| ©

Studie současného stavu podpory umění, svazek II. s CD I. svazku

303 Kč koupit v e-shopu

Svazek II. Studie současného stavu podpory umění je pracovním výstupem projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v České republice podpořeného Ministerstvem kultury ČR (DD06P03OUK002) a realizovaného Institutem umění v letech 2006–2011. Navazuje na svazek I., který byl publikován v roce 2009. Základní téma obou svazků je situace profesionálního umění v oblasti tzv. živého umění (tj. divadla, tance, hudby, výtvarného umění, literatury a filmu) od roku 1989. V prvním svazku byla zpracována definice a vymezení jednotlivých oborů, jejich historie do roku 1989, transformace institucionální základny po roce 1989, historická, teoretická i kritická reflexe a problematika vzdělávaní a výzkumu. Svazek II. je věnován tématům financování, legislativy, sociální problematiky, příjemcům uměleckých děl a výkonů, mezinárodní spolupráce a stavu uměleckých oborů k roku 2010. Závěr přináší zamyšlení Miroslava Petříčka nad postavením našeho uměni a kultury v evropském kontextu. Svazek II. (oproti prvnímu svazku, který byl zpracován podle jednotlivých oborů) je vzhledem k tématům pojat průřezově. V 1. kapitole Financování je pojednán hlavně vztah státu k oboru, včetně podpory krajů a měst. Vedle Financování veřejného sektoru obsahuje i problematiku neziskových aktivit. Druhá kapitola Legislativa je určena – vedle obecné legislativy – i autorskému zákonu, daním, pracovnímu právu, oborovým normám včetně harmonizace s právem Evropské unie. Třetí kapitola Sociální problematika je věnována zaměstnanosti v oboru a sociálnímu postaveni umělců. Následující kapitola Příjemci uměleckých děl a výkonů má částečně sociologický charakter a věnuje se příkladům struktury produkce a jejich uživatelům, tedy návštěvnosti z hlediska kulturního trhu. Obsáhlá 5. kapitola je věnována mezinárodní spolupráci v širokém kontextu různých úhlů pohledua závěrečná kapitola zaznamenává současný stav jednotlivých oborů. Publikace obsahuje množství tematicky řazených odkazů na odbornou literaturu i prameny a stručnou charakteristiku autorů. Ve svazcích I. a II. je obsaženo jednak množství informací o současném stavu našeho umění, ale také výpověď o jeho ne zrovna bezproblémovém postavení v naší společnosti. Práce na projektu, a tedy i výstupy tohoto svazku, byly od roku 2007 propojeny se zpracováním dalších projektů Institutu umění. Jde o víceletý projekt Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007–2011), zakázku pro Ministerstvo práce a sociálních věci ČR s názvem Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Kultura a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto oboru (2007) a rovněž podkladové studie pro implementaci kulturní politiky Ministerstva kultury ČR Překážky mobility v oblasti kultury a Podpora trhu se současným uměním (2010). V rámci projektu Studie stavu umění vznikla i oborová kolektivní monografie Tanec v České republice (2010). V souvislosti s výstupy těchto projektů zahajuje Institut umění také nový výzkumný projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice (2011–2015.

Edice
ISBN
978-80-7008-266-9
Rok
2011
Počet stran
225

K tématu

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.