Česká divadelní fotografie

  | ©

Divadlo a divadelní umělci se v minulosti zasazovali o prosazení společenských změn, byli blízko klíčovým momentům české historie, pomáhali formovat, kultivovat a prosadit český jazyk a kulturu a několikrát i přímo ovlivnili politický vývoj státu na cestě k demokracii.

Česká divadelní fotografie má dlouhou a silnou tradici sahající k samotným kořenům fotografického umění v polovině 19. století. Ve druhé polovině 20. století se potom vyvinula v samostatný a svébytný umělecký žánr a dosáhla světového věhlasu. První souhrnná výstava fotografií z divadelního prostředí tak představuje různé podoby divadla a jeho proměny za uplynulých 170 let. Ve své historické části, kde prezentuje nejvýznamnější počiny tohoto žánru od počátku po ústup klasické analogové fotografie, čerpá z bohatých fondů obou pořádajících institucí a z dalších veřejných i soukromých sbírek. Soudobá tvorba je prezentována v druhé části výstavy nazvané Přehlídka současné divadelní fotografie. Výstava, kterou pořádá Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Národním muzeem, nabídne i bohatý doprovodný program.

Více informací: www.divadelnifotografie.cz

 

Typ akce

Výstava

Datum a čas

9. 5. 2018 0:00 - 24. 6. 2018 0:00

Místo

Obecní dům (nám. Republiky 5, Praha 1)

Oddělení

Oddělení sbírek a archivu
Divadelní ústav

Kontaktní osoby

  | ©

Denisa Šťastná

Vedoucí

+420 226 522 079
+420 605 412 819
denisa.stastna@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

  | ©

Ondřej Svoboda

Náměstek - Divadelní ústav

+420 224 809 164
+420 732 517 368
ondrej.svoboda@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.