| ©

Proměny hudebního sektoru vlivem nových technologií

ke stažení

Moderní technologie jsou v posledních zejména třiceti letech faktorem, který markantně proměňuje obraz a dynamiku celého hudebního sektoru ve všech segmentech. Studie se snaží vyhodnotit, které specifičtější ICT objevy a inovace nejvíce a jakých způsobem ovlivnily způsob kompozičního myšlení, myšlení o hudbě, interpretaci a realizaci, šíření, prodej i tzv. spotřebu hudby a vzdělávání, tj. stav hudebního sektoru. Technologiemi se tedy studie zabývá výběrově a účelově. Speciální odborné informace jsou řešeny formou odkazů. Teprve časový odstup odhaluje, které objevy a inovace se staly pro praxi skutečně převratnými např. možností zvukového záznamu, syntézy a modelace zvuku, posléze i propojením s obrazovou informací se z hudby stalo komplexní a multikódové umění. Práce s různorodým zvukovým materiálem, vývoj softwaru umožnil na jednu stranu rozvoj nové tvořivosti inspirované novými tématy a metodami, mnohem více příležitostí pro neprofesionály[1], na druhou stranu přinesl nová potenciální rizika – množství povrchní globalizované produkce, nadužívání amplifikace zvuku, umělecky problematické úpravy a prezentace, nová zdravotně-ekologická rizika. Největší změny v sektoru byly spuštěny především v segmentu šíření hudby, zejména prostřednictvím Internetu. Během krátkého období došlo k obrovskému nárůstu snadno potenciálně dostupné hudby de facto odkudkoli ve světě, kde je dostupný Internet (podle statistik z celkové populace cca 7,26 mld. obyvatel používají k 30. 11. 2015 internet 3,37 mld. lidí, nárůst mezi léty 2000−2015 je 832,5%).[2] Tento rychlý rozvoj nabídky a služeb s tím spojených není dosud natolik vyvážen, aby umožnil udržitelný rozvoj při udržení kvalitní nabídky, protože je nastaven spíše pro podporu globálních  hvězd, než podporu rozmanitosti, nové tvorby a příležitosti pro talenty. Technologie tedy přinesly nejen krizový stav tradičního hudebního průmyslu, ale také nové příležitosti a řešení, nutí k větší míře spolupráce a flexibilitě. SWOT reflexí tématu vlivu technologií na hudební sektor se snaží i tato studie přispět k orientaci v dané problematice.

Edice
ISBN
978-80-7008-362-8
Rok
2015
Kategorie

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.