Viktor Kronbauer: Divadelní fotografie

  | ©

Slavnostní uvedení publikace za účasti významných hostů proběhl 9. března 2017 v Divadle Viola. Publikace získala Cenu Divadelních novin v kategorii Publikační počin v oblasti divadla.

Kniha je koncipována jako cesta, kterou Viktor Kronbauer procházel během svého profesního vývoje a zároveň demonstruje posun v pojetí divadelní fotografie, v němž se zrcadlí proměna divadelní estetiky od počátku osmdesátých let po současnost.Hlavní část, jež je věnovaná českým divadelním inscenacím, performancím a projektům, zachycuje cestu českého divadla od počátku osmdesátých let minulého století po současnost, s jeho stěžejními i polozapomenutými, nicméně zajímavými inscenacemi.  

Publikace obsahuje vedle Kronbauerových komentářů, týkajících se hlavních biografických milníků a vzpomínek na jednotlivé umělce, také krátké texty tří teatrologů. Ondřej Černý, který stál za realizací monografie Jaroslava Krejčího, se zamýšlí nad vztahem divadelní fotografie a scénické reality, Eva Stehlíková vtipně vystihuje esejistickou formou specifikum Kronbauerova umění zachytit nezachytitelné a konečně Vlasta Smoláková, která spolupracovala jako kurátorka na četných Kronbauerových výstavách, podává plastické svědectví o fotografově metodě „v akci“.

Kromě Viktora Kronbauera a Denisy Šťastné se na konečném výběru fotografií podílel grafik knihy Karel Aubrecht, který díky svému citlivému přístupu a dlouhodobé, zevrubné znalosti divadelního dění dokázal po vizuální stránce spoluvytvořit knihu, jež plně respektuje uměleckou suverenitu jednotlivých fotografií a zároveň vystihuje rytmus vzájemného vztahu mezi nimi.

Typ akce

Křest

Datum a čas

9. 3. 2017 0:00

Místo

Divadlo Viola

Oddělení

Oddělení sbírek a archivu

Kontaktní osoba

  | ©

Denisa Šťastná

Vedoucí

+420 226 522 079
+420 605 412 819
denisa.stastna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.