Mezinárodní management v hudebním sektoru

Publikace Mezinárodní management v hudebním sektoru je výsledkem výzkumné práce Institutu umění. Její vznik je motivován nejen návazností na předchozí výzkumná témata Institutu umění, ale i potřebami zpracování tématu pro oborové vzdělávání a praxi. Zabývá se terminologií, trendy, produkty, procesy a smluvními zvyklostmi v tomto segmentu sektoru. Závěrečná kapitola je věnována českému prostředí a jeho specifiku.

Obsah je strukturován od obecného ke konkrétnímu. Nejprve jsou popsány základní termíny a progresivní trendy v mezinárodním managementu, poté jsou analyzována specifika mezinárodního hudebního managementu – definovány pracovní pozice, jejich vztahy. Následují konkrétní poučení o smluvních náležitostech. Odborné oborové detaily z oblasti ekonomiky, práva, personalistiky apod., k nimž lze nalézt speciální rozsáhlou literaturu, jsou řešeny formou odkazů. Závěrečná kapitola shrnuje specifika českých zemí. V příloze čtenář nalezne praktické vzory smluv a seznam anotované literatury.

Přínosem publikace je, že autorský tým – editorka a autorka PhDr. Lenka Dohnalová, PhD., Prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc. a Mgr. Gabriela Boháčová, zúročují nejen své vzdělanostní know-how, ale i své praktické zkušenosti z managementu a produkce jak v nahrávacím průmyslu, tak provozu živého umění.

Publikace má elektronickou verzi z důvodu, že se praxe a její reflexe rychle vyvíjejí a je možné pružněji reagovat aktualizací textu.

Kapitoly vznikaly nejprve jako verze jednotlivých autorů, posléze byly připomínkovány a rozšiřovány spoluautory a, pokud možno, editorsky sceleny. Nicméně, je zde viditelný určitý překryv. To má i své výhody - různá možná hlediska. Autoři a spoluautoři jsou uváděni v pořadí podle míry svého vkladu do textace. Grafy a překlady, pokud nejsou převzaty (označeno v textu), jsou vlastní.

Editor: PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.

Recenze: Doc. ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D.

Jazyková revize: MgA. Petr Vlha

Grafická úprava a sazba: David Cígler

Vydal: Institut umění – Divadelní ústav

Praha 2018

ISBN: 978-80-7008-409-0

Číslo publikace: IDU 724

Publikace vychází v rámci institucionální podpory výzkumu IDU Ministerstvem kultury ČR v letech 2017-18.

Studie ke stažení v pdf.

Recenze publikace

Řešitel

PhDr. Lenka Dohnalová, PhD., Mgr. Gabriela Boháčová, Prof. PhDr. Jiří Štilec, CSc.

Období

2017 - 2018

Poskytovatel podpory

Ministerstvo kultury ČR

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.