Střed zájmu: Udržitelnost jako způsob existence

  | ©

Zajímá vás udržitelnost v širším kontextu i každodenní praxi? Dvoudenní konference nabídne inspiraci, úspěšné modely, i kreativní řešení, jak přistupovat k udržitelnému způsobu v kulturní praxi.

První den se můžete těšit na příspěvky zahraničních hostů Caitlin Southwick (Ki Culture, NL) a Bena Twista (Creative Carbon Scotland, UK), na které navážou tematické panelové diskuze. Konferenční částí, která bude tlumočena z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny, vás provede Filip Koryta aka Dr. Filipitch. Večer se během prezentací představí deset organizací s příklady dobré praxe. Na druhý den jsme pro vás připravili tři praktické workshopy.

Program

KONFERENCE A TALKS - ÚTERÝ 12. 9.

12.00–⁠13.00 
Registrace

13.00–⁠13.30
Zahájení konference

Úvodní zdravice pořádajících organizací – Magdalena Müllerová (Kreativní Evropa), Pavlína Svatoňová (Institut umění – Divadelní ústav) a Lída Vacková (Studio ALTA)

13.30–⁠14.00
Caitlin Southwick (Ki Culture, Nizozemí)
Keynote: Udržitelnost je normální 

Keynote nastíní, co je udržitelnost a jak souvisí s kulturou. Uvedeme příklady dobré praxe, jakými kulturní sektor již nyní udává směr k udržitelné budoucnosti. Zároveň ukážeme, jak konkrétní opatření v kulturních organizacích pomáhají udržitelné praxi a napomáhají tak téma udržitelnosti dostávat k různým publikům a komunitám. Ukážeme, jak důležitou roli hrají lidé ve vedení kulturních organizací a budeme sdílet inspirativní příklady z Ukrajiny a z dalších částí světa.

14.00–⁠15.00
Diskusní panel: Co je udržitelnost a jak s ní existovat v synergii

Hosté: Kateřina Vídenová (UMPRUM – Kafkárna), Lucia Kašiarová (Studio ALTA), Anna Hořejší (České Budějovice 2028 – EHMK)
Moderace: Jonáš Zbořil

15:00–15:30
Přestávka

15.30–⁠16.00
Keynote: Ben Twist (Creative Carbon Scotland, Velká Británie)
Pokud chce kultura a umění skutečně mluvit o změně klimatu, co bychom měli říkat a s kým bychom měli mluvit?

Klimatická krize je největší výzvou globální společnosti. Co brání umění a kultuře, aby o ní skutečně mluvili – s umělci, publikem, sponzory, a dokonce i mezi sebou navzájem? Je příliš těžké vědět, co říct nebo co udělat? Rozumíme této výzvě? Bojíme se toho, co to bude znamenat? Ben Twist, který se zabývá uměleckou činností, financováním a vedením kulturních organizací, představí některá řešení na základě práce mezinárodně uznávané organizace Creative Carbon Scotland, která od roku 2011 cílí na uhlíkovou neutralitu v kultuře.

16:00–17:00
Diskusní panel: Komunikace jako základ dobrých vztahů s veřejnou správou a s veřejností

Hosté: Olga Škochová (On Plan), Anna Stránská (HaDivadlo), TBA
Moderace: Matěj Chytil

17:00–18:30
Občerstvení a networking

18:30–20:30
Talks (prezentace inspirativních projektů a networking)

Deset osobností představí svůj pohled, svou práci, své zkušenosti s udržitelností. Přijďte se inspirovat příběhy, které ukazují, že opravu záleží na každé*m z nás, jak moc vážně a v naší každodenní kulturní praxi chceme pracovat udržitelně.

art re use (Artmap z. s.)
Goethe-Institut Prague
FAMU – Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
loca architekti
Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět (Člověk v tísni)
Národní divadlo
Národní filmový archiv
MUD* – Muzeum umění a designu Benešov
Rock for People (Ameba Production s.r.o)
Studio ALTA

* Řazení podle abecedy

Vstupenky 250–500 Kč

WORKSHOPY - STŘEDA 13. 9.

9:00–16:00, Studio ALTA (U Českých loděnic 4, Praha 8), workshop je v angličtině
Caitlin Southwick
#1 Building Sustainable Futures

Jak vlastně vypadá udržitelnost? Pro kulturní sektor nebo pro vaši instituci? Jak vlastně vypadá budoucnost? A jak se k ní dostaneme?
Workshop bude mít tři fáze, které umožní účastníkům*cím si aktivně vytvořit udržitelnou budoucnost v kontextu své vlastní osoby a domů si odnést akční plánem s konkrétními dalšími kroky.

