Mgr. Michal Zahálka

Jméno a příjmení: Michal Zahálka
Titul: Mgr.

Oddělení: Ediční oddělení
Email: michal.zahalka@idu.cz
Telefon: +420 724 507 818

 

Michal Zahálka se odborně zajímá o francouzské drama (zejména klasicistní a současné) a jeho české překlady, moderní britskou dramatiku a problematiku divadelního překladu obecně. Pracuje jako odborný redaktor v IDU, je členem dramaturgické rady festivalu Divadlo Plzeň a podílí se na organizaci festivalu současného francouzského dramatu a divadla Sněz tu žábu. Do r. 2015 se věnoval divadelní kritice v odborných periodikách i denících (Hospodářské noviny, Lidové noviny). Od sezóny 2018/2019 bude působit coby dramaturg a člen nového uměleckého vedení v Městských divadlech pražských.

 

Vzdělání

2013 Letní škola řeckého antického dramatu, Národní Kapodistriova univerzita v Athénách

2011 a 2015 překladatelská dílna, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita

2009–2017 Mgr., Katedra divadelní vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

2008 jazykové zkoušky (angličtina: Cambridge CPE C2; francouzština DELF B2)

Profesní životopis

2015–2017 agentážní činnost v agentuře Aura-Pont

2015–dosud členství v odborných radách NIPOS – ARTAMA (experimentální a studentské divadlo, činoherní divadlo)

2014–dosud soustavná překladatelská činnost (z angličtiny a francouzštiny – dramatické texty, odborné texty, příležitostně i próza a poezie)

2013–dosud členství v porotě Ceny Marka Ravenhilla

2013–dosud členství v divadelní grantové komisi MK ČR

2012–2017 členství v činoherní porotě Cen Thálie

2011–2015 divadelní recenzent v denním i odborném tisku, spolupráce s ČT a ČRo 3 – Vltava

2011–dosud lektorská činnost na přehlídkách amatérského divadla (krajské přehlídky, národní přehlídky vč. Jiráskova Hronova)

Ocenění

2015 Cena Václava Königsmarka (čestné uznání)

2014 Stipendijní cena pro mladé divadelní kritiky

2011 Cena Jiřího Levého, 2. místo v kategorii Poezie (úryvek z dramatu Médeia Pierra Corneille)

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví