Střed zájmu

  | ©

Diskuze a workshopy z oblasti kulturní politiky.

Pod hlavičkou Střed zájmu pořádáme akce pro odbornou veřejnost zaměřené na šíření trendů a příkladů dobré praxe především z oblasti kulturní politiky.

Akce jsou pořádány v rámci různých projektů IDU (především v rámci či ve spolupráci s Kanceláří Kreativní Evropa – Kultura a jsou založeny na spolupráci s dalšími externími subjekty. Již od r. 2013 se například věnujeme tématu práce s publikem. Nabízíme vám spolupráci, pokud máte zájem o řešení nějakého kulturněpolitického problému.

Související akce

zobrazit další

Kontaktní osoby

  | ©

Eva Žáková

Náměstkyně - Institut umění, Vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa

  | ©

Magdalena Müllerová

Kancelář Kreativní Evropa - konzultace a organizace akcí

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě múzických umění.