním kontextu a ověřit dosavadní interpretaci jeho pražské éry jako mimořádného podnikatelsko-organizačního výkonu, který výrazně ovlivnil další vývoj českého divadla. Pokračování výzkumu bude podpořeno zpřístupněním digitálně archivovaných pramenů.

Řešitel

PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.

Období

2009 - 2011

Poskytovatel podpory

Grantová agentura ČR

Kód

GA408/09/0882

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.