Začneme cvičením zaměřeným na Futures Literacy (gramotnost v oblasti budoucnosti), které poskytne účastníkům*cím příležitost odnaučit se způsobu, jakým v současnosti přemýšlí o budoucnosti, a přehodnotit, co je možné. Poté, co účastníci rozproudí svou tvůrčí energii, budou požádáni, aby vytvořili*y vision board (nástěnku snů) udržitelnosti – aby namalovali*y obraz vysněné udržitelné budoucnosti, na které by chtěli-y pracovat. Své nástěnky snů poté představí a budeme diskutovat ve skupinách o svých vizích. Na závěr si každý-á vytvoří akční plánu pro svou vizi – všichni odejdou s konkrétním plánem, jak začít pracovat na udržitelné budoucnosti.

Vstupenka: 800 Kč

9:00–15:00, Velký Mlýn (U Českých loděnic 40/6, Praha 8)
Adam Karásek
#2 Greenfilming: Teorie v praxi

Audiovizuální průmysl pomalu přechází na udržitelnější styl výroby. Nedávný nástup specializovaných uhlíkových kalkulaček celý proces profesionalizoval a dává nyní produkcím jasný návod, jak snižovat jejich uhlíkovou stopu. Jak v praxi probíhá zelená transformace, kterou všichni vítají, ale málokdo se na ní chce podílet?

Co nejhoršího se dá najít v odpadkovém koši a proč to vlastně není tak důležité jako když celý štáb dobrovolně a vědomě vynechá k obědu maso? V první části workshopu se účastníci*e seznámí s uhlíkovou stopou vybraných českých a zahraničních projektů. Dozví se, které oblasti jsou pro snižování emisí nejdůležitější, jaké jsou nejčastější problémy při zavádění nových opatření a jak jim předejít.
Největší příležitostí audiovizuálního průmyslu při řešení klimatické krize je ovšem samotný obsah, který produkce vytváří. Tzv. planet placement, jeho možnosti, úskalí a konkrétní ukázky budou tématem druhé části workshopu.

Workshop je otevřený všem, kteří řeší jakoukoliv kulturní produkci, například festivaly. Základní principy udržitelnosti jsou stejné.

Vstupenka: 500 Kč

9:00–14:00, galerie Světova 1 (Světova 1, Praha 8), workshop je v angličtině
Hanna Belz
#3 First Steps to a Sustainable Organisation

Na tomto workshopu se dozvíte, jak ze svého muzea, divadla, kina, klubu nebo jiné instituce vytvořit udržitelnou organizaci.

Společně se vydáme na cestu, abychom zjistili, které kroky jsou nezbytné k tomu, aby se naše vlastní organizace stala udržitelnější. Často jsou to právě malé kroky, kterými začínáme a které přinášejí velké úsilí. A většinou jsme již začali: Třídění odpadu, jízda do práce na kole a necestování letadlem. Každý může ke změně klimatu něčím přispět, a to i v práci.

Dozvíme se, co to vlastně udržitelnost je, proč je důležité snižovat emise CO2 a jak toho lze dosáhnout. V malých skupinách budeme dávat dohromady opatření, která mohou přispět ke změně. Poté budeme analyzovat, která opatření mají největší dopad a jsou snadno proveditelná. Cílem semináře je, aby si každý*á účastník*ice odnesl*a nápady pro svou vlastní organizaci a aby si vypracoval*a akční plán, který bude moci realizovat bezprostředně po skončení semináře.

Vstupenka: 600 Kč


FB událost


Bio hostů*ek

Zakoupit vstupenky na konferenci

Vstupenka na workshop #1 Caitlin Southwick (EN)

Vstupenka na workshop #2 Adam Karásek (CJ)

Vstupenka na workshop #3 Hanna Belz (EN)


Konferenci pořádá Kancelář Kreativní Evropa ve spolupráci s IDU a Studiem Alta.

Kreativní Evropa

Sutido Alta


Konference je pořádaná v rámci Středu zájmu - diskuzí a workshopů z oblasti kulturní politiky.

Kontaktní osoba

  | ©

Radka Lím Labendz

Kancelář Kreativní Evropa

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#KulturouzaUkrajinu

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.