Status umělce

Dílčí výzkumný cíl, který IDU řeší v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumu na období 2019 – 2023 v oblasti Kulturní politiky.

Institut umění – Divadelní ústav byl na konci roku 2019 pověřen vedením MK ČR zabývat se tématem statusu umělce. Toto téma IDU zařadilo mezi své výzkumné úkoly (dílčí výzkumný cíl v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumu na období 2019 – 2023 v oblasti Kulturní politika).


V roce 2022 vydal IDU publikaci Status umělce, Příspěvky k diskusi.

Publikace obsahuje řadu argumentů a příkladů konkrétních řešení, jejichž cílem je přispět k aktuální diskusi o statusu umělce a umělkyně v ČR, která byla zahájena zařazením tématu do Státní kulturní politiky ČR 2021– 2025 a především jako jednoho z úkolů v rámci komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru Národního plánu obnovy.

Publikace obsahuje čtyři kapitoly. První se věnuje mezinárodnímu kontextu a přináší přehled doporučení UNESCO a orgánů Evropské unie. Kapitola příklady ze zahraničí nabízí příklady řešící status umělce ve vybraných evropských zemích (Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Irsko) i na úrovni EU a je de facto sborníkem mezinárodní konference Status umělce a umělkyně, která se konala v září 2022 v Praze. Další kapitola popisuje zakotvení statusu umělce v ČR a vybrané iniciativy českých organizací a sítí. V neposlední řadě publikace obsahuje hlavní zjištění pilotního výzkumu věnovaného otázkám, jak funguje umělec na trhu práce ČR. Sondy do kariér profesionálních umělců nabízí řadu postřehů samotných umělců i jejich intepretaci v rámci širšího kontextu. Publikace nabízí i shrnutí podnětů pro aplikaci statusu umělce v ČR.

Publikace ke stažení


IDU v září 2022 organizoval ve spolupráci s Ministerstvem kultury mezinárodní konferenci Střed zájmu: Status umělce a umělkyně, která poprvé představila téma statusu na půdě MK ČR. Na konferenci byly představeny příklady řešení statusu umělců a umělkyň ve vybraných evropských zemích.

Záznam konference v české i anglické verzi je dostupný na našem YouTube.

Ke zhléduntí zde


V letech 2021–2022 se IDU zapojil i do výzkumného projektu TAČR TL04000374 Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace. IDU v rámci projektu vytvořil výchozí zprávu k sondám do postavení umělců na trhu práce a interaktivní webovou aplikaci. Oba výsledky jsou k dispozici na stránkách projektu.

V roce 2020 vznikl v rámci IDU první podkladový materiál. IDU v roce 2020 a 2021 organizoval a podílel se na několika dalších setkáních profesních asociací a ministerstva kultury.


Dále v roce 2024 organizoval mezinárodní konferenci Střed zájmu: Umělci a kultura po covidu. Na konferenci byly představeny výstupy bilaterárního projektu Post Covid Adaptation Models in Culture

Záznam konference v české i anglické verzi je dostupný na našem YouTube.

Ke zhlédnutí zde


Materiály a podklady 

Zahraniční studie a materiály včetně překladů

Studie a podklady ČR

Odborná setkání, konference, weby a další

Období

2019 - 2023

Poskytovatel podpory

Ministerstvo kultury ČR

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.