Rada pro vědu, výzkum a ediční činnost Divadelního ústavu

 | ©

Hlavním cílem Rady pro vědu, výzkum a ediční činnost Divadelního ústavu je koordinace krátkodobé a dlouhodobé koncepce vědeckovýzkumné a ediční činnosti Divadelního ústavu a všestranná podpora a hodnocení probíhajících i plánovaných vědeckovýzkumných a edičních projektů.

Hlavní úkoly Rady

 • projednává dlouhodobé záměry vědecké, ediční, vzdělávací a další tvůrčí činnosti DÚ,
 • vyjadřuje se k vědeckovýzkumným úkolům a posuzuje grantové i jiné vědeckovýzkumné projekty v rámci interních oponentur,
 • navrhuje kritéria k hodnocení vědeckovýzkumné činnosti odborných pracovníků, které je nedílnou součástí jejich celkového hodnocení,
 • vyjadřuje se k využití finančních prostředků poskytnutých IDU na Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) na základě materiálů Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace,
 • vyjadřuje se k publikační činnosti DÚ, její koncepci, schvaluje konkrétní ediční plán na příští rok a výhledový ediční plán (tři roky),
 • hodnotí publikační činnost DÚ za uplynulý rok, vyjadřuje se k novým edičním řadám a významným knižním projektům a podílí se na vytváření koncepce ediční činnosti DÚ
 • podporuje zahraniční spolupráci a zahraniční kontakty IDU v oblasti výzkumu a ediční činnosti.

Členové rady

 | ©

Mgr. et Mgr. Kamila Černá

IDU

 | ©

prof. PhDr. Pavel Janoušek DSc.

UČL AV ČR

 | ©

Mgr. Petra Ježková, Ph.D.

IDU

 | ©

Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

FF MU

 | ©

PhDr. Vlasta Koubská

DAMU

 | ©

Mgr. Honza Petružela, Ph.D.

IDU

 | ©

Mgr. Denisa Šťastná, Ph.D.

IDU

 | ©

Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

NM

 | ©

Mgr. Ondřej Svoboda

IDU

 | ©

PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.

FF UK

 | ©

prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

FF UPOL

Kontaktujte nás

 | ©

Ondřej Svoboda

Náměstek - Divadelní ústav

+420 224 809 164
+420 732 517 368
ondrej.svoboda@idu.cz

Vědecký profil pracovníka

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.