Střed zájmu: Český tanec v datech

  | ©

IDU už od roku 2016 provádí rozsáhlý výzkum českého tance a příbuzných uměleckých oborů. Výsledky publikuje v rámci edice „Český tanec v datech“. Mnoho zajímavých zjištění vedlo autory výzkumu k myšlence uspořádat konferenci, na které se setkají osobnosti z baletu, současného tance, nonverbálního divadla a nového cirkusu s dalšími odborníky.

Konference Střed zájmu: Český tanec v datech, se opírá o výzkum, který provádí IDU v rámci své vědecko-výzkumné činnosti. Jeho řešitelé se rozhodli nabídnout závěry výzkumu k oborové diskusi, a to ve třech blocích, z nichž každý bude zakončen otevřenou debatou s publikem.

 

Program konference
9.30 Zahájení
10.00 – 10.50 Prezentace hlavních dat
11.00 – 13.00 Vzdělávání a praxe
13.00 – 13.45 Pauza na oběd
13.45 – 15.15 Pracovat v tanci
15.30 – 16.30 Tanec a zdraví

 

Výzkum mapoval v letech 2016 a 2017 prostředí baletu, současného tance, nonverbálního divadla a nového cirkusu, a proto se k jeho závěrům a otázkám, které klade, budou vyjadřovat autority ze všech těchto oblastí a žánrů.

Účast v diskusích přislíbily tyto oborové autority: Eliška Brtnická, Miřenka Čechová, Martina Diblíková, Lenka Dřímalová, Lenka Fučíková, Ivanka Hannichová, Roman Horák, Petr Horníček, Ivan Hurych, Václav Janeček Romana Khauerová, Barbora Kohoutková, Václav Kuneš, Romana Lisnerová, Šárka Maršíková, Pavel Mašek, Iva Musilová, Pierre Nadaud, Alena Pešková, Martin Rypan, Anička Schmidtmajerová, Vlasta Schneiderová, Jaroslav Slavický, Martin Svobodník, Lenka Vagnerová, Ondřej Vinklát.

Výzkum Český tanec v datech je publikován ve formě tematických studií a dostupný on-line.

Cena za účast na konferenci je 100,- Kč

Registrace

Hlavními organizátory jsou Jana Návratová a Roman Vašek, kteří se systematicky věnují výzkumu v oblasti českého tance od roku 2006. S výsledky toho posledního vás na konferenci seznámí. Jana Návratová pracuje v IDU jako specialistka pro oblast tance a je řešitelkou výzkumných projektů na téma analýzy tanečního sektoru. Působí také jako publicistka, manažerka a umělecká kurátorka. Roman Vašek pracuje jako bibliograf IDU a při tom se intenzivně věnuje kritice a publicistice v oblasti baletu a sociálnímu a ekonomickému postavení tanečníků v ČR.

Veronika Štefanová a Alexej Byček jsou spoluautoři výzkumné edice Český tanec datech. Veronika Štefanová je redaktorkou Českého rozhlasu Vltava, kde se specializuje na performativní umění. Věnuje se výzkumu a odborné reflexi nového cirkusu a jako šéfredaktorka cirkusového online magazínu působí v centru pro nový cirkus CIRQUEON, kde je zároveň vedoucí odborné knihovny. V edici Český tanec v datech zpracovala studii věnovanou českému novému cirkusu. Alexej Byček je absolventem katedry pantomimy HAMU a doktorandem na Divadelní vědě FFUK. Jeho hlavním zájmem v oblasti praxe i kritické a teoretické reflexe je pantomima, rozšířená o oblast fyzického divadla a klaunérie. Je produkčním souborů Mime Fatale a Mime Club. Ve studii prozkoumal situaci nonverbálního divadla. Oba na konferenci vystoupí s klíčovými poznatky. 

Další osobnost českého tance, která vystoupí na konferenci, je Daniela Machová, ředitelka Tanečních aktualit. Ta bude moderovat konferenční blok věnovaný profesi tanečníka – na to téma totiž publikovala v roce 2013 obsáhlou studii. Co jí připadá v rámci její profesní praxe nejpalčivější? „Aby se český tanec mohl vyvíjet a nabývat významu v české společnosti, nutně potřebuje reflexi, kritiku a zpětnou vazbu. Skutečně mě pálí, že je role taneční kritiky mezi umělci tak podceňována“.

 

Typ akce

Konference

Datum a čas

19. 9. 2018 10:00 - 19. 9. 2018 17:00

Místo

Divadlo v Celetné

Vstupné

100,- Kč

Oddělení

Institut umění
Arts Institute

Registrace

Registrujte se, prosím, zde

Kontaktní osoba

  | ©

Jana Návratová

tanec

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Odebírejte náš newsletter

Mějte přehled o všem, co se děje ve světě kultury.

Přihlášením souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů. Před přihlášením si přečtěte podmínky zpracování zde.