Střed zájmu

 | ©

Diskuze a workshopy z oblasti kulturní politiky.

Pod hlavičkou Střed zájmu pořádáme akce pro odbornou veřejnost zaměřené na šíření trendů a příkladů dobré praxe především z oblasti kulturní politiky.

Akce jsou pořádány v rámci různých projektů IDU (především v rámci či ve spolupráci s Kanceláří Kreativní Evropa Kultura a jsou založeny na spolupráci s dalšími externími subjekty. Již od r. 2013 se například věnujeme tématu práce s publikem. Nabízíme vám spolupráci, pokud máte zájem o řešení nějakého kulturněpolitického problému.

Související akce

zobrazit další

23. 11. 2020 - 23. 11. 2020

 • Konference
 | ©

Konference Střed zájmu: Kultura v nové realitě

Kudy dál? Jak pracovat s novou realitou? Střed zájmu: Kultura v nové realitě je online konference, na které budou na téma budoucnosti kultury v kontextu současných (a možných budoucích) změn diskutovat osobnosti napříč kulturní sférou i věděckými obory.

25. 4. 2019 - 25. 4. 2019

 • Konference
 | ©

Střed zájmu: Kultura mobility v éře klimatické změny

Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Centrem architektury a městského plánování zvou na konferenci při příležitosti plenárního zasedání networku On the move v Praze.

19. 9. 2018 - 19. 9. 2018

 • Konference
 | ©

Střed zájmu: Český tanec v datech

Institut umění – Divadelní ústav provádí od roku 2016 v rámci své vědecko-výzkumné činnosti rozsáhlý výzkum českého tance a příbuzných uměleckých oborů.

22. 9. 2017

 • Seminář
 | ©

Střed zájmu: Umělecká kritika, 2017

Mezinárodní seminář Střed zájmu: Umělecká kritika - věc veřejná? se zaměřil na diskuzi o aktuálních výzvách umělecké kritiky: Potřebují umělci, publikum a veřejnost kritiku?; Jaká jsou specifika jednotivých druhů médií?; Jak kritiku ovlivňují nové technologie?; Lze uměleckou kritiku...

25. 9. 2017

 • Seminář
 | ©

Střed zájmu: PUBLIKUM, 2017

Zástupci z kulturních organizací představili již potřetí svých dvanáct inspirativních příkladů práce s publikem.

13. 2. 2017

 • Seminář
 | ©

Střed zájmu: MOBILITA, 2017

Společně s Kanceláří Kreativní Evropa jsme pořádali setkání nad příležitostmi mezinárodní mobility s Marie Le Sourd, generální tajemnicí mezinárodního sdružení On the Move.

29. 11. 2016 - 30. 11. 2016

 • Konference
 | ©

Střed zájmu: Kreativita měst

Jak města vytvářejí kulturní strategie? Jak podpořit umělce i podnikatele, neziskové i ziskové projekty? Jak dosáhnout spolupráce a společných cílů? Proč nemá jít o střet, ale o střed zájmu? To se dozvíte 29. a 30. 11. 2016 na konferenci Střed zájmu: Kreativita měst, kterou pořádá Institut...

27. 5. 2016

 • Diskuze
 | ©

Střed zájmu: Společenská odpovědnost divadel

Panelovou diskuzi jsme pořádali ve spolupráci s Kanceláří Kreativní Evropa a festivalem Divadelní svět Brno.

9. 12. 2015

 • Konference
 | ©

Střed zájmu: Kultura 360°, vol. 2

Konference představila výstupy projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a konkrétní aktivity na jejich podporu na místní i celostátní úrovni (kreativní inkubátory, centra, dílny, vouchery, exportní kanceláře apod.). Dozvěděli jsme se o tom, co se odehrálo či se chystá v...

4. 12. 2014

 | ©

Střed zájmu: Kultura 360°

Konference představila dílčí výsledky projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. První část konference byla věnována představení projektů mapování KKP na úrovni českých měst. Druhá část konference byla věnována představení přínosů a potřeb vybraných konkrétních...

6. 12. 2021

 • Konference
 • Prezentace
 | ©

Střed zájmu: Moc žen a kultura

Střed zájmu: Moc žen a kultura je akcí, které bude tematizovat rovnost žen a mužů v kulturních oborech a kulturních organizacích.

2. 6. 2021

 • Konference
 | ©

STŘED ZÁJMU: COVID JAKO PŘÍLEŽITOST

Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s IDU pořádá konferenci Střed zájmu: Covid jako příležitost.

Kontaktní osoby

 | ©

Eva Žáková

Náměstkyně - Institut umění

 | ©

Magdalena Müllerová

Vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa, Koordinátorka Akademie IDU

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.