Elektronické knihy na objednávku (EOD)

  | ©

Knihy z let 1500 - 1900 dostupné jako elektronický dokument v ČR i zahraničí.

Služba Elektronické knihy na objednávku (eBooks on Demand, ve zkratce EOD) je výsledkem mezinárodní spolupráce evropských knihoven. Projekt si klade za cíl usnadnit přístup ke knihám nechráněným autorským zákonem, tj. vydaným do r. 1900 (resp. do r. 1910) nejširšímu spektru uživatelů.

Za Českou republiku vstoupily do mezinárodního projektu čtyři knihovny – Národní technická knihovna, Moravská zemská knihovna, Vědecká knihovna v Olomouci a Knihovna Akademie věd ČR. Knihovna Divadelního ústavu uzavřela smlouvu s Národní technickou knihovnou, díky které lze o službu EOD požádat i u dokumentů z fondu Knihovny Divadelního ústavu.

Dokumenty z fondů naší knihovny vydané v l. 1500–1900 si zájemce může objednat jako elektronický dokument. Poplatek za jednu zdigitalizovanou stránku činí 4 Kč a dále je nutné uhradit 200 Kč jako manipulační poplatek za celou dodávku. Zpravidla do 14 dnů (v případě nutné delší lhůty obdrží objednavatel upozornění) je dokument zdigitalizován a objednavateli sdělen odkaz (platný 60 dní), na kterém si lze e-knihu (ve formátu pdf) prostřednictvím internetu stáhnout.

Služba není omezena pouze na území ČR, ale mohou ji využívat badatelé a zájemci o historický divadelní fond naší knihovny po celém světě.

Projekt EOD slouží nejen jako způsob rychlého získání elektronické kopie, ale uživatelé tak mohou přímo ovlivnit výběr dokumentů určených k digitalizaci. Dokumenty zdigitalizované touto formou budou uloženy do digitální knihovny Divadelního ústavu v systému Kramerius.

Podrobnější informace o službě jsou dostupné na webových stránkách Národní technické knihovny.

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.