| ©

Metodický rámec hodnocení programů IDU na podporu exportu a mezinárodní spolupráce

ke stažení

Dopady podpory proexportních aktivit jsou důležitým kulturně politickým tématem. Sledování, sběr a interpretace dat a poznatků jsou nezbytné pro vyhodnocení podpory proexportních aktivit ze strany státních a samosprávných orgánů. Díky tomu, že IDU realizuje řadu podpůrných aktivit v rámci mezinárodní spolupráce a propagace českého umění v zahraničí (IDU provozuje proexportní kanceláře pro oblast současné hudby, divadla, tance, pohybového umění a současného cirkusu – SoundCzech, PerformCzech, realizuje program krátkodobé mobility umělců a program tvůrčích rezidencí, je sídlem řady mezinárodních nevládních organizací), existují reálné předpoklady pro vyhodnocení a interpretaci jejich výstupů a výsledků. V roce 2019 se podařilo vytvořit první výstup v rámci tohoto výzkumu. Jedná se o elektronickou publikaci s názvem Metodický rámec hodnocení programů IDU na podporu exportu a mezinárodní spolupráce. Jejími autory jsou pracovnice a pracovníci IDU, kteří mají ve své pracovní agendě koncipování, realizaci a administraci daných programů. Publikace je základem pro další výzkumnou práci, ale zároveň může sloužit i jako cenný zdroj informací pro studenty a kulturní pracovníky, kteří se zabývají vytvářením a realizací podpůrných programů v oblasti kultury, především v oblasti exportu a mezinárodní spolupráce. Publikace se věnuje obecným zásadám a příkladům hodnocení výzkumných a nadnárodních programů (Eva Žáková); přináší podrobný přehled rámce intervenční logiky programů IDU (Markéta Černá, Viktor Debnár, Martina Pecková Černá, Lenka Dohnalová, Monika Klementová, Marton Naray, Pavel Štorek) a návrh metodiky hodnocení těchto programů (Eva Žáková). Publikace obsahuje i přehled strategických dokumentů a programů na podporu exportu a mezinárodní spolupráce v České republice a zahraniční příklady monitoringu a hodnocení exportu kultury (Pavla Petrová).

K tématu

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.