Status umělce

Dílčí výzkumný cíl, který IDU řeší v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumu na období 2019 – 2023 v oblasti Kulturní politiky.

Institut umění – Divadelní ústav byl na konci roku 2019 pověřen vedením MK ČR zabývat se tématem statusu umělce. Toto téma IDU zařadilo mezi své výzkumné úkoly (dílčí výzkumný cíl v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumu na období 2019 – 2023 v oblasti Kulturní politika) a později se stalo také součástí výzkumného grantu TAČR TL04000374 Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace, na němž se IDU podílí.

V roce 2020 vznikl zásadní podkladový materiál a v červnu se uskutečnilo setkání profesních organizacích, které zahájilo odbornou veřejnou debatu. Následovalo několik dalších jednání odborníků se zástupci Ministerstva kultury a jednání se zástupci MPSV.

Dopady pandemie Covid-19 v letech 2020 a 2021 na kulturní sektor zesílil urgenci řešit situaci umělců a jejich pracovních a sociálních podmínek. I proto se téma podařilo prosadit jako jednu z kapitol Národního plánu obnovy, v němž je velký důraz kladen na podporu lidského kapitálu. Status umělce se stal i jednou z priorit nové Státní kulturní politiky na roky 2022 – 2025+, která hovoří o vytvoření legislativního rámce a dalších opatřeních ke zlepšení profesních podmínek umělců a podpoře jejich druhé kariéry.

Statusem umělce se v poslední době intenzivně zabývá i Evropská komise. Jednou z prvních studií na toto téma je The Status of Artist in Europe z roku 2006, která pojmenovává klíčové oblasti, kterým je třeba věnovat pozornosti. Patří mezi ně: oblast smluv a zaměstnaneckých vztahů, kolektivní vyjednávání, opatření v oblasti sociálního zabezpečení, daňová problematika. Přehled o tom, jaká je situace ve většině členských a přidružených zemích EU dává publikace The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals vydaná Evropskou komisí. Překlad zásadních částí této studie zde.

Nejnovější materiál na téma status umělce vznikla na zakázku Evropského parlamentu v únoru 2021. Zpráva The Situation of Artists and Cultural Workers and the postCOVID-19 Cultural Recovery in the European Union poskytuje přehled klíčových charakteristik statusu umělců a kulturních pracovníků napříč Evropou, jejich pracovní podmínky, objasnění nejistoty, ve které se ocitli, i jejich profesní dráhy. Nastiňuje odůvodnění konkrétních opatření a mapuje hlavní výzvy pro pracovní podmínky v evropských kulturních a kreativních průmyslech. Nabízíme Vám její pracovní překlad Situace umělců a kulturních pracovníků a postcovidová obnova kultury v Evropské unii.

Materiály a podklady:

Období

2019 - 2023

Poskytovatel podpory

Ministerstvo kultury ČR

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

#Kulturavkaranténě

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.