Post Covid Adaptation Models in Culture

Bilaterální projekt IDU a Arts Council Norway, podpořený v rámci Fondů EHP a Norska, je zaměřený na zmapování změn a potřeb kulturních organizací a jednotlivců a doporučení pro nové nastavení jejich podpory.

 

Projekt zahrnuje tyto aktivity a výstupy:

  • Vytvoření přehledu o existenci a zjištěních z odborné literatury – studií, výstupů projektů/konferencí, zpráv apod. zaměřených na mapování aktivit a jejich výstupů sledujících změny v chování / obchodních modelech kulturních organizací a jednotlivců a změn v systémech veřejné podpory v ČR a na evropské úrovni.
  • Mapování modelových příkladů podpůrných opatření/schémat reflektujících změny způsobené Covidem na národní, regionální a místní úrovni v rámci vybraných zemí a měst.
  • Mapování postavení a chování umělců a umělkyň na trhu práce.
  • Workshop na téma Status umělce – příklady ze zahraničí.
  • Vypracování závěrečné zprávy s příklady dobré praxe a doporučeními pro podporu kulturních organizací, kulturních projektů a umělců, které by mohly být využity pro nové programové období fondů EHP a pro programy podpory na úrovni zúčastněných zemí.
  • Mezinárodní konferenci, prezentující zjištění, příklady dobré praxe a doporučení závěrečné zprávy.

Výstupy

Podklady

  • Obnova kulturního sektoru. Průběžná zpráva, Kulturrådet (Norská kulturní rada) a Norsk filminstitutt (Norský filmový institut), červen 2012, editorský výběr a překlad IDU 2022.

Období

2022 - 2024

Staňte se dobrovolníkem

Dělejte, co vás baví a získejte při tom zkušenosti.

vše o dobrovolnictví

Přihlaste se k odběru newsletteru IDU

Přihlášením k odběru Newsletteru IDU vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru.