PACE.V4

  PACE.V4 | ©

Projekt kontinuální spolupráce uměleckých a kulturních organizací ve Visegrádském regionu.

PACE.V4 (Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus) je projekt kontinuální spolupráce uměleckých a kulturních organizací ve Visegrádském regionu. Síť založil Institut umění – Divadelní ústav za podpory Ministerstva kultury ČR a Mezinárodního visegrádského fondu v r. 2012 za účelem vytvoření a realizace společné prezentace a výzkumné strategie s cílem posílit soudržnost zemí Visegrádské skupiny, zvýšit povědomí o regionu na mezinárodní scéně, propagovat současné dění v sektoru scénických umění a značku Visegrád a podporovat kontakty a spolupráci mezi umělci a kulturními pracovníky zemí Visegrádu na mezinárodní úrovni. Jsme aktivní jak na prioritních mezinárodních platformách, jako jsou hlavní veletrhy scénických umění nebo mezinárodní divadelní/taneční festivaly, tak ve Visegrádském regionu (konference, setkání, workshopy, prezentace, networking).

www.performingartV4.eu

 

Aktivity v r. 2018:

Remembering 1918 – European Dreams of Becoming Modern

Projekt je příspěvkem k současné diskuzi o budoucnosti Evropy z pozice zemí V4 a zaměřuje se na zpracování kulturního a politického odkazu meziválečné éry a dialog o chápání minulosti a její relevance pro přítomnost včetně našeho postoje k problematice veřejných kulturních hodnot a role umělce v současnosti. Performativně-taneční inscenace bude pilotním projektem programové série k tématu výročí roku 1918 a meziválečného období, na nichž se v průběhu celého roku 2018 podílí umělecké centrum BOZAR v Bruselu. Do projektu jsou zapojeni umělci z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy, Rakouska, Rumunska a Belgie.

Premiéra 26.–27. května, Brusel
Spolupořadatel: České centrum Brusel

Konference DRAMplan pro nové milénium

Konference se zaměří na různé kontexty dramatu a dramaturgie v zemích západní a východní Evropy i Severní Ameriky. Pětidenní putovní konference se uskuteční v Praze a Bratislavě. Program je určen dramaturgům, akademikům a dramatikům ze zemí V4, Německa, USA a dalších zemí a odborné veřejnosti.

20.–25. října, Praha a Bratislava

Přehled aktivit z předcházejícího období a další informace o projektu PACE.V4 naleznete zde.Projekt realizují následující instituce:

Institut umění – Divadelní ústav, Praha, ČR; www.idu.cz, www.performczech.cz
Divadelní ústav Zbigniewa Raszewského, Varšava, Polsko; www.instytut-teatralny.pl
Divadelný ústav, Bratislava, Slovensko; www.theatre.sk
Maďarské divadelní muzeum a ústav, Budapešť, Maďarsko; www.oszmi.hu

 

Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus
publikace o divadle, tanci a hudbě zemí Visegrádského prostoru - v angličtině

Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus
publikace o divadle, tanci a hudbě zemí Visegrádského prostoru - v korejštiněProjekt byl podpořen v rámci grantového programu Mezinárodního visegrádského fondu

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě kultury.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Před přihlášením si přečtěte podmínky zpracování zde.